ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

É­ ÄÑÕÔÇÓ:
­ÁÑÅÔÇ­­ÌÁËÁÌÇ
­ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
­ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ­­ÅÕÁÃÃÅËÏÓ­&­­ÓÉÁ­­Ï.Å.
­ÅÊÄÏÔÇÓ:
­ÅÕÁÃÃÅËÏÓ­­ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ­

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­
Áñ.­Öýë­ëïõ­4256
­ÔÉÌÇ­0,40­­Åõñþ

ÍÝïé
áãùíåò

­Ç Ð Å É Ñ Ï Õ

Με την ορχήστρα
του Α’ Σώματος Στρατού

Μουσική βραδιά Αφιέρωμα στο Λευτέρη
Παπαδόπουλο ÓΕΛ. 17

Δύο σενάρια για τη χωροθέτηση και του εργοστασίου
Υποσχέθηκε ο Β. Αργύρης

Αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού της
νομαρχίας από την
περιφερειακή αρχή
ΣΕΛ. 4

Νέος ΧΥΤΥ ή σε έναν
ΧΥΤΑ, πλην Ελληνικού
4 Μετά τις εκλογές οι τελικές αποφάσεις από την αρμόδια Επιτροπή
η οποία συνεδρίασε χθες παρουσία της ΓΓΠΗ η οποία ζήτησε τεκμηριωμένη επιστημονικά επιλογή για να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις

Αλ. Καχριμάνης:

«Κριτής των κατοίκων

της Επαρχίας Κόνιτσας,
το πολυσχιδές έργο
μας»
ΣΕΛ. 11
Η Δημ. Αρχή φορτώνει
και τη... θητεία Γκλίναβου στον Φίλιο!!!

Ανούσια
κοκορομαχία

ΣΕΛ. 7

Για το εκλογικό διαμέρισμα
Περάματος

Παρουσίαση υποψηφίων από τον
Νίκο Γκόντα ΣΕΛ. 10
Συνάντηση Φίλιου - Αλμπάνη

Μόνιμη και διαρκής
συνεργασία με το
πανεπιστήμιο ΣΕΛ. 7
­ã íþìç ç ì þ í ã­

Oι σύμβουλοι
ανακατεύουν
την «τράπουλα» ΣΕΛ. 2

Δυο σενάρια για την χωροθέτηση του ΧΥΤΥ, δηλαδή
μαζί με το εργοστάσιο επεξεργασίας σε νέα περιοχή ή
να μετατραπεί ένας από τους
ΧΥΤΑ, πλην Ελληνικού, σε
ΧΥΤΥ και κοντά σε αυτόν να
γίνει και η μονάδα, πρότεινε
η αρμόδια επιτροπή της
Περιφέρειας να εξετάσουν οι
μελετητές, μαζί με τα κριτήρια που συζητήθηκαν και
τέθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση, παρουσία και της
ΓΓΠΗ Δήμητρας ΓεωργακοΣΕΛ. 3
πούλου.

Από την παράταξη «Τρία κλικ Αριστερά» του Χρ. Μαντά

Και το ψηφοδέλτιο με... αντι-«Καλλικρατικό» πνεύμα

ΣΕΛ. 5

Γ. Χριστοβασίλης:

«Ο κόσμος
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

θα αποτιμήσει την
προσπάθειά μας»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 8
μ.μ., ο Δήμαρχος Ιωαννίννων κ. Νικόλαος Γκόντας θα εγκαινιάσει το εκλογικό κέντρο της
«Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας», στην
οδό Μ. Αγγέλου 2.

Τη σιωπή του έσπασε μετά
από πολλούς μήνες ο κ. Χριστοβασίλης, πρόεδρος της
ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, που μίλησε χθες στον SUPER FM 104,3
για τα όσα έγιναν πέρυσι και
φέτος σε διοικητικό και όχι
μόνο επίπεδο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το λάθος
στην επιλογή προπονητή
πέρυσι, αλλά και για το μεγάλο ρόστερ που ήταν μη διαΣΕΛ. 22
χειρίσιμο.

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr

2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

­ã íþìç ç ì þ í ã­

Οι σύμβουλοι ανακατεύουν
την «τράπουλα»
Η Κυριακή είναι η τελευταία μέρα στην οποία οι συνδυασμοί θα πρέπει να καταθέσουν τα ψηφοδέλτια στα κατά
τόπους Πρωτοδικεία. Το ηχηρά ονόματα που συνθέτουν
τα ψηφοδέλτια έχουν ήδη ανακοινωθεί και δεν αναμένονται εκπλήξεις.
Η δυσκολία για τη συμπλήρωση των τοπικών ψηφοδελτίων
στους δήμους παρέμεινε μέχρι τέλους. Πολλά ψηφοδέλτια δεν θα έχουν τον μέγιστο αριθμό υποψηφίων αλλά
τον ελάχιστο.
Τουλάχιστον δύο συνδυασμοί που ξεκίνησαν σε δήμους του
νομού τελικά δεν θα συνεχίσουν τον προεκλογικό αγώνα.
Οι υποψήφιοι έπρεπε να απευθυνθούν σε ευρύτερο κοινό
και οι σταυροί που χρειάζονται είναι πολύ περισσότεροι
από τις προηγούμενες εκλογές, έτσι αρκετοί που θα ήθελαν να συμμετέχουν αποθαρρύνθηκαν.
Γενικά τα ψηφοδέλτια και στην περιφέρεια και τους δήμους
είναι πολύ καλά ανανεωμένα και δίνεται η δυνατότητα να
εκλεγούν, νέες προσωπικότητες που δεν θα έχουν τη
φθορά των εκλεγμένων σε προηγούμενες αναμετρήσεις.
Η αναζήτηση ψήφων έχει αρχίσει από τους υποψήφιους
συμβούλους και όλα δείχνουν πως θα επηρεάσουν πάρα
πολύ την εκλογική μάχη.
Η αποσυσπείρωση των δύο μεγάλων κομμάτων σύμφωνα με
τις μετρήσεις μεταφέρει το βάρος για την κινητοποίηση
των ψηφοφόρων στους συμβούλους και στην επίδραση
που έχουν στις προσωπικές σχέσεις που έχουν αναπτύξει.
Η δυναμική που θα έχουν για να φέρουν στην κάλπη κατ’
αρχήν τους ψηφοφόρους από τον εκλογικό τους χώρο,
χωρίς διαρροές σε άλλους χώρους θα παίξει σημαντικό
ρόλο στις δύο μεγάλες παρατάξεις.
Όποιο κόμμα συγκρατήσει τους ψηφοφόρους του χωρίς απώλεια στα ποσοστά από τις προηγούμενες εκλογές θα έχει
ιδιαίτερο προβάδισμα την πρώτη Κυριακή.
Εάν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δείξουν ενδιαφέρον προς τις
κάλπες και δεν επηρεαστεί η κρίση τους από τα κεντρικά
προβλήματα της χώρας, τότε οι παρατάξεις που στηρίζονται θα έχουν προβάδισμα την πρώτη Κυριακή.
Οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. παρόλο που θα παρέμενε κανείς να
είναι πολύ συσπειρωμένοι, δείχνουν επίσης αδιαφορία
προς τις εκλογές γι’ αυτό και η προσπάθεια που γίνεται
είναι κατ’ αρχήν να σταθεροποιήσουν και να κάνουν
πρόθυμους τους δικούς της ψηφοφόρους.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι θα συζητήσουν την προσωπική
ψήφο και μετά την κομματική. Έτσι η «τράπουλα» θα
ανακατευθεί ακόμη περισσότερο.
Στο τέλος του μήνα θα γνωρίζουμε αν τελικά η συμμετοχή
θα είναι τέτοια που θα έχει αναφορές σε προηγούμενες
εκλογές ή θα έχει διαμορφώσει ένα εντελώς νέο περιΒαγγέλης Αθανασίου
βάλλον.

­ÍÝïé­áãþ­íåò ÇÐÅÉÑÏÕ
Éäéï­êôÞ­ôçò:­­ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò:­­ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης:­Χρήστος
Καζάκος, ΡεðïñôÜæ­-­Ýñåõ­íá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ­­êáé­Ýíèå­ôá:
­¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôéêό­ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò­Èåóðñù­ôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò
ÓïåëåìÝæïãëïõ, Íïìéêüò­Óýì­âïõ­ëïò:­­ÌÜñéïò Ãéáí­íÝ­ôáò

Στην κουζίνα τα ράφια μου ποτέ δεν ήταν τόσο άδεια όσο τώρα. Θέλω όμως να φτιάξω κάτι, να εγκαινιάσω το φθινόπωρο, θέλω να αρωματίσω με βανίλια αυτό το ήσυχο
πρωινό που ούτε οι δύο σκυλίτσες μου δεν βγήκαν από τις μαξιλάρες τους να μου μιλήσουν (ναι, μιλάνε, άμα θες να ακούσεις). Ανάβω τον φούρνο στους 150 βαθμούς κελσίου. Σε ένα πυρίμαχο σκεύος βάζω 70 γρ. ρύζι αρμόριο, μισό λίτρο γάλα ολόπαχο,
30 γρ. βούτυρο ανάλατο, δύο κουταλιές ζάχαρη, έναν λοβό βανίλιας που τον έχω ανοίξει και έχω ξύσει το εσωτερικό του μέσα στο μείγμα. Σκεπάζω το σκεύος και το αφήνω
να σιγοβράζει στο φούρνο για περίπου μία ώρα. Το βγάζω από το φούρνο και ρίχνω
άλλο μισό λίτρο γάλα ανακατεύοντας απαλά. Αφήνω να ψηθεί για περίπου άλλη μια
ώρα και στα τελευταία δέκα λεπτά το ξεσκεπάζω, αφήνοντας το να ροδίσει. Παράλληλα σε ένα τηγάνι βάζω περίπου 250 γρ. ζάχαρη με 125 γρ. βούτυρο ανάλατο να λιώσουν μαζί σε χαμηλή φωτιά και φτιάχνω μια σάλτσα tofee, φτιάχνω ένα εσπρέσσο και
τρώω, μεσ’ στην ησυχία αυτού του πρωινού. Αν ήμουν γείτονας, θα ζήλευα αυτό το
άρωμα που ανεβαίνει από τη σκάλα υπηρεσίας…
ÁÍ.ÄÅ.

­Ï­­ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
Προβλέονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με
τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Αργότερα στα δυτικά
είναι πιθανό να εκδηλωθούν καταιγίδες.
Άνεμοι στα βορειοαναÍ. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
τολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες
περιοχές
δυτικοί
Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ
νοτιοδυτικοί με την
ίδια ένταση.
Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
Θερμοκρασία σε
Í. ÁÑÔÁÓ
μικρή πτώση.

­ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ
Αλέκα Μπούση,­Υπεύθυνη Διαχείρισης Πελατών
­Ïé­«­ÍÝïé­Áãþ­íåò»­ôõðþ­íï­íôáé­­óôï­ôõðï­ãñá­öåßï
­ôùí­«Çðåé­ñù­ôé­êþí­åêäü­óå­ùí»
Ãñá­öåßá:­­ÄáãêëÞ­7,­­ô.ê.­45444
ÅôÞ­óéá­óõí­äñï­ìÞ:­150­­åõñþ
Ôñá­ðå­æþí,­ïñãá­íé­óìþí,­­äÞìùí­­êáé­íïìé­êþí­ðñï­óþ­ðùí:­180­­åõñþ
­Óôçí­ðáñá­ðÜ­íù­­ôéìÞ­­äåí­óõìðå­ñé­ëáì­âÜ­íå­ôáé­­ï­­ÖÐÁ­4,5%
ÔçëÝ­öù­íá:­26510-77466,­27627­­ôçë.&öáî:­26510-37880
­Web­­page:­www.ne­oi­a­go­nes.gr
­e-mail:­nago­nes@io­a.forthnet.gr,­info@ne­oi­a­go­nes.gr

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2010
Λογγίνου του εκατοντάρχου

­ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ
­ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ
ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ,
ôçë. 2651099111

¢ñôá: Πιθανή καταιγίδα.
ÂñÜäõ: Πιθανή καταιγίδα.
Çãïõìåíßôóá:
Πιθανή
καταιγίδα. ÂñÜäõ: Πιθανή
καταιγίδα.
ÉùÜííéíá:
Πιθανή
καταιγίδα. ÂñÜäõ: Πιθανή
καταιγίδα.
ÐñÝâåæá:
Πιθανή
ÂñÜäõ:
καταιγίδα.
Καταιγίδα.
­ ÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
È
ÁÑÔÁ
150 ­Ýùò­220 ­C
ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 150 ­Ýùò­240­­C
ÉÙÁÍÍÉÍA
110 ­Ýùò­190­­C
ÐÑÅÂÅÆÁ
180­­­Ýùò­260­C

ß­äï­ôï
ô
í
á
­
ò
ù
­
..­
.
Þ
­
ã
­Ùò­äéá­öõ
ν ι-

ργα
άλλον ο ο
μ
,
ίς
ρ
ω
ν
Ξυπνώ
λαρώκαι δεν χα
ι
ε
χ
έ
τρ
υ
σμός μο
. Εφτά και
τα
α
β
β
ά
Σ
νει ούτε τα
κάτω
μπαλκόνι
το
σ
ι
α
ίμ
ι
ε
κάτι
Οι θόρυβο
.
α
τ
ν
τέ
η
σπρ
από την ά
ω της,
σκάει πάν
υ
ο
π
ς
ή
χ
βήνει
της βρο
τρα που σ
ν
ά
μ
ο
ν
ξε
σαν παρά
κανείς
α που ζει
ν
ο
τ
έν
τα
όλα
ÁÍ.Ä.Å
μάδα.
ο
δ
β
α
ι
μ
ε
μέσα σ

­ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Δυο σενάρια για τη χωροθέτηση και του εργοστασίου

Νέος ΧΥΤΥ ή σε έναν ΧΥΤΑ, πλην Ελληνικού
4 Μετά τις εκλογές οι τελικές αποφάσεις από την αρμόδια Επιτροπή η οποία συνεδρίασε χθες παρουσία της ΓΓΠΗ η οποία ζήτησε τεκμηριωμένη επιστημονικά επιλογή για να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις.

Δυο σενάρια για την χωροθέτηση του ΧΥΤΥ, δηλαδή
μαζί με το εργοστάσιο επεξεργασίας σε νέα περιοχή ή να
μετατραπεί ένας από τους ΧΥΤΑ, πλην Ελληνικού, σε
ΧΥΤΥ και κοντά σε αυτόν να γίνει και η μονάδα, πρότεινε η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας να εξετάσουν οι
μελετητές, μαζί με τα κριτήρια που συζητήθηκαν και
τέθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση, παρουσία και της
ΓΓΠΗ Δήμητρας Γεωργακοπούλου.
Η νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης για τη χωροθέτηση του εργοστασίου
επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) και
του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων(ΧΥΤΥ),
θα πραγματοποιηθεί μετά τις εκλογές, το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου και σε αυτή οι μελετητές θα παρουσιάσουν την πρόταση τους για τη χωροθέτηση με βάση τα
παραπάνω σενάρια. Η απόφαση για τη χωροθέτηση είναι
λογικό να ξεφύγει από την προεκλογική αντιπαράθεση,
δεδομένου ότι δεν προσφέρεται για κανενός είδους εκμετάλλευση και πρέπει να είναι αποτέλεσμα καθαρά επιστημονικής και όχι πολιτικής διαδικασίας.
Θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση για να γίνει η επιλογή της βέλτιστης και κοινωνικά αποδεκτής λύσης, ενώ
η ΓΓΠΗ ζήτησε επιστημονικά τεκμηριωμένες διαδικασίες
και για τη χωροθέτηση, για να μην αμφισβητηθούν ποτέ.

Αν επιλεγεί ΧΥΤΑ για ΧΥΤΥ

Θυμίζουμε ότι ήδη η Επιτροπή επέλεξε την μέθοδο επεξεργασίας των απορριμμάτων, με την κατασκευή μονάδας
αερόβιας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας με ανάκτηση ανακυκλώσιμων ή και παραγωγή, μελλοντικά, και
RDF(εναλλακτικό στερεό καύσιμο από απόβλητα) και
μονάδα αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένου οργανικού υλικού.
Η μονάδα αυτή, εφόσον επιλεγεί το σενάριο να συνδυαστεί με έναν από τους εν λειτουργία ΧΥΤΑ, θα πρέπει να
κατασκευαστεί σε έκταση κοντά σε αυτόν. Λογικά ο
μικρός ΧΥΤΑ Ηγουμενίτσας συγκεντρώνει τις λιγότερες
πιθανότητες και λόγω αποστάσεων και μικρής χωρητικότητας και περισσότερες αυτοί του Καρβουναρίου και της
Βλαχέρνας, για να παίξουν το ρόλο του ΧΥΤΥ.
Το θέμα του κόστους παίζει κι αυτό το ρόλο του σε μια
τέτοια λύση, αφού δεν θα χρειαστεί κατασκευή ΧΥΤΥ.
Αυτά με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθεί το εναλλακτικό σενάριο και με δεδομένο ότι το Ελληνικό εξαιρείται και θα λειτουργήσει για λίγα χρόνια ο ΧΥΤΑ.
Αν η επιλογή είναι για χωροθέτηση και εργοστασίου και

ΧΥΤΥ σε νέα περιοχή, τα πράγματα αλλάζουν, όμως η
εξέταση και αυτού του σεναρίου δημιουργεί την αίσθηση
ότι δεν γίνεται τυχαία.
«Χωρίς παλινδρομήσεις και με αξιόπιστα κριτήρια η
χωροθέτηση»
Την ικανοποίησή της για τη διαδικασία που έχει τηρηθεί
ως τώρα εξέφρασε η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
Ηπείρου, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα, ανοίγοντας τη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ.
Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας εξήρε τόσο τη δουλειά της μελετητικής ομάδας όσο και τις διαδικασίες που
έχουν ακολουθήσει ως τώρα τα μέλη της επιτροπής προκειμένου να καταλήξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα
στην επιλογή της τεχνολογίας επεξεργασίας των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων στην Ήπειρο που ήταν και η πρώτη
φάση της μελέτης.
Ταυτόχρονα ζήτησε και από τις δύο πλευρές να ακολουθήσουν την ίδια τακτική και στο δεύτερο σκέλος, αυτό της
χωροθέτησης.
«Το έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή και το επαναλαμβάνω
και σήμερα που ξεκινάμε μια πιο δύσκολη φάση, αυτή
της χωροθέτησης, η λύση που θα δοθεί για τη διαχείριση
των απορριμμάτων στην Ήπειρο θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη, κοινωνικά αποδεκτή και φιλική προς το
περιβάλλον», ανέφερε η κ. Γεωργακοπούλου.
Ζήτησε δε, να προχωρήσουν στην χωροθέτηση χωρίς
παλινδρομήσεις και διασφαλίζοντας πως τα κριτήρια θα
είναι αξιόπιστα ώστε να μην εγείρουν αντιδράσεις, ή
οποιαδήποτε μορφή αμφισβήτησης. «Εγώ θέλω να φύγω
από εδώ, καθώς τελειώνει η θητεία μου, και οι διαδικασίες να μην αμφισβητηθούν ποτέ. Πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα»
υπογράμμισε με νόημα.

Τι συζητήθηκε στη συνεδρίαση

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μανταλόβας καθόρισε το πλαίσιο της συνεδρίασης και τις διαδικασίες που
θα πρέπει να ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα ώστε
να διασφαλιστεί η επιστημονική εγκυρότητα και η αξιοπιστία του εγχειρήματος χωροθέτησης της μονάδας επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ) και του
ΧΥΤΥ στην Ήπειρο.
Οι μελετητές ακολούθως, παρουσίασαν το περιεχόμενο
του 2ου παραδοτέου της μελέτης που αφορά τα κριτήρια
σχεδιασμού σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
και τη μεθοδολογία χωροθέτησης η οποία περιλαμβάνει:
-Τον καθορισμό των ευρύτερων περιοχών με βάση το κριτήριο της κεντροβαρικότητας,
-Τον προσδιορισμό των κριτηρίων αποκλεισμού και τον
καθορισμό των αποκλεισμένων περιοχών,
-Τον καθορισμό των κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης
των ευρύτερων περιοχών χωροθέτησης.
Επίσης, παρουσίασαν διάφορα σενάρια ως προς τον
καθορισμό των ευρύτερων περιοχών σύμφωνα με τη

μεθοδολογία και τα κριτήρια χωροθέτησης.

Οι προτάσεις της Επιτροπής και
τα δυο εναλλακτικά σενάρια

Τα μέλη της Επιτροπής, ζήτησαν διευκρινίσεις από τους
μελετητές για τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που τους
παρουσίασαν. Ανέπτυξαν τους δικούς τους προβληματισμούς και μετέφεραν την εμπειρία τους από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην πρώτη φάση.
Παράλληλα αποφάσισαν ομόφωνα μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, Θ. Μανταλόβα τα
εξής:
-Να αποστείλουν στον ανάδοχο μελετητή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένες παρατηρήσεις-συμπληρώσεις κυρίως όσον αφορά τα κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας ή αποκλεισμού διαφόρων περιοχών προκειμένου να τις λάβει υπόψη του τόσο στη διαδικασία, όσο και
στα κριτήρια επιλογής του χώρου.
-Να ζητήσουν στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου να
εξετάσει εκτενώς ο μελετητής δύο εναλλακτικά σενάρια
ως προς τη χωροθέτηση του εργοστασίου και του ΧΥΤΥ.
Συγκεκριμένα, το πρώτο θα αφορά τη χωροθέτηση μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ και νέου ΧΥΤΥ και το δεύτερο
μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης των υφιστάμενων
υποδομών ΧΥΤΑ με τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ. Να
σημειωθεί, πως σε αυτή την περίπτωση εξαιρείται ο
ΧΥΤΑ στο Ελληνικό όπως έχει δεσμευθεί προς τους
κατοίκους της περιοχής η Γενική Γραμματέας και αναφέρεται ξεκάθαρα και στη συγκεκριμένη μελέτη.
-Τέλος, το δεύτερο παραδοτέο της μελέτης αφού διορθωθεί σύμφωνα με τις παρατηρήσεις- συμπληρώσεις των
μελών της Επιτροπής να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση
προς τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς
της Ηπείρου.
Χ. Καζάκος

Συμβολική εκδήλωση των υπαλλήλων
για τους 270 κρατούμενους!

Ο υπερπληθυσμός στη φυλακή
Σταυρακίου...πάει στη λίμνη
Με μια συμβολική κίνηση και ταυτόχρονα μήνυμα
προς κάθε κατεύθυνση η Ένωση Υπαλλήλων Φυλακής
Ιωαννίνων θα αναδείξει αύριο Σάββατο το άλυτο πρόβλημα υπερπληθυσμού στη Δικαστική Φυλακή στο
Σταυράκι.
Στα πλαίσια εκδήλωσης (σε γνωστό εστιατόριο στο
Μάτσικα) για τον εορτασμό του Αγίου Λογγίνου, θα
εμπλουτιστεί η λίμνη με 270 ψάρια, όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση,«ως ελάχιστη προσφορά μας
στο οικολογικό σύστημα και θέλοντας να τονίσει στην
κοινωνία των Ιωαννίνων, ότι υπάρχουν τόσοι συνάνθρωποι μας έγκλειστοι στα κατάστημα μας, όσος και ο
ανωτέρω αριθμός, με την ευχή στον επόμενο χρόνο ο
αριθμός αυτός να είναι μικρότερος».
Οι 270 κρατούμενοι στο Σταυράκι αποτελούν την απόδειξη ότι αντί να μειωθούν και να γίνει αποσυμφόρηση,
συμβαίνει το αντίθετο και ο τρόπος που επέλεξαν οι
άνθρωποι που βιώνουν από κοντά αυτήν απαράδεκτη
κατάσταση (η δυναμικότητα της φυλακής είναι για τους
μισούς και λιγότερους κρατούμενους), δείχνει ότι
έχουν και οι ίδιοι απογοητευθεί από τις υποσχέσεις.

4 ÑEÐOÑÔÁÆ

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Για την λειτουργία της Κενάν Μεσαρέ

Πρεμιέρα με προβλήματα, αλλά θα γίνουν βελτιώσεις
4Θα κοπεί και η κορδέλα από τη δημοτική αρχή.
Με τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε κάθε αλλαγή στην κυκλοφορία, συνοδεύτηκε η ...πρεμιέρα της
Κενάν Μεσαρέ χθες το πρωί που δοκιμάστηκε υπό συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου η λειτουργία των φαναριών και της ίδιας της λεωφόρου. Το μποτιλιάρισμα δεν
αποφεύχθηκε σε κάθετους δρόμους, όπως η Βελισσαρί-

ου με πολλούς μαθητές να φτάνουν καθυστερημένοι στα
σχολεία τους στην περιοχή της Κιάφας και στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού.
Σαφώς και χρειάζονται βελτιώσεις στη ρύθμιση των
φαναριών και αυτό ανακοίνωσε χθες και η δημοτική
αρχή, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα.

Συγκροτήθηκε επιτροπή υπό τον Γιώργο Μπασιά, για
την παρακολούθηση της λειτουργίας της και την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις, αν και όπου κριθεί απαραίτητο. Κατά τα λοιπά η δημοτική αρχή ετοιμάζεται να
κόψει και την κορδέλα των εγκαινίων τις επόμενες μέρες
και φυσικά πριν τις εκλογές, θέλοντας να αξιοποιήσει
επικοινωνιακά και εκλογικά αυτό το σημαντικό έργο, το
οποίο όμως έχει τα προβλήματα του. Αφενός εξυπηρετεί
πολλούς οδηγούς που χρησιμοποιούν το νέο δρόμο,
αφετέρου υπάρχει θέμα με την μετακίνηση των πεζών
και την ασφάλεια τους. Μην ξεχνάμε ότι στις 29 Οκτωβρίου συζητείται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατοίκων εκατέρωθεν της οδού.

Υποσχέθηκε ο Βαγγέλης Αργύρης στην επίσκεψη του

Αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού
της νομαρχίας από την περιφερειακή αρχή
ανάγκες της Περιφέρειας και στην ανταποδοτική αξιοποίηση των υπαλλήλων.
Στην νέα περιφερειακή αρχή δεν θα
κυριαρχεί ο φόβος. Μέσα σε ένα αξιοπρεπές για την ανθρώπινη προσωπικότητα
εργασιακό περιβάλλον θα αξιοποιήσουμε
στο έπακρο τις γνώσεις, την επιστημονική
κατάρτιση και τον ζήλο των εργαζομένων
που και τώρα κάτω από υπέρμετρες
δυσκολίες κάνουν στο έπακρο το καθήκον τους.
Στις υπηρεσίες της Εφορίας διαπιστώσαμε τον αγώνα των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την τήρηση των
δημοσιονομικών κανόνων στην περιοχή
μας. Γίνεται μια μεγάλη δουλειά η οποία
συνεχώς βελτιώνεται και η οποία πρέπει
να λαμβάνει συνεχώς υπόψη τον ζήλο
και την ευσυνειδησία των υπαλλήλων».

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου
Βαγγέλης Αργύρης συνοδευόμενος από
τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Χρίστο
Παπαβρανούση και υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης
«ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», επισκέφθηκαν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν.
Ιωαννίνων και τις υπηρεσίες της Εφορίας
στα Γιάννινα.
Στην Νομαρχία Ιωαννίνων, συναντήθηκαν
με δεκάδες υπαλλήλους αλλά και πολίτες, συζήτησαν τα προβλήματα που έχουν
προκύψει και στον τρόπο αντιμετώπισης
τους.
Στις υπηρεσίες της Εφορίας ο κ. Αργύρης
αλλά και το κλιμάκιο της παράταξης
«Ήπειρος – Τόπος να ζεις» συνομίλησαν
με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών για
τον τρόπο καλύτερης εξυπηρέτησης των

πολιτών.
Ο κ. Αργύρης στο τέλος των επισκέψεων
έκανε την ακόλουθη δήλωση :
«Στη Νομαρχία συναντηθήκαμε με δεκάδες υπαλλήλους πολλών τμημάτων και
διευθύνσεων, και με πολίτες που διεκπεραίωναν εργασίες τους.
Επιβεβαιώσαμε την ύπαρξη αξιόλογου
ανθρώπινου δυναμικού με γνώσεις,
κατάρτιση και όρεξη για δουλειά, το
οποίο μένει όχι μόνο αναξιοποίητο το
αλλά και αδικημένο.
Συζητήσαμε με τους υπαλλήλους πάνω
στο Οργανόγραμμα της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης, το οποίο
είναι σε μεταβατικό στάδιο και το οποίο είναι
ανοιχτό για να προσαρμοστεί στις πραγματικές

Ομιλία Β. Αργύρη,
αύριο, στο Πέτα
Αύριο Σάββατο 16 Οκτωβρίου ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ηπείρου
Βαγγέλης Αργύρης θα επισκεφτεί τον
δήμο Πέτα και θα πραγματοποιήσει
ανοιχτή ομιλία στις 7.30 μ.μ.
Στην συνέχεια ο κ. Αργύρης, συνοδευόμενος από τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της Άρτας, Κώστα Μπόβολο και
στελέχη του συνδυασμού «ΗΠΕΙΡΟΣΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη σε Δημοτικά Διαμερίσματα του δήμου Βλαχερνών.

Με τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Κ. Αρβανίτη

Στο ΤΕΙ Πρέβεζας
κλιμάκιο του συνδυασμού
Με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Ηπείρου, Γρηγόρη
Γκίκα, καθώς και καθηγητές του παραρτήματος
της Πρέβεζας συναντήθηκε προχθές κλιμάκιο
στελεχών του συνδυασμού «ΗΠΕΙΡΟΣ, ΤΟΠΟΣ
ΝΑ ΖΕΙΣ» στα νέα κτίρια του ΤΕΙ.
Επικεφαλής του κλιμακίου ήταν ο υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Κώστας Αρβανίτης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ΤΕΙ
στην Πρέβεζα και ειδικότερα τις ανάγκες για τη
βελτίωση της πρόσβασης και τη σύνδεση με το
βιολογικό καθαρισμό της Πρέβεζας. Επίσης
συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης και καλύτερης λειτουργίας του παραρτήματος.
Εκ μέρους του συνδυασμού και του υποψήφιου περιφερειάρχη Βαγγέλη Αργύρη, ο κ. Αρβανίτης αναφέρθηκε στη σημασία που δίνεται στο
ρόλο των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ηπείρου
και την αναγκαιότητα ενεργούς συμμετοχής τους
στις τοπικές προσπάθειες ανάπτυξης και προόδου.
Επίσης έγινε αναφορά στην ανάγκη να συνδεθεί στενά η λειτουργία του ΤΕΙ με τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής με στόχο να
υποστηριχθεί επιστημονικά η παραγωγική διαδικασία. «Ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να είναι η
υποστήριξη αυτή στην εισαγωγή νέων μεθόδων
και τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή, τη
βελτίωση της ποιότητας και την προώθηση των
προϊόντων στην αγορά», τονίστηκε.
Επίσης συνάντηση του κλιμακίου πραγματοποιήθηκε και με εκπροσώπους των σπουδαστών
και συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη
στέγαση, τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση των
σπουδαστών στην περιοχή της Πρέβεζας.

­ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Προτείνει ο Γιάννης Παπαδημητρίου

Από την παράταξη «Τρία κλικ Αριστερά» του Χρ. Μαντά

Και το ψηφοδέλτιο με... αντι-«Καλλικρατικό» πνεύμα
4 Με 27 αντί για 29 στον σημερινό δήμο Ιωαννιτών και υποψηφίους σε όλους τους δήμους και το Νησί
Με ... αντι-«Καλλικρατικό» πνεύμα και στη
συγκρότηση του ψηφοδελτίου, κατέρχεται
στις εκλογές στο νέο δήμο Ιωαννιτών η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, «Τρία κλικ Αριστερά, Αντίσταση - Αλληλεγγύη - Αλλαγή», ανακοινώνοντας χθες τους υποψηφίους για τον σημερινό
δήμο Ιωαννιτών.
Ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης και
υποψήφιος δήμαρχος Χρήστος Μαντάς στην
ομιλία του ανέφερε ότι η υποχρέωση για 29
τουλάχιστον υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους στον κεντρικό δήμο, δεν επέτρεψε
να είναι κι άλλοι υποψήφιοι.
Τα ονόματα που λίγο αργότερα ανακοινώθηκαν ήταν 27 και σε συνομιλία μετά την
παρουσίαση με δημοσιογράφους δόθηκε η
εξήγηση ότι αυτό έγινε ως μια πολιτική κίνηση της παράταξης για να δείξει την αντίθεση
της στον «Καλλικράτη» και τονίστηκε ότι το
ψηφοδέλτιο συνολικά θα είναι πλήρες για να
μην υπάρξει πρόβλημα στο Πρωτοδικείο.
Ουσιαστικά επιλέγεται να μην δοθεί σημασία
στην σταυροδοσία, αλλά στην ψήφο υπέρ του
συνδυασμού από τους πολίτες.

Ασάφεια και εξηγήσεις...

Παραθέτουμε το απόσπασμα της εισήγησης του κ. Μαντά:
«Το ψηφοδέλτιό μας θα έχει υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους σε όλους τους περιφερειακούς, πρώην «Καποδιστριακούς»
Δήμους και στην κοινότητα του Νησιού.
Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και θα
πούμε καθαρά ότι τα αντιδημοκρατικά όρια
του «Καλλικράτη» που ορίζουν ότι στον
πρώην Δήμο Ιωαννιτών πρέπει να έχουμε
υποχρεωτικά τουλάχιστον 29 υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους δεν επέτρεψαν σε
πολλούς φίλους και συναγωνιστές να είναι
υποψήφιοι, όμως είμαστε σίγουροι ότι θα μας
στηρίξουν, όπως και πολλοί άλλοι, με πίστη,
ενθουσιασμό και ανιδιοτέλεια και τώρα αλλά
κυρίως μετά, στην προσπάθεια που όλοι μαζί
θα συνεχίσουμε σε πολλά μέτωπα».
Το συμπέρασμα από αυτή την αναφορά
δεν ήταν και τόσο σαφές και από τις εξηγήσεις που δόθηκαν μετά, προκύπτει ότι η
παράταξη θα καταθέσει στο Πρωτοδικείο
ψηφοδέλτιο που θα κριθεί έγκυρο.
Απλά για το σημερινό δήμο Ιωαννιτών και
εκλογική περιφέρεια, όπως ονομάζονται οι
δήμοι που συνενώνονται, οι υποψήφιοι θα
μπορούν να ψηφίζονται από τους ψηφοφόρους των άλλων εκλογικών διαμερισμάτων
(έναν σταυρό για τους άλλους και μέχρι τρεις
για αυτό της Παμβώτιδας), ενώ οι ψηφοφόροι
των Ιωαννίνων επίσης μπορούν να «σταυρώσουν» έναν υποψήφιο σε άλλο διαμέρισμα.

Κριτική και το όραμα
για μια άλλη πόλη

Το πώς ακριβώς σχεδιάζουν το ψηφοδέλ-

τιο κι αν τελικά θα κατατεθεί με 27 υποψηφίους στον σημερινό δήμο ή θα καλυφθεί το
κατώτατο όριο, μένει να το δούμε με την ανακήρυξη, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι η
επιλογή αυτή υποκρύπτει και κάποια... αδυναμία συγκρότησης πλήρους ψηφοδελτίου,
όχι ως προς την τήρηση των ποσοτικών δεδομένων.
Για το ψηφοδέλτιο, στην παρουσίαση του
οποίου ήταν παρόντες ο υποψήφιος περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχης, Γ. Παπαδημητρίου και Κ. Λούκας, ο κ. Μαντάς είπε
ότι συγκροτείται από «ανθρώπους που τούς
γνωρίζετε ίσως, από κοινωνικούς αγώνες, από
αγώνες για μεγάλα προβλήματα της πόλης
και της περιοχής, πολίτες από το χώρο της
ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς,
ενεργούς πολίτες που έχουν μια ανιδιοτελή
και αγωνιστική στάση ζωής, ο κ. Μαντάς
άσκησε σκληρή κριτική στον «Καλλικράτη»,
στη μείωση των πόρων προς την αυτοδιοίκηση και φυσικά στο Μνημόνιο, αλλά και στην
δημοτική αρχή του Νίκου Γκόντα.
Περιγράφοντας και το πώς θα ήθελε ο
συνδυασμός του την πόλη, ανέφερε και τα
εξής:
«Ονειρευόμαστε μια άλλη πόλη , που δεν
χωράει στον στενό κορσέ που μας επέβαλε η
απερχόμενη νεοφιλελεύθερη δημοτική αρχή
με τις καταστροφικές της πολιτικές στους
δημόσιους χώρους, όπως στην «ΟΑΣΗ», την
Πλατεία και το «Ξενία», στις υποδομές, στα
δημοτικά τέλη και που οδήγησε τα οικονομικά του Δήμου «στο κόκκινο», κρατώντας σε
ομηρία χιλιάδες οικογένειες. Ονειρευόμαστε
μια άλλη πόλη της απασχόλησης, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, των ελεύθερων
δημόσιων χώρων, ενάντια στον κυκλοφοριακό βραχνά της μόλυνσης και του θορύβου.
Μια πόλη με ριζικές αλλαγές στην λειτουργία
του Δήμου, με ριζικές αλλαγές στην διαχείριση των απορριμμάτων και των λυμάτων, με
ριζικές αλλαγές στην διαχείριση των υδάτινων πόρων, με ριζικές αλλαγές στην διαχείριση του οικοσυστήματος της Λίμνης, με ριζικές αλλαγές στις υπηρεσίες της Παιδείας, της
Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας.
Μια πόλη που η δημοκρατία και η συμμετοχή θα καθορίσουν την εξέλιξή
της ενάντια σε κάθε είδους κερδοσκοπικά κεφάλαια».

Ποιοι είναι οι 27 υποψήφιοι

Τους 27 υποψηφίους παρουσίασε το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρό-

σωπος της παράταξης Γιάννης Ευθυμίου και
με αλφαβητική σειρά είναι:
- Βάσσος Νικόλαος, Φοιτητής στο ΤΕΙ
Λογοθεραπείας , Γραμματέας νεολαίας ΣΥΝ
- Γιαννώρος Γιώργος, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος-συνταξιούχος ΟΤΕ
- Γκότζου Εριφύλη, Φαρμακοποιός
- Διαμάντης Θεόφιλος, Εργολάβος οικοδομών
- Διαμάντη Αικατερίνη, Συνταξιούχος
Πανεπιστημιακός
- Καζατζή Χρυσούλα, Συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος
- Κακαϊδής Βασίλειος, Οικονομολόγος,
καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Περάματος
- Καραμανίδης Βασίλειος, Μαρμαράς
- Κωστανάσιος Λάζαρος, Δάσκαλος, MSC
στην Παιδαγωγική
- Μαντζούτσου Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια
αγγλικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- Μαργιόλας Γιώργος, Δημόσιος υπάλληλος
- Μαρέτης Ανδρέας, Φαρμακοποιός
- Μπασιούκας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας, συνδικαλιστής στο χώρο του Πανεπιστημίου και της
Υγείας
- Μότσιος Γιάννης, Συνταξιούχος πανεπιστημιακός, φιλόλογος
- Νάκος Παναγιώτης, Ηθοποιός
- Νάτσης Λάζαρος, Βιολόγος
- Νέος Κωνσταντίνος, Νομικός, Καθηγητής
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση-συγγραφέας
- Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Κομμώτρια
- Παπαϊωάννου Σοφία, Ιδιωτική υπάλληλος
- Πρίφτης Φίλιππος, Ψυχίατρος
- Ρουμπέλας Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος
ΙΚΑ
- Σδράνης Γιάννης, Κλινικός Χημικός στο
ΠΓΝΙ
- Σέρμπος Σωτήριος, Φυσικός, καθηγητής
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρώην αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ
- Τζιόβας Κωνσταντίνος, Απόφοιτος ΤΕΙ,
εργαζόμενος στον τομέα της κοινωνικής
οικονομίας
- Τριάντης Κωνσταντίνος, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, προϊστάμενος του
Δασαρχείου Κόνιτσας
- Χαραλάμπους Σωτηρία, Eκπαιδευτικός –
Μητέρα 6 παιδιών
- Χήτος Βασίλειος, Αγρότης Χ. Καζάκος

Τηλεοπτικό debate
των υποψηφίων περιφερειαρχών και διάλογο
στα δημόσια ραδιόφωνα
Το «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» με ανακοίνωση του επισημαίνει ότι η προεκλογική
εκστρατεία εξελίσσεται με χαρακτηριστική
απουσία τηλεοπτικών αλλά και ραδιοφωνικών διαλόγων μεταξύ των επικεφαλής των
ψηφοδελτίων για την Περιφέρεια της Ηπείρου. Χωρίς ασφαλώς να αποτελεί ολοκληρωμένη ενημέρωση, η ζωντανή αντιπαράθεση μεταξύ των υποψηφίων Περιφερειαρχών δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να
έχουν μέτρα σύγκρισης και βοηθάει στην
τελική τους επιλογή.
Ειδικά τα δημόσια Μέσα Ενημέρωσης, η
Κρατική Ραδιοφωνία και τα Δημοτικά
Ραδιόφωνα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οφείλουν να προγραμματίσουν
άμεσα ζωντανούς διαλόγους, και εφ’ όλης
της ύλης και θεματικούς, και να καλέσουν
όλους τους υποψήφιους Περιφερειάρχες
Ηπείρου, όπως απαιτεί η Οδηγία του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Εάν
κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν να εμφανιστούν στους διαλόγους αυτούς, έχουν
ασφαλώς κάθε δικαίωμα, αυτό όμως δεν
πρέπει να παρασύρει στην αφωνία τα
δημόσια Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία χρηματοδοτούν οι πολίτες της Ηπείρου.
Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Γιάννης
Παπαδημητρίου προτείνει επίσης τη διεξαγωγή τηλεοπτικού debate μεταξύ όλων των
υποψηφίων Περιφερειαρχών και την ταυτόχρονη μετάδοσή του από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της Ηπείρου. Καλεί
μάλιστα τους συνυποψηφίους του να αποδεχθούν δημόσια την πρόταση αυτή, ώστε
να γίνει εφικτός ο άμεσος προγραμματισμός της.

Περιοδεία στην οδό Αβέρωφ

Κλιμάκιο της παράταξης με επικεφαλής
τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Ιωαννίνων Κώστα Λούκα, επισκέφθηκε την ιστορική οδό Αβέρωφ και ενημερώθηκε για τα
προβλήματα των επαγγελματιών, που δημιουργούν εικόνα παρακμής στο ιστορικό
κέντρο της πόλης. Τους τελευταίους λίγους
μήνες έχουν κλείσει 12 επιχειρήσεις (!)
ενώ, εκτός από την αισθητή πτώση του τζίρου, σοβαρό πρόβλημα δημιουργούν τα
ενοίκια που εν μέσω κρίσης παραμένουν
σε δυσθεώρητα ύψη αλλά και η μόνιμη
κατάληψη των λιγοστών θέσεων στάθμευσης. Τέλος, ειδικά ο κλάδος της γιαννιώτικης λαϊκής τέχνης βρίσκεται αντιμέτωπος
με φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού,
εξαιτίας του κατακλυσμού κινέζικων απομιμήσεων, που έχουν πλημμυρίσει την
αγορά χωρίς να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. Η αντιπροσωπεία του «ΑΥ.ΡΙ.Ο.
για την Ήπειρο» δεσμεύτηκε για την ανάδειξη των προβλημάτων αυτών. Σήμερα
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου κλιμάκιο του
«ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» με επικεφαλής
τον Γιάννη Παπαδημητρίου θα περιοδεύσει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα
έχει επαφές με την Πρυτανική Αρχή, τον
σύλλογο ΔΕΠ και τους εργαζόμενους.

6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Παγκόσμια Ημέρα Σπιρομέτρησης

­ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ

Δωρεάν εξετάσεις έγιναν και στα Γιάννινα

­Ìå­­ôïN...­­Íßêï­Æáñ­ìðá­ëÜ
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nikoszarbalas.gr

Οι εκλογές, το Μνημόνιο και η Ν.Δ.

Εάν στις εκλογές του Νοέμβρη απλώς θα καταψηφίσουμε το Μνημόνιο γιατί να επιλέξουμε τον
υποψήφιο δήμαρχο ή περιφερειάρχη της Ν.Δ. κι όχι τον αντίστοιχο του ΚΚΕ;
Η Ν.Δ. αποφάσισε να καλέσει τους πολίτες
στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση «να
καταψηφίσουν το Μνημόνιο», επιλέγοντας τους
υποψηφίους της και τη δική της «εναλλακτική
πρόταση για την έξοδο από την κρίση».
Δεν θα σταθούμε στο ανοθρόδοξο, την ώρα
που η τοπική κοινωνία καλείται να εκλέξει τους
εκπροσώπους της σε μια περίοδο τεράστιων
αλλαγών που φέρνει ο «Καλλικράτης» να εμφανίζεται το… Μνημόνιο.
Ας πάμε πέρα απ’ αυτό.
Κι εγώ ακολουθώ το σενάριο που οι πολίτες
ακούνε το προκλητήριο Σαμαρά και ψηφίζουν
μετά μανίας τους υποψηφίους της Ν.Δ.,η οποία
έτσι επιτυγχάνει ένα θρίαμβο στις εκλογές της
7ης Νοεμβρίου (λέμε τώρα).
Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα;
Τι θα πράξει σ’ αυτή την περίπτωση ο αρχηγός της Ν.Δ.;
Ο ίδιος ξεκαθάρισε, μόλις προ 20 ημερών
από τη Θεσσαλονίκη, ότι δεν πρόκειται να ζητήσει πρόωρες εκλογές με το αιτιολογικό ότι το
ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε τη λαϊκή εμπιστοσύνη.
«Η κυβέρνηση έχει φρέσκια εντολή και είναι
θωρακισμένη με μια ισχυρή πλειοψηφία»,μας
είπε.
Εάν όμως ο Αντώνης Σαμαράς μας καλεί να
ψηφίσουμε για να απορρίψουμε το «Μνημόνιο»
και να επιλέξουμε την εναλλακτική πρόταση της
Ν.Ο. δεν είναι αντιφατικό ν’ αγνοήσει μετά τη
θέληση της πλειοψηφίας;

Εάν έχει τώρα τη λύση στα χέρια του γιατί θα
πρέπει να περιμένουμε τις μετά τριετία βουλευτικές εκλογές για να σωθούμε;
Η αλήθεια είναι αλλού.
Ο Αντώνης Σαμαράς ευρισκόμενος σε δυσχερή θέση εσωκομματικά, γνωρίζει πως το αποτέλεσμα των προσεχών εκλογών θα κρίνει πολλά.
Σε ενδεχόμενο νίκης θα κλείσει τα στόματα
των αμφισβητιών και θα δυσκολέψει τα επόμενα
βήματα της Ντόρας.
Εάν όμως περάσει κάτω από τον πήχη, θ’
ανοίξει ο ασκός του Αιόλου.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. γνωρίζει (όπως και όλοι
μας) ότι οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
προσφέρονται για την εκδήλωση δυσαρέσκειας
έναντι της κυβερνητικής πολιτικής.
Γι’ αυτό επέλεξε αυτή την τακτική της «καταψήφισης του Μνημονίου» και περιμένει να του
βγει. Προφανώς είναι ανεύθυνη.
Και υποθέτω πως θα δυσκολευτεί πολύ ν’
απαντήσει σ’ ένα απλό ερώτημα:
- Εάν στις εκλογές απλώς θα καταψηφίσουμε
το Μνημόνιο γιατί να επιλέξουμε τον υποψήφιο
Περιφερειάρχη ή δήμαρχο της Ν.Δ. κι όχι τον
αντίστοιχο του ΚΚΕ;
Στο κάτω κάτω οι υποψήφιοι του ΚΚΕ και
περισσότερα αγωνιστικά ένσημα διαθέτουν και
το κόμμα τους δεν έχει τις ίδιες ευθύνες με τη
Ν.Δ. που μας οδήγησε σ’ αυτό το χάλι (και το
Μνημόνιο).

Η ανάπτυξη του Καραγκιόζη
Σε στήλη αθηναϊκής εφημερίδας διάβασα μια πολύ διδακτική
παραβολή για την ελληνική ανάπτυξη της κατανάλωσης γραμμένη από ένα αναγνώστη.
Είναι η ιστορία από τον Καραγκιόζη που μαζί με τον Χατζηαβάτη θέλησαν να γίνουν έμποροι. Δανείστηκαν λεφτά και αγόρασαν μια νταμιτζάνα ούζο που θα το πωλούσαν προς 1 δραχμή
το ποτήρι. Όμως, ο Χατζηαβάτης είχε πάνω του μία δραχμή. Την
έδωσε στον Καραγκιόζη και ήπιε ένα ποτήρι ούζο. Μετά το
Καραγκιόζης την έδωσε στον Χατζηαβάτη και ήπιε και αυτός
άλλο ένα ποτήρι ούζο και μετά πάλι το ίδιο. Έτσι χωρίς να το
καταλάβουν άδειασαν όλη την νταμιτζάνα, χωρίς βεβαίως να
έχουν πουλήσει τίποτα και όταν ήρθε ο δανειστής των χρημάτων
δεν είχαν να ξεπληρώσουν το χρέος…».
* Τι μου θυμίζει, βρε τι μου θυμίζει…

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ
Ψήφος ελεύθερη ψάχνει
υποψήφιο να διατεθεί. Ανταλλάσσεται με πετρέλαιο θέρμανσης.
Πληροφορίες στη
στήλη.

Παγκόσμια ημέρα σπιρομέτρησης ήταν η χθεσινή με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία να πραγματοποιεί μια ενημερωτική
καμπάνια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
Στα Γιάννινα ένα πρόχειρο ιατρείο στήθηκε στην κεντρική πλατεία με τους γιατρούς να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους
σε όσους ήθελαν να κάνουν μια σπιρομέτρηση για να διαπιστώσουν σε τι επίπεδα βρίσκονται.
Ο κόσμος ήταν αρκετός μιας και η διαδικασία είναι πολύ σύντομη, καθόλου κουραστική, ενώ τα αποτελέσματά της αποτελούν ένα
οδηγό για τους ίδιους προκειμένου να ξέρουν αν και τι πρέπει να
προσέξουν.

Αρκετός ήταν ο κόσμος που έκανε μια δωρεάν σπιρόμετρηση
χθες στην κεντρική πλατεία της πόλης
Η Διευθύντρια της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων κ. Χριστίνα Κουμπανιού μιλώντας
για τη χθεσινή ημέρα τόνισε τη σημασία που έχει η σπιρομέτρηση
εξηγώντας παράλληλα ότι δράσεις σαν κι αυτή δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να πραγματοποιήσει πολύ εύκολα μια τέτοια μέτρηση η οποία δύσκολα γίνεται ειδικά σε χωριά και απομακρυσμένες
περιοχές.
Η κ. Κουμπανιού δήλωσε ευχαριστημένη από την προσέλευση
του κόσμου, ενώ συμβούλευσε μικρούς, αλλά περισσότερο τους
μεγαλύτερους σε ηλικία να κάνουν πιο συχνά μια σπιρομέτρηση
ώστε να προλάβουν διάφορες παθήσεις των πνευμόνων όπως του
βρογχικού άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εξέταση αυτή γίνεται με το σπιρόμετρο το οποίο διαθέτει συνήθως ένα σωλήνα στο ένα άκρο του οποίου είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα και στο άλλο προσαρμόζουμε ένα επιστόμιο μέσω του οποίου ο εξεταζόμενος, εισπνέει και
εκπνέει με δύναμη.

ÅIÄÇÓÅÉÓ 7

­Í
­ÍÝïé­Áãþ­
Ýïé­Áãþ­ííåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
åò,­­ÔÑÉÔÇ 11 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­
2007

Μόνιμη και διαρκή συνεργασία με το πανεπιστήμιο
Η δέσμευση Φίλιου κατά τη συνάντησή του με τον Τρ. Αλμπάνη
Πιο στενή και μόνιμη συνεργασία με το πανεπιστήμιο υποσχέθηκε ο Φ. Φίλιος

Την προγραμματική δέσμευση της «Ενότητας Πολιτών –
Νέα Γιάννενα» για μόνιμη και διαρκή συνεργασία με την
μορφή σταθερού πρωτοκόλλου μετέφερε στη συνάντησή
του με τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ο υποψήφιος Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης
Φίλιππας Φίλιος.
Στη συζήτηση με τον Πρύτανη Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
και τους αντιπρυτάνεις τέθηκαν ακόμη τα ζητήματα της
αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού του Πανεπιστημίου προς όφελος της πόλης, αλλά και θέματα ευρύτερου
Οι κοκορομαχίες συνεχίζονται ανάμεσα στην «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» και την «Ενότητα Πολιτών» με
κύριο χαρακτηριστικό την έντονη παρελθοντολογία από πλευράς της πρώτης. Σε
σημείο μάλιστα που να αγνοεί ότι μεταξύ
της θητείας του Φίλιππα Φίλιου και του
Αναστάσιου Παπασταύρου παρεμβλήθηκε η θητεία του Λευτέρη Γκλίναβου.
Τόσο τραγικά δηλαδή.
Έτσι η χθεσινή ανακοίνωση της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας» θεωρεί ότι επί θητείας του Αναστάσιου
Παπασταύρου, τον οποίο κατηγόρησε η
«Ενότητα Πολιτών», αποκαταστάθηκε η
αξιοπρέπεια της πόλης η οποία… είχε
χαθεί επί δημαρχίας Φίλιου.
Που σημαίνει ότι στη διάρκεια της
θητείας Γκλίναβου θεωρούν ότι δεν έγινε
τίποτε.
Τι και αν ο Γκλίναβος και οι συνεργάτες του ήταν αυτοί που άφησαν μια
ΔΕΥΑΙ κερδοφόρα και με μεγάλη προίκα
την οποία κατασπατάλησαν οι επόμενοι…
Τι και αν επί Γκλίναβου μπήκε τάξη σε
πολλά οικονομικά μεγέθη…
Τι και αν επί Γκλίναβου σταμάτησε το
παιχνίδι των διορισμών…
Τι και αν επί θητείας Γκλίναβου, με τη
βοήθεια των συνεργατών του, έγιναν τα
έργα στην Αβέρωφ, στην κεντρική πλατεία και σε πολλά άλλα σημεία της
πόλης…
Τι και αν επί θητείας Γκλίναβου έφυγε
αυτό το αίσχος της Λαχανογοράς από το
κέντρο της πόλης…
Και πολλά ακόμη «τι».
Αυτή η θητεία λοιπόν διαγράφεται στο
όνομα της πόλωσης που θέλει να επιβάλει εναγωνίως η «Ανεξάρτητη Δημοτική
Πρωτοπορία».
Τόσο τραγικά δηλαδή αρχίζει να διαμορφώνεται το κλίμα της προεκλογικής
περιόδου.
Κατά τα άλλα η επικοινωνιακή ομάδα
της παράταξης αγνοεί βασικά πράγματα
ως προς τον αριθμό των κοινών εμφανίσεων των υποψηφίων δημάρχων στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και θεωρεί ότι η
πρόταση της «Ενότητας Πολιτών», αποτελεί προπέτασμα καπνού.
Την ίδια ώρα παραμένει η απορία σε
κάθε κοινά σκεπτόμενο: Αφού, όπως λένε
στην δημοτική αρχή, έχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η παράταξή τους
προηγείται καθαρά, προς τι η προσπά-

ενδιαφέροντος. Ο κ. Φίλιος σημείωσε πως πρέπει να συνδεθεί η Πανεπιστημιακή Κοινότητα και οι φοιτητικές οργανώσεις με την πόλη, κι ως ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας
έφερε το ζήτημα της ανακύκλωσης την οποία το Πανεπιστήμιο έχει προωθήσει, ενώ στο Δήμο Ιωαννιτών δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά τίποτα.
Αναφερόμενος στο θέμα της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την πόλη, ο επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα
Πολιτών – Νέα Γιάννενα» άσκησε κριτική στην απερχόμενη
δημοτική αρχή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όλα αυτά τα
χρόνια ακούμε για τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και
ψηφίζουμε στο δημοτικό συμβούλιο αποφάσεις που ποτέ
δεν υλοποιούνται. Ο απερχόμενος Δήμαρχος μας έχει
συνηθίσει στα ωραία λόγια, που ποτέ δε μετουσιώνονται σε
πράξη».
Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του Φ. Φίλιου, με τον

οποίο, όπως και ο ίδιος τόνισε, γνωρίζονται πολύ καλά,
αφού ο Τρ. Αλμπάνης είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος με
την παράταξη του υποψήφιου δημάρχου.
«Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θέλει τη συνεργασία με το
Δήμο σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται την πόλη, κυρίως για
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φοιτητών. Αλλά και ο
Δήμος Ιωαννιτών χρειάζεται το Πανεπιστήμιο, που είναι
ανοιχτό να συμβάλει σε πολλά επίπεδα, κυρίως στις νέες
τεχνολογίες, στον πολιτισμό, στην υγεία και σε άλλα ζητήματα που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά η
Τοπική Αυτοδιοίκηση», υπογράμμισε σε δηλώσεις του μετά
το τέλος της συνάντησης ο Τρ. Αλμπάνης και ευχήθηκε
καλή επιτυχία στις εκλογές στον Φ. Φίλιο.
Τέλος ο κ. Φίλιος συναντήθηκε επίσης με τους Καθηγητές Κώστα Δραίνα και Επαμεινώνδα Τσιάνο, με τους οποίους συζήτησε θέματα που απασχολούν το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.

Η δημοτική αρχή φορτώνει και τη… θητεία Γκλίναβου στον Φίλιο!!!

Ανούσια κοκορομαχία

Συνεχίζεται το μπαράζ ανακοινώσεων ανάμεσα
σε «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» και «Ενότητα Πολιτών»
θεια πόλωσης; Για να κάνουν και τους
τελευταίους αναποφάσιστους Πασόκους
να θυμόσουν με αυτόν τον μηδενισμό;
Αυτό άραγε επιδιώκουν;
Σε κάθε περίπτωση δεν εξηγείται λογικά αυτή η πρακτική.
Να δούμε λοιπόν τι έχει το σημερινό
μενού ξεκινώντας από την απάντηση,
στην απάντηση, επί της απάντησης που
δίνει η «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία», στην απάντηση, επί της απάντησης

τα Πολιτών».
Με την υποσημείωση να προσέξει
κανείς το ύφος ανάμεσα στις δύο ανακοινώσεις προκειμένου να βγάλει ασφαλή
συμπεράσματα:

Απάντηση της «Ανεξάρτητης
Δημοτικής Πρωτοπορίας»
Το «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται
απωλέσαι», θυμίζει η τακτική του μονί-

Απάντηση στην Δημοτική Αρχή
Απέναντι σε αυτό το κείμενο η απάντηση της Ενότητας Πολιτών έχει ως εξής:
«Η απρεπής και υβριστική τακτική, η τακτική «λέμε συνέχεια ψέματα, στο
τέλος κάτι θα μείνει» συνεχίζονται από την απερχόμενη
δημοτική αρχή και το Νίκο Γκόντα.
Κούρασαν και κουράστηκαν!
Μονόδρομος για τους ίδιους ο κατήφορος που επέλεξαν.
Η «Ενότητα Πολιτών- Νέα Γιάννενα» ανέμενε σήμερα από
την Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία να ορίσει τον εκπρόσωπό της, ώστε μαζί με τους εκπροσώπους και των υπολοίπων παρατάξεων να συζητήσουν την διαδικασία και τους
όρους του τηλεοπτικού διαλόγου, για τον οποίο δεσμεύτηκε
ο Νίκος Γκόντας.
Δεν το έπραξαν.
Έχουμε υπομονή και περιμένουμε να το κάνουν άμεσα.
Είναι εύκολο να επιδίδονται σε υβριστικούς μονολόγους,
αλλά ο διάλογος είναι σίγουρα πιο εποικοδομητικός και σαφώς πιο χρήσιμος
για τους πολίτες.
Τον προκαλέσαμε, τον επιδιώκουμε και τον επιζητούμε».

(και πάει λέγοντας) που έδωσε η «Ενότη-

μου υποψηφίου δημάρχου. Αλλιώς δε θα
προέβαινε σ’ ανακοίνωση έργων που θα

κάνει, τα οποία όμως είτε έγιναν είτε βρίσκονται σ’ εξέλιξη από τη Δημοτική
Αρχή. Στη σύγχυση όμως που βρίσκεται,
επειδή μέρα με τη μέρα συνειδητοποιεί
ότι το έδαφος υποχωρεί κάτω από τα
πόδια του, τα έχει μπερδέψει.
Κρίμα.
Κάποιες άλλες εξαγγελίες του, επαναλαμβανόμενες για 25η χρονιά, δεν είναι
τίποτε άλλο από λόγια του αέρα, εκείνου
που φεύγοντας από το δημαρχείο το
1994 άφησε «πλίνθους και κεράμους
ατάκτως ερριμένους».
Αυτός, λοιπόν, ο μάστορας της δημιουργίας του χάους, έχει το θράσος να
μέμφεται τους πάντες. Έχασε τον έλεγχο
και κατηγορεί ο αποτυχών, επί τέσσερις
συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, ως
αποτυχόντα δήμαρχο τον κ. Αναστάσιο
Παπασταύρο, επί των ημερών του οποίου
η πόλη ανέκτησε την αξιοπρέπειά της και
επούλωσε τις πληγές της από την ολέθρια
θητεία του. Επικρίνει με σφοδρότητα και
το δήμαρχο κ. Νικόλαο Γκόντα, που
συνέχισε το έργο του κ. Παπασταύρου
και δημιούργησε τα σημερινά Γιάννινα,
που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από
μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.
Η επανεκλογή του κ. Γκόντα θα σημάνει μια καινούρια πορεία για τη νέα μεγάλη πόλη μας, χωρίς διαχωριστικές γραμμές και προπαντός χωρίς διακρίσεις σε…
«χωριάτες» και «αστούς», όπως κάνει ο
ματαιόδοξος μόνιμος υποψήφιος δήμαρχος.
Σπύρος Θεμελής

8 ÈÅÓÅÉÓ

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Το καλοκαίρι έφυγε, το φθινόπωρο ήρθε.
Ήρθε μαζί με το σχολείο. Και το σχολείο μαζί
με τις καταλήψεις.
Τι είναι η κατάληψη;
Σχεδόν ταυτόσημο της κατάθλιψης...
Στενοχώρια, απογοήτευση, μιζέρια. Δεν έβγαλες γκόμενα όλο το καλοκαίρι σ’ όσα beach party
και αν γύρισες;
Δεν πήρες καμιά αιχμάλωτη όσα μπαράκια και
αν πέρασες;
Οπότε νιώθεις ότι δεν κατάφερες τίποτε!

πάντες.
Ακόμα και τα σαντουιτσάδικα και τα ιντερνέτ
καφέ .
Πολύ χαρά θα κάνουν και οι προμηθευτές του
δημοσίου που θα πουλήσουν αρκετές εκατοντάδες θρανία και καρέκλες που θα σπάσουν οι επαναστάτες χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν, με το δικαιολογητικό ότι μπήκαν κάτι εξωσχολικοί και τα έσπασαν… Μπα.
Μάλλον εξωγήινοι θα ήταν που δεν τους άρεσε
η Ελληνική παιδεία …

Όσο και να γκαζώνεις με το μηχανάκι, όσες σούζες και να κάνεις δε σε πρόσεξε καμιά!
Κάτι πρέπει να κάνεις για να σε προσέξουν!
Οπότε η τελευταία περίπτωση ανάδειξης του
αντρικού εγωισμού σου είναι η κατάληψη.
Θα βρεις άλλους δυο τρεις που
δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα
μαθητικά ή ψηφιακής διασκέδασης, και θα πιάσεις τις πόρτες του
σχολείου.
Έτσι κι αλλιώς κανένας δεν σε
ενοχλεί.
Το σχολείο παραδίΘόδωρος Γαλανόπουλος δεται αμαχητί σε δυοτρεις λεβέντες αρκεί να
bwhite.theo@gmail.com
πουν τη μαγική λέξη
«σουσάμι
άνοιξε»,
δηλαδή κατάληψη.
Όλοι συμφωνούν, μαθητές και καθηγητές.
Οι μαθητές θέλουν να χάσουν μαθήματα χωρίς
απουσίες και οι καθηγητές θέλουν να πάνε για τα
ιδιαίτερα τους και να πληρώνονται από το δημόσιο.
Επίσης κάποια κόμματα θέλουν να δείξουν ότι
έχουν οπαδούς αντάρτες που πολεμάνε την εξουσία και την οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Και στήνουν ένα μικρό μηχανισμό με γραπτά
μηνύματα σε μαθητές που τους καλούν να πολεμήσουν το σχολείο, για λόγους που αυτά δεν
καταλαβαίνουν … Οπότε κατάληψη. Συναινούν οι

Όλα είναι όμορφα και δημοκρατικά και παλικαρίσια.
Μόνο μια ερώτηση.
Ρε παλικάρια μου, έχετε κάνει ποτέ κατάληψη
σε κανένα φροντιστήριο σας;
Είναι τόσο τέλεια εκεί, και μόνο το σχολείο το
δημόσιο πάσχει;
Τι γίνεται;
Απλά στην Ελλάδα είναι γνωστό, ότι όσα δεν
πληρώνουμε άμεσα και ακριβά, δεν τα εκτιμάμε.
(Τουλάχιστον μέχρι τώρα).
Και το δημόσιο σχολείο το πληρώνουμε όλος ο
Ελληνικός λαός, αλλά, ο νεαρός με το μυαλό που
διαθέτει καταλαβαίνει μόνο τα χρήματα που δίνει
ο γονιός του στα φροντιστήρια.
Και εκεί αν τολμήσει να κάνει κάτι θα τηλεφωνήσει ο φροντιστής στον γονέα του, και όταν γυρίσει σπίτι, μαύρο φίδι που τον έφαγε.
Αγαπητοί μου, οι δημοκρατικές κατακτήσεις
είναι σίγουρα σημάδι ανόδου της κοινωνίας μας.
Αλλά δεν έχουν ουδεμία σχέση με τις ψευτοκαταλήψεις, όπου μια ομάδα συνήθως αποτυχημένων και μονίμως απόντων από το σχολείο μαθητών καταλαμβάνει και καταστρέφει μια πανάκριβη
περιουσία του Ελληνικού λαού.
Σίγουρα ο πολίτης και το κράτος έχει αλλού τα
μάτια του γυρισμένα αυτόν τον καιρό.
Αλλά θα έπρεπε, γονείς, δάσκαλοι, δικαιοσύνη
και κυβέρνηση να ρίξουν και μια ματιά στα ντουβάρια των σχολείων που ταλαιπωρούνται και λεηλατούνται από κάτι άλλα ντουβάρια.

Αυτή η κατάληψη
είναι σκέτη κατάθλιψη

Ο μεγάλος μαρασμός στην παραδοσιακή λαϊκή τέχνη του Μετσόβου,
και τα χρόνια άλυτα προβλήματα
Πολλά τα προβλήματα στο Μέτσοβο.
Ένα από αυτά ο εμπορικός κόσμος της λαϊκής
τέχνης και παραδοσιακών προϊόντων του Μετσόβου,
όπου πραγματικά καταρρέει στην κυριολεξία μέρα
με την μέρα, η απελπισία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους.
Είναι πλέον πεπεισμένοι και το λένε, ότι η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν μπορεί να εκπροσωπήσει αυτούς τους παραδοσιακούς ξεχασμένους επαγγελματίες και σήμα κατατεθέν για το Μέτσοβο, την
λαϊκή παράδοση, την λαϊκή τέχνη και παραδοσιακά
προϊόντα.
Έτσι το χρόνιο αυτό ζήτημα είναι μια ανοιχτή
πληγή για πολλές οικογένειες και νέους ανθρώπους, όπου μέσα στην απελπισία τους φεύγουν από
το χωριό.
Παίζοντας λοιπόν
Γράφει
όλο αυτό το άδικο
παιχνίδι η
ο Ιάσων Μπίμπος* τουριστικό
απερχόμενη δημοτική αρχή, ως προς
όφελος μόνο μερικών καταστημάτων (και δεν μιλώ
σε προσωπικό επίπεδο) της κεντρικής πλατείας του
Μετσόβου, όλο αυτό το γκρίζο σκηνικό που έχει
δημιουργηθεί έρχεται να συνδεθεί και με την διέλευση μερικών πούλμαν όπου με τα δηλητηριώδες
καυσαέρια, γεμίζουν την μικρή πλατεία, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.
Την ώρα που επισκέπτες τρώνε, πίνουν κάτι ή
ξεκουράζονται.
Μια απίστευτα ανθυγιεινή ατμόσφαιρα μέσα σε
ένα παραδοσιακό χωριό.
Για την ηχορύπανση αλλά και για το αν ένα μικρό
παιδί μπορεί να περπατήσει ή να παίξει μόνο του
στην πλατεία και δεν το πατήσει ένα πούλμαν, δεν
θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο, οι ντόπιοι γνωρίζουν ότι η πλατεία έχει γίνει, μόνο για αυτοκίνητα
και πούλμαν, και όχι για ανθρώπους.
Έτσι μια άκρως αντιτουριστική εικόνα βγαίνει
προς τα έξω εκθέτοντας ολόκληρο το χωριό, και
φυσικά δεν ευθύνεται κανείς άλλος από την ίδια την
δημοτική αρχή. Οι μικροί μαγαζάτορες που ζούνε
μέσα από την παράδοση την λαϊκή τέχνη, εξοντώνονται στην κυριολεξία από την ατολμία της δημοτικής
αρχής, και δεν το λέμε σε καμία περίπτωση ως διαμάχη και κόντρα με την απερχόμενη δημοτική αρχή,
αλλά σαν μια αλλαγή νοοτροπίας. Έτσι αποδεικνύεται περίτρανα ότι η αγαπητή Απερχόμενη δημοτική
αρχή δεν μπορεί να τα καταφέρει στο χωριό του
Μετσόβου που να ασχοληθεί και με τον νέο Καλλικράτη και όλα τα άλλα δημοτικά διαμερίσματα.

Ιάσων ν. Μπίμπος
Υποψ. δημ. σύμβουλος με την ΠΟΡΕΙΑ
ΕΛΠΙΔΑΣ του Νίκου Τσομπίκου.

ΣΧΟΛΙΑ 9

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

­Ìå­­ôïí­×ñÞ­óôï­ÊáæÜ­êï
Βαγγέλης και Βαγγέλης
με χαμόγελα, αλλά...

Χαμόγελα στη συνάντηση του υποψηφίου περιφερειάρχη Βαγγέλη Αργύρη με τον πρόεδρο της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρτας-Φιλιππιάδας και
συνονόματο του και στο όνομα και στο επίθετο, τον Βαγγέλη Βαγγέλη, προχθές στα γραφεία της Ένωσης. Η
προεκλογική εκστρατεία επιβάλλει τέτοιες συναντήσεις
με εκπροσώπους φορέων και δη των παραγωγικών,
αλλά κανείς δεν ξεχνά στα Γιάννινα και στην ΕΑΣΙ, ότι
η ΕΑΣΑ-Φ πούλησε το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού
της στην «Δωδώνη» στην Αγροτική Τράπεζα και ότι ο κ.
Βαγγέλης ως αντιπρόεδρος της εταιρείας, επί των ημερών της Ν.Δ, έπαιξε το ρόλο του.
Η ΑΤΕ απέκτησε το ποσοστό που ήθελε (κι από της
ΕΑΣ Πωγωνίου κυρίως) και σήμερα κάνει κουμάντο,
ενώ οι άλλες Ενώσεις έχουν κινηθεί δικαστικά εδώ και
χρόνια χωρίς αποτέλεσμα ως τώρα.
Κατά βάθος ο κ. Αργύρης μπορεί να σκέφτονταν αυτά
στη συνάντηση, αλλά το χαμόγελο έκρυβε τις σκέψεις
του...
Έχει θητεύσει άλλωστε σε τέτοια θέση και γνωρίζει
άριστα τα θέματα και το πώς λειτουργούν οι συνεταιριστές.

Κάθε αρχή και δύσκολη, ίσχυσε
και για την Κενάν Μεσαρέ...

ναν προς τα πολλά σχολεία της Κιάφας και στο πρώην
Πολυκλαδικό. Ιδιαίτερα στην κάθοδο από Κιάφα προς
τον κόμβο Βελισσαρίου με τη νέα λεωφόρο, όπου υπάρχει μόνο «κίτρινο» φανάρι που αναβοσβήνει, εγκλωβίστηκαν πολλά αυτοκίνητα και πολλοί μαθητές έφτασαν
στο σχολείο τους με καθυστέρηση. Εκεί δεν μπορεί να
τοποθετηθεί ...κανονικό φανάρι, γιατί θα γίνει μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ίδια εικόνα και στην άνοδο από το
πρώην Πολυκλαδικό προς την Κενάν, η «ουρά» έφτανε
μέχρι την είσοδο του σχολείου... Κατά τα λοιπά και
στον μεγάλο κόμβο Κενάν-Δωδώνης-Δομπόλη υπήρξαν
κάποια προβλήματα και καθυστερήσεις ελέω τόσων
διαδρομών και φαναριών, αλλά χωράνε βελτιώσεις και
οι μετρήσεις θα δείξουν ποιες θα είναι, όπως ενημερωθήκαμε από πηγές της δημοτικής αρχής, η οποία εκτιμά ως ικανοποιητική την ...πρεμιέρα του δρόμου.
Τοποθετούνται φανάρια μόνο για πεζούς μετά την
γέφυρα, στην οδό Βεργίνας για ασφαλή διέλευση
πεζών. Χρειάζεται υπομονή και προσοχή, αλλά και
βελτιώσεις χωράνε στα φανάρια και στους χρόνους. Και
θα κοπεί και κορδέλα εγκαινίων. Τέτοιο έργο θα το
άφηνε έτσι η δημοτική αρχή;

«Τρία κλικ Αριστερά»
με... αποκεντρωμένο ψηφοδέλτιο

Φραπεδάκι, προς το παρόν...
γλυκόπικρο

Το αγαπημένο του φραπεδάκι, όπως συνήθιζε και
στις συνεδριάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου, ήπιε
σε περιοδεία του στη Βροσύνα ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, έχοντας δίπλα του την
υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Τατιάνα Καλογιάννη.
«Πικρός» ή «γλυκός» ο καφές;
Υπομονή λίγες εβδομάδες και θα δείξει το...κουτί,
τώρα είναι ...γλυκόπικρος, όπως για όλους τους υποψηφίους.

Υποκατάστατα με συνταγή γιατρών
του ΟΚΑΝΑ
Πρώτο πρωινό χθες με την Κενάν Μεσαρέ σε λειτουργία και ίσχυσε το γνωστό...κάθε αρχή και δύσκολη,
ιδίως για τους μαθητές και τους γονείς τους που πήγαι-

Ο κ. Λοβέρδος δεσμεύθηκε ότι μέσα στους επόμενους
έξι μήνες θα λειτουργήσουν οι 17 αυτές νέες μονάδες,
από τις οποίες τέσσερις στην Αθήνα. Για τα Γιάννινα
ήταν ήδη γνωστό ότι θα λειτουργήσει μονάδα χορήγησης μεθαδόνης και άλλων υποκατάστατων, αλλά αυτό
μέχρι να ολοκληρωθεί το κτίριο του Πολυδύναμου
Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολισμού και Κρίσης Χρηστών ναρκωτικών, το οποίο κατασκευάζεται στο «Χατζηκώστα». Όπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας, οι γιατροί
του ΟΚΑΝΑ θα έχουν τη δυνατότητα στους επόμενους
δύο μήνες να συνταγογραφούν τα υποκατάστατα, όπως
μεθαδόνη και άλλα, στους χρήστες τοξικών ουσιών.
Προφανώς οι συνταγογραφήσεις θα γίνονται και για τα
Γιάννινα, πριν τελειώσει το Πολυδύναμο, το οποίο χρειάζεται ακόμη χρόνο, γιατί διαφορετικά θα πάμε πολύ
πίσω και η λίστα αναμονής μεγαλώνει...

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, ο υφυπουργός Μιχάλης Τιμοσίδης και η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ
Μένη Μαλιώρη, ανακοίνωσαν τη λειτουργία 17 νέων
μονάδων του ΟΚΑΝΑ σε νοσοκομεία όλης της χώρας.

Πάντα η Αριστερά βρίσκει τρόπους να εκπλήσσει,
όπως έγινε χθες με την παρουσίαση των υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων για τον σημερινό δήμο Ιωαννιτών, από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ «Τρία κλικ Αριστερά». Ως μια πολιτική κίνηση και αντίδραση στον «Καλλικράτη» και επιλέχθηκε να ανακοινωθεί για τον σημερινό δήμο Ιωαννιτών ψηφοδέλτιο με 27 υποψηφίους
και όχι με 29 που αποτελεί το κατώτερο όριο. Η παράταξη θα έχει υποψηφίους σε όλους τους δήμους και την
κοινότητα Νήσου, ένα αποκεντρωμένο ψηφοδέλτιο
δηλαδή και θα «πιάσει» τον αριθμό που απαιτείται για
να είναι έγκυρος ο συνδυασμός, είναι η εξήγηση που
δόθηκε, αν και στην ομιλία του υποψηφίου δημάρχου
Χρήστου Μαντά αυτό δεν ήταν σαφές. Επιλογές είναι
αυτές, απόλυτα σεβαστές και κρινόμενες, πρώτα από το
Πρωτοδικείο και μετά από τους πολίτες, αλλά υπάρχουν ορισμένοι που υποστηρίζουν ότι υπάρχει αδυναμία συγκρότησης πλήρους ψηφοδελτίου. Κάτι τέτοιο
δεν φαίνεται, αλλά η Κυριακή είναι κοντά και θα αποδειχτεί το πώς σχεδιάζει επακριβώς να κατέβει ο
ΣΥΡΙΖΑ στο δήμο. Εκλογολόγοι δεν είμαστε, ούτε μπορούμε να αναλύσουμε το πώς σκέφτεται μια παράταξη,
αλλά σίγουρα θα ξέρουμε μετά την ανακήρυξη.

10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Με αναφορές, μετά από αρκετό καιρό,
στον «πρωταθλητή» των έργων δήμο Ιωαννιτών, στη βράβευση του ως «χρυσού» τουριστικού προορισμού, αναγνώριση του έργου
του δημάρχου Περάματος Μιχάλη Κασσή
και κριτική στον Φίλιππα Φίλιο και πάλι για
τον τόπο και τρόπο κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού, ο δήμαρχος Ιωαννίνων
και υποψήφιος για το νέο δήμο Νίκος Γκόντας, παρουσίασε χθες το μεσημέρι στο
δημαρχείο Περάματος τους υποψηφίους
του εκλογικού διαμερίσματος για τη δημοτική και τις τοπικές κοινότητες. Επίσης αναφέρθηκε επιγραμματικά και στους στόχους
του προγράμματος του για έργα και παρεμβάσεις στον δήμο Περάματος, στα πλαίσια
του ενιαίου δήμου.
Αλλάζοντας τακτική, άσκησε κριτική για
δεύτερη φορά στην απόφαση περιορισμού
των εμφανίσεων των υποψηφίων, αποδίδοντας την σε προσπάθεια της κυβέρνησης να
αποφύγει την κριτική για το Μνημόνιο. Ταυτόχρονα με την ευθυγράμμιση του με όσα
και η Ν.Δ διακηρύσσει για το Μνημόνιο,
επιχειρεί να συσπειρώσει τους οπαδούς της
Ν.Δ.

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Για το εκλογικό διαμέρισμα Περάματος

Παρουσίαση υποψηφίων από τον Νίκο Γκόντα
4 Ο δήμαρχος Ιωαννίνων δεν ...απέφυγε τα περί «πρωταθλητή» δήμου, εκθείασε
το έργο του Μ. Κασσή και άσκησε κριτική στον Φ. Φίλιο, πάλι για τον βιολογικό...

«Πρωταθλητισμός» και σπουδαίο
έργο από τον Μ. Κασσή

Θέλοντας να ρίξει...γέφυρες και προς
τους πολίτες που είχαν εμπιστευθεί τον
δήμαρχο Περάματος Μιχάλη Κασσή, αναγνώρισε το έργο του και δεσμεύθηκε να το
συνεχίσει, μη παραλείποντας όμως να μιλήσει για τον «πρωταθλητισμό» του δικού του
δήμου:
«Δεν είναι τυχαία η ανακήρυξη του
Δήμου μας από το Ινστιτούτο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ως πρωταθλητή έργων, ούτε
είναι τυχαία η βράβευσή μας, δύο φορές, ως
χρυσός τουριστικός προορισμός. Ό,τι έγινε,
έγινε με πολύ κόπο και πολύ δουλειά. Μαζί
θα συνεχίσουμε και δεσμευόμαστε ότι στο
Πέραμα θα συνεχίσουμε το έργο για παραπέρα ανάπτυξη της περιοχής. Είναι γεγονός
ότι η απερχόμενη Δημοτική Αρχή του κ.
Μιχ. Κασσή έκανε σπουδαίο έργο, στο
οποίο εμείς θα προσθέσουμε ό, τι καλύτερο
μπορούμε. Θα εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που μας δίνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι ώστε και τούτη η ιστορική περιοχή να έχει το ίδιο μερίδιο ανάπτυξης, όπως
και οι άλλοι συνενούμενοι, με το Δήμο
Ιωαννιτών, Δήμοι. Παρόλο που η πολιτεία
διαχρονικά δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της απέναντι στους Δήμους, εν
τούτοις, όλοι οι Δήμαρχοι, μαζί και ο
Δήμαρχος Περάματος, κατέβαλλαν κάθε
δυνατή προσπάθεια να δώσουν λύσεις σε
χρονίζοντα προβλήματα».

Κατά Φίλιου και Μνημονίου...

Ο κ. Γκόντας συνεχίζοντας την κριτική
από το ...μακρινό παρελθόν έθεσε το γνωστό
δίλλημα και άσκησε κριτική στον Φίλιππα
Φίλιο και πάλι για τον βιολογικό, ενώ ανέφερε και το Μνημόνιο, συνδέοντας την απόφαση των περιορισμένων εμφανίσεων των
υποψηφίων με την κριτική σε αυτό που
θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση:
«Σ’ αυτές τις εκλογές μπαίνει το δίλημμα
για το νέο Δήμο: Ή πάμε μπροστά με έργα
ή κάνουμε πισωγυρίσματα σε περιόδους
ανυπαρξίας. Για μας μιλάει το έργο που
κάναμε τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι
«άλλοι» το μόνο που πέτυχαν ήταν να κατα-

σκευάσουν τον, απαρχαιωμένης τεχνολογίας, πρωτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό
στο πιο ευαίσθητο σημείο της περιοχής,
κοντά στη λίμνη και στις πηγές Κρύας, που
ήταν οικολογικό έγκλημα. Γι’ αυτό δε θ’
απολογηθούν;» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Γκόντας. Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών δεν παρέλειψε
να καταγγείλει την υπουργική απόφαση
φίμωσης των υποψηφίων για ν’ αποφύγουν
την κριτική στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ».

Εξαγγελίες για παρεμβάσεις

Στη συνέχεια ο κ. Γκόντας αναφέρθηκε
επιγραμματικά στις παρεμβάσεις που θα
γίνουν στην περιοχή του Δήμου Περάματος:
-Ανάπλαση περιοχής γύρω από το γήπεδο
Αμφιθέας
-Αποδέσμευση από το Διάταγμα Ζαγορίου
-Ολοκλήρωση διαδικασίας ανταλλαγής,
σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος
-Επέκταση Σχεδίου Πόλης
-Κατασκευή κόμβου Λυκόστομου, σύμφωνα με τη μελέτη του Δημοτικού Συμβουλίου
-Παρέμβαση για σύνδεση Δρίσκου με την
Εγνατία Οδό
-Αξιοποίηση, για κοινωνικούς σκοπούς,
της δωρεάς του αείμνηστου γιατρού Γιάννη
Λιάππα στην Κρανούλα, έκτασης 10 στρεμμάτων και δομημένη επιφάνεια 2000 τ.μ.

Οι υποψήφιοι στο εκλογικό διαμέρισμα Περάματος

Δημοτική Κοινότητα Περάματος
- Γκόγκος Απόστολος, Κατασκευαστής
Ασημικών, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος
- Γκόγκου Νεφέλη, , Ιδιωτική Υπάλληλος
- Ντόβας Μίμης, Επιχειρηματίας, Γεν.
Γραμματέας Τουριστικών Καταστημάτων
- Γούλας Γεώργιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
- Μιχαηλίδου Ασπασία, Οικιακά
- Γούσια Μαγδαληνή, Ελεύθερος Επαγγελματίας
Τοπική Κοινότητα Αμφιθέας
- Κολόκας Βασίλειος, Εκπαιδευτικός,
Δημοτικός Σύμβουλος Περάματος
- Κολόκας Στράτος, Επαγγελματίας Οδηγός
- Ευαγγελογιώργος Απόστολος, Συνταξιούχος
- Κολόκα Ελευθερία, Επιχειρηματίας
Τοπική Κοινότητα Κρανούλας
- Διαμάντης Θεόδωρος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
- Τασιούλας Θεόπιστος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
- Παντούλης Ελευθέριος, Λογιστής
- Τραχανά Αικατερίνη, Οικιακά
Τοπική Κοινότητας Κρύας
- Καζανάς Θεόφιλος, Ελεύθερος Επαγγελ-

ματίας
- Πανταζής Άλκης, Κτηνοτρόφος
- Ευαγγέλου-Τσέβη Ελένη, Εκπαιδευτικός
- Μπέλλος Θεόδωρος, Αγρότης
Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυσης
- Παπάς Δημήτριος, Αυτοκινητιστής,
Τοπικός Σύμβουλος Κρυόβρυσης
- Περιστέρης Ιωάννης, Συνταξιούχος
Τοπική Κοινότητα Λιγκιάδων
- Αυγέρης Μπαλάσκας Χρήστος, Ελεύθερος Επαγγελματίας
- Μπαμπούσκας Σωτήριος, Ελεύθερος
Επαγγελματίας
Τοπική Κοινότητα Μάζιας
- Σιώκος Ευάγγελος, Εργολάβος, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Μάζιας
- Θεοδώρου Θεόδωρος, Τεχνίτης Αυτοκινήτων
- Δημητράκης Κωνσταντίνος, Σιδεράς
- Μπίστα Ευσταθία, Ιδιωτική Υπάλληλος
Τοπική Κοινότητα Περιβλέπτου
- Μπονόβας Αντώνιος, Υπάλληλος Ο.Τ.Ε.,
Τοπικός Σύμβουλος Περιβλέπτου
- Ντανίκας Γεώργιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
- Θανασιάς Αθανάσιος, Απόστρατος
Ελληνικής Αστυνομίας, Τοπικός Σύμβουλος Περιβλέπτου
- Τσιάμη-Κέγκου Σπυριδούλα, Ελεύθερος
Επαγγελματίας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­
Στο σημαντικό και πολύπλευρο έργο που
έχει πραγματοποιήσει στην επαρχία Κόνιτσας η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, επί της θητείας του, αναφέρθηκε, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της «Αξιοβίωτης Ανάπτυξης Ηπείρου» ο υποψήφιος
περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης
σε συναντήσεις που είχε με κατοίκους
δημοτικών διαμερισμάτων και σε ομιλία του
στην Κόνιτσα.
«Εμείς δεν μιλάμε με λόγια. Δεν αναφερόμαστε σε ένα θεωρητικό πρόγραμμα.
Παρουσιάζουμε το έργο μας, ζητάμε να μας
συγκρίνετε και να μας κρίνετε γι αυτό»,
τόνισε κ. Καχριμάνης, ο οποίος στην περιοδεία του, συνοδευόταν από την υποψήφια
Αντιπεριφερειάρχη Τατιάνα Καλογιάννη
και υποψήφιους συμβούλους.
Στην ομιλία του αναφέρθηκε σε σειρά
έργων που υλοποιήθηκαν:
«Σε μια περίοδο που όλοι μιλάνε με υποσχέσεις και θεωρίες, εμείς παρουσιάζουμε
το έργο μας. Ένα έργο που στην περιοχή της
Κόνιτσας, είναι μεγάλο και πολυσχιδές και
δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης.
Ένα έργο που το διακρίνουν οι βασικές
αρχές της Αξιοβίωτης Ανάπτυξης. Με συνεχή αγώνα και μεγάλες προσπάθειες βελτιώσαμε σημαντικά τις οδικές υποδομές. Συνδέσαμε την περιοχή με τις όμορες των
Νομών Γρεβενών και της Καστοριάς. Συντηρήσαμε και αναδείξαμε θρησκευτικά μνημεία, κτίρια αρχιτεκτονικής αξίας. Βελτιώσαμε τις υποδομές των ιαματικών λουτρών
Αμαράντου και Καβασίλων. Υλοποιήσαμε
έργα προς όφελος των αγροτών, όπως στην
αριστερή όχθη του Βοϊδομάτη (προϋπολογισμού 600.000 ευρώ), κατασκευάσαμε το
Αρδευτικό Αηδονοχωρίου( με προϋπολογισμό άνω του 1,700 εκ. ευρώ, αποκαταστήσαμε ζημιές κ.α. Κατασκευάσαμε σύγχρονες
και ασφαλείς γέφυρες (σε αντικατάσταση
εκείνων που ήταν από την περίοδο του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου) για την εξυπηρέτηση
των κατοίκων, των επισκεπτών, των κτηνοτρόφων. Στηρίξαμε τον πολιτισμό της, με την
έκδοση πολύτομου έργου για την ανάδειξη,
διάδοση και προβολή του φυσικού κάλλους
και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Επαρχίας. Νέα έργα είναι σε εξέλιξη και οι Κονιτσιώτες να είναι σίγουροι, ότι από 1ης
Ιανουαρίου, το έργο αυτό θα το συνεχίσουμε από τη διοίκηση της Αιρετής Περιφέρειας».

Σημαντικές παρεμβάσεις για τους
αγρότες

Ο κ. Καχριμάνης σε άλλο σημείο των
τοποθετήσεων του αναφέρθηκε στις προοπτικές αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής:
«Εμείς δεν ανήκουμε στην κατηγορία εκεί-

Τόνισε ο Αλ. Καχριμάνης σε περιοδεία του και ομιλία:

«Κριτής των κατοίκων της Επαρχίας
Κόνιτσας, το πολυσχιδές έργο μας»
4 Αναφορές από τον υποψήφιο περιφερειάρχη σε έργα υποδομών,
στήριξης των αγροτών και του τουρισμού
να της παραμεθόριας περιοχής. Το έργο
αυτό θα συνεχιστεί και μέσω του προγράμματος μας για ενιαία προβολή και τουριστική αξιοποίηση της Ηπείρου», τόνισε ο κ.
Καχριμάνης, για να χαρακτηρίσει ιδιαίτερα
θετική εξέλιξη, για την τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής την ένταξη του γεωπάρκου
Βίκου – Αώου, στο Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.

Πρωτοπόροι στην κατασκευή έργων
υποδομής

νων, που θυμούνται τους αγρότες στις προεκλογικές τους ομιλίες. Έχουμε στηρίξει
έμπρακτα την κτηνοτροφία και τη γεωργία.
Αναλάβαμε πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό τους, για τη δημιουργία των υποδομών εκείνων που είναι απαραίτητες για
την αύξηση της παραγωγής, και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων. Ένα
από τα μεγαλύτερα έργα για τους αγρότες
της Κόνιτσας, είναι η αλλαγή του τρόπου
άρδευσης του κάμπου. Από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και από τις 2 Σεπτεμβρίου 2009 το
έργο, με προϋπολογισμό 16.345.000 ευρώ,
έχει ενταχθεί το πρόγραμμα «ΑΛ.
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». Δυστυχώς έκτοτε δεν έχει
υπάρξει καμία εξέλιξη, το Υπουργείο κωλυσιεργεί και φυσικά κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος που χάνεται είναι πολύτιμος. Ζημιώνονται και οι αγρότες και ο
τόπος. Ίσως να φταίνε και οι εκλογές, αλλά
δεν μπορούμε να μένουμε άλλο απαθείς και
πρέπει όλοι να τοποθετηθούν στο ζήτημα
αυτό», τόνισε.

κε επίσης και στις προοπτικές που δημιουργούνται για τον τουρισμό και την συνεργασία με την Αλβανία.
«Η επαρχία Κόνιτσας, επενδύει και μπορεί να επενδύσει πολύ περισσότερα μελλοντικά στον τουρισμό και στην περαιτέρω
ανάπτυξη των ανταλλαγών με την γειτονική
Αλβανία, της οποίας η αγορά αποτελεί στήριγμα και προοπτική για την τοπική οικονομία και αυτό θα φανεί περισσότερο στο
μέλλον. Με τα έργα που έχουμε ήδη εκτελέσει – και παρά την οικονομική κρίση που
μαστίζει τις Ελληνικές οικογένειες -υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, όπως μας τα
μεταφέρουν όσοι εργάζονται στον κλάδο.
Είναι γεγονός ότι η κατασκευή των νέων οδικών αξόνων Δέμα - Μπουραζάνι και Κόνιτσα – Μέρτζανη, άλλαξε θεαματικά την εικό-

Ειδικά για τα δύο συγκεκριμένα έργα
ανέφερε και τα εξής: «Αξιοποιήσαμε στο
έπακρο τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Και μπορώ να πω ότι ήμασταν πρωτοπόροι και στον τομέα αυτόν. Μέσω του
Interreg ΙΙΙ κατασκευάσαμε τον σύγχρονο
οδικό άξονα Δέμα - Μπουραζάνι και τη νέα
γέφυρα Μπουραζανίου, η οποία αποτελεί
τεχνικό επίτευγμα,καθώς συνδυάζει την
σύγχρονη τεχνολογία με τα χαρακτηριστικά
των παραδοσιακών τρίτοξων γεφυριών. Εξασφαλίσαμε από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα 6.080.000 ευρώ και διαθέσαμε
και επιπλέον χρήματα από
πόρους της
Ν.Α.Ι. για την κατασκευή, της γέφυρας, του
κόμβου και της οδικής σύνδεσης Κόνιτσας –
Μέρτζανης η οποία κατά το παρελθόν, είχε
ενταχθεί στο INTERREG II, αλλά είχε μείνει
σε νηπιακό στάδιο, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ούτε καν οι απαλλοτριώσεις. Καλά
είναι να τα γνωρίζουν όλα αυτά όσοι σήμερα ανακαλύπτουν το νομό και την Ήπειρο».

Έμπρακτα αποτελέσματα τουριστικής ανάπτυξης

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης αναφέρθη-

Νissan juke 1.6 με 117 και 190hp
Το Nissan Juke, το πρώτο μικρό Crossover στον κόσμο, ήρθε για να ταράξει τα
λιμνάζοντα νερά, της πιο δημοφιλούς κατηγορίας αυτοκινήτων

Ãñáöåßï Áðïêëåéóôéêþí Íïóïêüìùí - Öõóéïèåñáðåõôþí (êéíçóéïèåñáðåßá - ìáëÜîåéò) - Ïéêéáêþí
âïçèþí - Êáèáñéóôñéþí - ÌðÝúìðé óßôåñ - Êïììùôñéþí - Áéóèçôéêþí (ìáêéãéÜæ ìáíéêïýñ - ðåíôéêéïýñ) - Τμήμα Συνοικεσίων - Ιäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí (öéëïëïãéêÜ - ìáèçìáôéêÜ - öõóéêÞ
- ÁããëéêÜ - ÃáëëéêÜ - ÉôáëéêÜ - ÃåñìáíéêÜ)
Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé ïé ðáñáðÜíù åßíáé áõóôçñÜ êáé õðåýèõíá åðåëåãìÝíïé áðü ôï ãñáöåßï ìáò, ìå ôá êáôÜëëçëá äéêáéïëïãçôéêÜ, ðôõ÷ßá áíùôÜôùí ó÷ïëþí, Üäåéá åîáóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò, ðïéíéêü
ìçôñþï, ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò, ãíùìÜôåõóç üôé åßíáé øõ÷éêÜ õãéåßò

«ÁÃÉÏÓ ÖÁÍÏÕÑÉÏÓ»
Óακελαρίου 18, Ôçë. & Fax. 2651075788, Êéí.: 6971536313

«Παίρνει τα καλύτερα στοιχεία από ένα SUV και ένα σπορ αυτοκίνητο και τα
συνδυάζει με μοναδικό τρόπο. Το Juke είναι ευρύχωρο, κόμπακτ, γρήγορο,
δυναμικό, πρακτικό, ακόμα και παιχνιδιάρικο. Κάποιες από αυτές τις ιδιότητες φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, κι’ όμως ενώνονται όλες
μαζί στο Juke για να δημιουργήσουν κάτι που είναι πραγματικά μοναδικό.»,
σημειώνουν οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ της Nissan Ευρώπης .
Το Juke, το νέο μέλος στην οικογένεια Crossover της Nissan, συνδυάζει τον
αδρό χαρακτήρα ενός SUV και τη σβελτάδα ενός «hot» μίνι GTi. O σχεδιασμός
του είναι τολμηρός και εντυπωσιακός φέρνοντας μια νέα δυναμική στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, κάτι που μέχρι τώρα έλειπε, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα ερευνών που διεξήγαγε η Nissan μεταξύ των αγοραστών της
κατηγορίας. Το εντελώς νέο εσωτερικό συμβαδίζει με το χαρακτήρα του εξωτερικού και σε τίποτα δεν θυμίζει άλλα μοντέλα της Nissan. Χαρακτηριστικό
του η κεντρική κονσόλα, της οποίας το σχήμα είναι εμπνευσμένο από το σχεδιασμό του ρεζερβουάρ καυσίμου των μοτοσικλετών.

Γιάννα Καλλή ΕΠΕ

5ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τηλ. 2651085180 - ISO 9001

12 ÅIÄÇÓÅÉÓ

­ÍÝïé­Áãþ­
íåò,­­
ÔÅÔÁÑÔÇ 19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
2007
­ÍÝïé­Áãþ­
íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Την ίδρυση ενός νέου τμήματος στο Παράρτημα του ΤΕΙ
Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, ζητά με επιστολή του προς την
Υπουργό Παιδείας, ο Νομάρχης Θεσπρωτίας κ. Βασίλειος Γιόγιακας, διαβλέποντας ότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί η
Ηγουμενίτσα να μείνει χωρίς κανένα τμήμα.
Μάλιστα, παίρνοντας αφορμή από παλαιότερη δήλωση της
Υπουργού για κλείσιμο ή συγχωνεύσεις μη ελκυστικών τμημάτων, ο κ. Γιόγιακας θεωρεί πολύ πιθανό να κλείσουν τα δύο
τμήματα, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Ιχθυοκομίας και Αλιείας και συνέπεια αυτού, πάντα βάσει των γραφομένων του κ.
Νομάρχη, το μοναδικό ελκυΡεπορτάζ
στικό αυτή τη στιγμή
Τμήμα, το Εφαρμοσμένων
Παναγιώτης Ρίζος
Ξένων Γλωσσών, να μεταφερθεί στην Πρέβεζα.

«Η κατάσταση στο Παράρτημα εμπνέει ανησυχία»
«Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Παράρτημα του
ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα εμπνέει ανησυχία». Με τη
φράση αυτή ξεκινά η επιστολή του κ. Γιόγιακα, ο οποίος κάνει
λόγο για ένα μόνο τμήμα, αυτό των Εφαρμοσμένων Ξένων
Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο το οποίο προσελκύει
σταθερά μεγάλο αριθμό φοιτητών (250-300 ετησίως) με βάση
εισαγωγής πάνω από το 10, ενώ τα υπόλοιπα δύο τμήματα, δεν
καταφέρνουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των αποφοίτων
της χώρας.
Ανοιχτή επιστολή, με αποδέκτες τους
υποψηφίους Δημάρχους του νέου διευρυμένου Δήμου Ηγουμενίτσας (εξαιρουμένου
για ευνόητους λόγους του υποψηφίου με τη
Λαϊκή Συσπείρωση κ. Θεόδωρου Δήμα ως
Αντιπροέδρου του Εμπορικού Συλλόγου),
αποστέλλει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας
του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας,
κ.κ Σκεύης Κωνσταντίνος και Τσώνης Αθανάσιος αντίστοιχα, με σκοπό να γίνουν γνωστές οι θέσεις των επόμενων τοπικών αρχόντων, για ζητήματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Μια κίνηση που μπορεί να χαρακτηριστεί
πολύ θετική, από τη στιγμή που βρισκόμαστε σχεδόν στην κορύφωση της προεκλογιΡεπορτάζ
κής περιόδου και θα
Παναγιώτης Ρίζος
ήταν χρήσιμο να
μάθουμε κάποια από
τα σχέδια εκείνων που
θα διοικήσουν τον τόπο, ως προς την αντιμετώπιση ενός πολύ σημαντικού ζητήματος,
αφού δεν είναι λίγες οι ΜΜΕ επιχειρήσεις
του Δήμου Ηγουμενίτσας που ασφυκτιούν,
ψάχνοντας διεξόδους και λύσεις για να αποφύγουν το… λουκέτο.
Μεταξύ των θεμάτων που θέτει με την επιστολή του ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος,
είναι το κυκλοφοριακό, που όπως σημειώνεται «τείνει να πνίξει τις επιχειρήσεις του
κέντρου», οι κινήσεις για την τουριστική
ανάπτυξη της πόλης, το «παράνομο», όπως
χαρακτηρίζεται, παζάρι του Λαδοχωρίου,
τα τραπεζοκαθίσματα, η κατάληξη της χερσαίας ζώνης του λιμένα και όχι μόνο.
Τα ερωτήματα που θέτει ο Εμπορικός
Σύλλογος Ηγουμενίτσας, με αποδέκτες
ουσιαστικά τους υποψηφίους Δημάρχους
κ.κ Κάτσινο και Γιόγιακα, είναι:
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα – μποτιλιάρισμα, στάθμευση – τείνει να «πνίξει» τις
επιχειρήσεις του κέντρου. Ο Σύλλογος έχει
υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην
απελθούσα δημοτική αρχή, τις οποίες δεν
συζήτησε ποτέ.

Ζητά ίδρυση τμήματος ΤΕΙ
Θεωρεί πιθανή συνέπεια, αν δε γίνει αυτό, να μεταφερθεί
και το Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στην Πρέβεζα
«Αυτό θα έχει ως συνέπεια να παραμείνει στην Ηγουμενίτσα
μόνο το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και
το Εμπόριο με 700-800 ενεργούς φοιτητές, με πιθανή συνέπεια
τη συρρίκνωσή του και τη μεταφορά του στην Πρέβεζα, όπου
βρίσκονται και τα λοιπά Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας. Έτσι, παρόλο που ο χαρακτήρας του εν λόγω Τμήματος είναι γλωσσικός θα ενσωματωθεί με Τμήματα αλλότριου
αντικειμένου και βαθμό εισαγωγής φοιτητών πολύ χαμηλότερο», αναφέρει στην επιστολή.

Πρόταση για ίδρυση του νέου τμήματος γλωσσικού
χαρακτήρα
Αφού αναλύει την κατάσταση του ΤΕΙ όπως έχει διαμορφωθεί, καταθέτει την πρότασή του προς το αρμόδιο Υπουργείο,

για την ίδρυση ενός νέου, γλωσσικού χαρακτήρα τμήματος, το
οποίο θα μπορεί να προσφέρει γλωσσική και μεταφραστική
εκπαίδευση σε γλώσσες εκτός των παραδοσιακών, όπως λ.χ
Ρωσικά, Αλβανικά, Τουρκικά, Σερβικά κλπ.

Εξωστρέφεια για την τοπική οικονομία
Σύμφωνα με το Νομάρχη Θεσπρωτίας, η ύπαρξη ενός νέου
τέτοιου τμήματος, των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού θα αυξήσουν την εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας βελτιώνοντας το προφίλ της μικρής αυτής επαρχιακής πόλης και
θα συμβάλλει ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός ακαδημαϊκός ιστός στην Ηγουμενίτσα, όπου με τον κοινό κορμό μαθημάτων μπορεί να καθιερωθεί Σχολή Ξένων Γλωσσών και Επικοινωνίας, όπως σε πολλά Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

«Πείτε μας τι θα κάνετε;»
Ανοιχτή επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας προς τους υποψηφίους Δημάρχους

Δεσμεύεστε ότι θα δημιουργηθεί ο περιφερειακός επί των ημερών σας; είστε υπέρ ή
κατά των παρκόμετρων; έχετε προβλέψει για
νέους χώρους στάθμευσης; έχετε συγκεκριμένη πρόταση για μια νέα κυκλοφοριακή
μελέτη στους βασικούς οδικούς άξονες της
πόλης; θα διεκδικήσετε το πάρκινγκ του
ΟΛΗΓ;
Ποιες, άμεσες, παρεμβάσεις σκοπεύετε
να κάνετε για να αυξηθεί η τουριστική ανάπτυξη της πόλης – Δρέπανο, χερσαία ζώνη
λιμένα, πολιτιστική ανάπτυξη – ώστε να
καταστεί η Ηγουμενίτσα, ελκυστικός προορισμός επισκεπτών;
Το παράνομο παζάρι Λαδοχωρίου προκαλεί τη νοημοσύνη και τις αντοχές μας,
χρόνια τώρα. Θα διακόψετε τη λειτουργία
του ή θα εξακολουθήσετε την τακτική της
νυν δημοτικής αρχής;
Θα καταστήσετε την Ηγουμενίτσα, πόλη
χωρίς παράνομους μικροπωλητές ή θα

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ
* ÇëåêôñïìõïãñÜöïò
ÇëåêôñïåãêåöáëïãñÜöïò
*
* ÐñïêëçôÜ ÄõíáìéêÜ
(ÓùìáôïáéóèçôéêÜ, ÏðôéêÜ, ÁêïõóôéêÜ)
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò)
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ

Επιστολή του Νομάρχη Θεσπρωτίας προς την Υπουργείο Παιδείας,

ÔÇË.: 26510 36931
FAX: 26510 36743
ÊÉÍ.: 6944 444568

συνεχιστεί το «πάρτι» του παραεμπορίου
έξω από τα μαγαζιά μας;
Τι γνώμη έχετε για την άναρχη ανάπτυξη
των τραπεζοκαθισμάτων που έχουν καταλάβει τον πεζόδρομο της Γρ. Λαμπράκη και
τον αποκλεισμό των μεγάλων πεζοδρομίων
από τραπέζια κι εμπορεύματα;
Πιστεύετε ότι είναι «αναγκαίο κακό» ή θα
βάλετε τάξη στην πόλη, εξασφαλίζοντας ίση
αντιμετώπιση στα καταστήματα, στα καφεζυθοπωλεία και στους πεζούς – καταναλωτές;
με ποιο τρόπο;
Έχουμε βρώμικους δρόμους, πεζοδρόμους, πεζοδρόμια. Βρώμικους κάδους. Βρώμικη πόλη. Θα αντιστρέψετε αυτή την εικόνα; ή θα ζήσουμε τα ίδια;
Στις μεγάλες γιορτές – Χριστούγεννα,
Απόκριες – θα συνεισφέρετε στη δημιουργία κλίματος που να ευνοεί την παραμονή
των καταναλωτών; Θα στηρίζετε, οικονομικά, προσπάθειες που θα κινούνται σε αυτή

την κατεύθυνση;
Ο νέος Καλλικρατικός δήμος, εκτός των
άλλων, θα χορηγεί και τις άδειες για την
ίδρυση νέων υπεραγορών εμπορίου. Θα
προστατεύσετε τις μικρές επιχειρήσεις της
πόλης ή θα δίνετε όποια άδεια σας ζητηθεί,
στο όνομα της «ανάπτυξης» και της «δημιουργίας» θέσεων εργασίας; Γνωρίζετε ποιες
συνέπειες επιφέρει στην τοπική αγορά, η
δημιουργία τέτοιων υπεραγορών;
Αν και δεν είναι θέμα της άμεσης ευθύνης σας, έχετε προτάσεις, βιώσιμες, για το
πρόβλημα της αύξησης των μεταναστών
στην πόλη; (ο Σύλλογος τρέφει συμπάθεια
για τους άτυχους μετανάστες, δεν παραγνωρίζει, ωστόσο, το πρόβλημα που δημιουργείται στην τοπική κοινωνία από την άναρχη
συσσώρευσή τους).
Δεσμεύεστε ότι η χερσαία ζώνη του λιμένα θα γίνει δημοτική; τι γνώμη έχετε για την
φημολογούμενη ιδιωτικοποίηση του λιμανιού; - ειδικά, αν και τα δυο συνδυαστούν με
εκτεταμένη εμπορική χρήση, ανταγωνιστική
προς την τοπική αγορά.
Κατά τη γνώμη σας, ο Εμπορικός Σύλλογος είναι κοινωνικός φορέας που μπορεί να
προσφέρει στην ανάπτυξη της πόλης και
σκοπεύετε να συνεργαστείτε μαζί του ή ένα
ενοχλητικό, συντεχνιακό και συνδικαλιστικό
όργανο;
Σημείωση 1η: Το ΔΣ του Συλλόγου θα
τοποθετηθεί σχετικά με τις θέσεις σας, αν
μας απαντήσετε.
Σημείωση 2η: Για ευνόητους λόγους, το
ΔΣ αποφάσισε πως θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία της σύνταξης του ερωτηματολογίου
και της επανατοποθέτησής του ΔΣ, ο Αντιπρόεδρος Θ. Δήμας.

13

­Í
­ÍÝïé­Áãþ­
Ýïé­Áãþ­ííåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
åò,­­ÔÑÉÔÇ 11 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­
2007

Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις

Σύσκεψη για το master plan του Λιμανιού
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις για το Μάστερ
Πλαν του Λιμανιού της Πρέβεζας
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συζητήσεις για το Μάστερ
Πλαν του Λιμανιού της Πρέβεζας μετά την πρόσκληση που απεύθυνε η Γενική Γραμματεία Λιμένων προς τους αρμόδιους φορείς,
προκειμένου να συμμετέχουν σε σύσκεψη που θα γίνει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στον Πειραιά με θέμα την διαμόρφωση της τελικής άποψης επί της υποβληθείσας πρότασης για το Προγραμματικό Σχέδιο (Μάστερ Πλαν) του Λιμανιού.
Το θέμα θεωρείται σημαντικό αφού με την ολοκλήρωση του
Μάστερ Πλαν δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ύπαρξης οργαΤο λεγόμενο τουριστικό προϊόν και ειδικά ο κλάδος προσέλκυσης ξένων τουριστών
είναι ένας κλάδος που εξελίσσεται παράλληλα με την συνολική οικονομική δραστηριότητα.
Άραγε έχουν τη σωστή διάσταση τους στο
παραγωγικό γίγνεσθαι οι έννοιες «βαριάς

νωμένου σχεδίου ανάπτυξης στο Λιμάνι μας.
Την πρόσκληση υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής Γεώργιος Βλάχος με αποδέκτες το Υπουργείο
Υποδομών, το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, το Λιμενικό Ταμείο και τον
Δήμο.
Να θυμίσουμε ότι η διαδικασία εκπόνησης του Μάστερ Πλαν του
λιμανιού είχε ανατεθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε μελετητικό γραφείο οι
εκπρόσωποι του οποίου βρέθηκαν, πριν από ένα περίπου χρόνο,
στην πόλη μας και είχαν συναντήσεις τόσο με το Νομάρχη κ. Βασίλη Ιωάννου όσο και τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Μιλτιάδη αλλά και
τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους με το θέμα φορείς προκειμένου
να καταγράψουν τις απόψεις τους για την χωροθέτηση των δράσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Ιωάννου στην άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης του λιμανιού με την κατασκευή σύγχρονου
δρόμου που θα το συνδέσει με την ΒΙΠΕ , στην ολοκλήρωση των
χερσαίων εγκαταστάσεων της μαρίνας, την διαπλάτυνση του δρόμου της Μαργαρώνας αλλά και την επισκευή των κρηπιδωμάτων

παραγωγής των άλλων παραγωγικών τομέων
ιδιαίτερα των προϊόντων του πρωτογενούς
τομέα, με τον τουρισμό, η ενσωμάτωση
αυθεντικών παραδοσιακών προϊόντων στο
τουριστικό προϊόν, ώστε να υποστηριχθεί
έτσι η επιβίωση της αγροτικής παραγωγής
διαφαίνεται ως ένας συνδυασμός που με την

καθόλο το μήκος του λιμανιού.
Βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μιλτιάδη
Κλάπα, θα πρέπει να αποτελέσει ο διαχωρισμός του εμπορικού
από τον τουριστικό λιμένα προκειμένου να μην υπάρχει όχληση
στην πόλη, η επέκταση του λιμανιού από τα παλιά Φέρυ-Μποουτ
μέχρι το τουριστικό περίπτερο, η εκ νέου χωροθέτηση της μαρίνας
σε σημείο που δεν θα γειτνιάζει με το λιμάνι, η δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου αλλά και η κατασκευή Εμπορευματικού Σταθμού
στην Βιομηχανική Περιοχή,ο οποίος θα συνδεθεί με σύγχρονο
δρόμο τόσο με το λιμάνι όσο και με την ζεύξη…
Όσον αφορά τη σύσκεψη ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ.Κλάπας ενημέρωσε την αρμόδια αρχή ότι η επόμενη Τετάρτη είναι παραμονή
του εορτασμού για την Απελευθέρωση της Πρέβεζας και ζήτησε την
αναβολή της, αίτημα το οποίο εξετάζει το Υπουργείο.
Να σημειώσουμε τέλος ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ένα τόσο
μεγάλο θέμα όπως είναι η οριστική πρόταση για το Μάστερ Πλαν
του Λιμανικού παρουσιάζει κινητικότητα μετά από πολλούς μήνες
«στασιμότητας».

σε το 2008 το 46%.
Επίσης η ανορθολογική ανάπτυξη του
τουρισμού έχει μερίδιο ευθύνης για την
περιβαλλοντική επιβάρυνση, την καταπάτηση γης και καταδικάζει ολόκληρες περιοχές
σε μαρασμό τους εκτός εποχής μήνες,
περιορίζει την διάχυση των εισοδημάτων σε

Παραγωγικός Τουρισμός ή Καταναλωτικός Τουρισμός
βιομηχανίας» και «ατμομηχανής της οικονομίας» όταν αναφερόμαστε στον τουρισμό
ή αποτελούν βαρύγδουπες εκφράσεις και
αποκρύπτουν την ανορθολογική ανάπτυξη;
Μπορούμε να πούμε απλά ότι είναι ένας
σημαντικός τομέας στην παραγωγική διαδικασία της χώρας. Η συμμετοχή
του τουρισμού στο ΑΕΠ
είναι 15,2%, ενώ η συμμετοχή του τουρισμού στην απασχόληση φτάνει το 18,26%.
Ειδικά σε περιόδους κρίσης, αποδεικνύεται από
εκείνους τους τομείς που
πλήττεται περισσότερο. Το
2009 χρονιά που η οικονομική κρίση είχε ήδη εκδηλωθεί στις χώρες της Ε.Ε.
και
στις
Γράφει
ΗΠΑ
ο
ο Γιάννης Δασκαλόπουλος* κ ύ κ λ ο ς
εργασιών
στον τουρισμό σημείωσε πτώση της τάξης του 9%, ενώ τα έσοδα
μειώθηκαν κατά 2% του ΑΕΠ της χώρας
μας.
Η τουριστική κίνηση σε καιρούς κρίσης
εμφανίζει ρυθμούς μείωσης αισθητά πιο
χαμηλούς από τους αντίστοιχους ρυθμούς
μεταβολής του ΑΕΠ.
Την τετραετία 2006-2009 το ΑΕΠ της
χώρας αυξήθηκε κατά 21,1% ενώ ο κύκλος
εργασιών στον τουρισμό μόλις κατά 3,6%.
Ο κλάδος του τουρισμού σε πολύ σημαντικό ποσοστό εξαρτάται από τους σχεδιασμούς μεγάλων ομίλων και τουρ οπερειτορ,
μέσω των οποίων διακινείται το μεγαλύτερο
μέρος του εξωτερικού τουρισμού.
Είναι ένας κλάδος υψηλού βαθμού ελέγχου διεθνώς και αποτελεί μια ευμετάβλητη
αγορά, που εξαρτάται άμεσα από εντελώς
συγκυριακούς και μια σειρά εξωγενείς- σε
σχέση με τη χώρα- παράγοντες. Με αυτήν
την έννοια, ο αριθμός προσέλευσης ξένων
τουριστών σε μια χώρα εξαρτάται, από την
οικονομική κατάσταση και τα εισοδήματα
των αναμενόμενων επισκεπτών, εξαρτάται
όμως και από τις, κατά καιρούς, επιλογές
προορισμού από τα διεθνή ταξιδιωτικά γραφεία, τις καιρικές συνθήκες, τα διάφορα
φυσικά φαινόμενα κ.ο.κ. Από μια άλλη
πλευρά όμως για τους ευρωπαίους πολίτες
θεωρείται ένα δικαίωμα στην ποιότητα ζωής
τους.
Επομένως η αποτελεσματική σύνδεση της

διάφορες τοπικές αρχές.
Παρουσιάζεται η ευκαιρία κάθε προορισμός να προσδιορίσει προσεκτικά και αξιόπιστα την τουριστική του ταυτότητα και να
θέσει τις βάσεις για μια νέα πορεία αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη σε αρμονικό πάντα συνδυασμό με την περιβαλλοντική
ευαισθησία, την κοινωνική ευημερία και
την οικονομική βιωσιμότητα.
Μια τέτοια ορθολογική αλλά και ριζική
νέα προσέγγιση απαιτεί πρωτίστως κοινό
όραμα και στόχους με την παράλληλη
συναίνεση των εμπλεκομένων φορέων και
την εμπλοκή τεχνοκρατών που θα αναλύσουν αντικειμενικά τα υφιστάμενα δεδομένα.
Σε επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει να
υπάρχει συντονισμός, στρατηγικός αλλά και
εποπτικός ρόλος, ώστε οι επιμέρους στρατηγικές κατευθύνσεις των προορισμών να
έχουν συμπληρωματική αλλά και προς την
ίδια κατεύθυνση στόχευση και να αποτελούν αρμονικά μέρη μιας ευρύτερης εικόνας και ενός ελκυστικού και ποιοτικού προφίλ.
Μερικά πράγματα στη ζωή φαίνονται
αντιφατικά είναι απλά, σύνθετα.

αυξημένη διάχυση των ωφελειών της τουρι- ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού με το
στικής ανάπτυξης στηρίζονται και οι άλλοι σύστημα «all inclusive- όλα πληρωμένα».
παραγωγικοί τομείς της οικονομίας.
Συμπερασματικά η παραγωγική βάση της
Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλά- χώρας είναι περιορισμένη και στηρίζεται σε
δος προκύπτει συνεχής μείωση της κατά τρεις τομείς τον τουρισμό, της κατασκευές
κεφαλή δαπάνης που κάνουν κάθε χρόνο οι και την ναυτιλία και οι δύο πρώτοι πλήττοεπισκεπτόμενοι τη χώρα τουρίστες. Το νται σοβαρότατα, χρειάζεται γενικότερη
2004 η κατά κεφαλή δαπάνη ήταν 777 ευρώ παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
ενώ το 2009, 697 ευρώ, την ίδια περίοδο η
Τουρισμός και Καλλικράτης
αύξηση του επίσημου δείκτη τιμών-καταναλωτή αυξήθηκε κατά 19%.
Ξεκινώντας από τα βασικά αυτοδιοικητικά
Ταυτόχρονα παρουσιάζεται μεγάλη πολυ- κύτταρα τους δήμους είναι προφανές ότι
διάσπαση και υψηλή συγκέντρωση.
αποκτούν μια ευρύτερη αρμοδιότητα σε
Η πολυδιάσπαση αφορά κυρίως στα ενοι- γεωγραφικές περιοχές και με ενιαίο τρόπο
κιαζόμενα δωμάτια και τα μικρά ξενοδο- πρέπει να ορίσουν συντονισμένες πολιτικές
χεία, ενώ στο χώρο των πεντάστερων ξενο- και πρακτικές σε χώρους που παλαιότερα
* Ο Γιάννης Δασκαλόπουλος είναι
δοχείων υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σε εφαρμόζονταν αντιφατικές και αλληλοσυΜέλος του ΔΣ του συλλόγου Τουριστικών
ένα μικρό αριθμό ομίλων. Το 45% είναι γκρουόμενες τουριστικές πρακτικές από
Γραφείων και ΤΕΟΜ Ιωαννίνων.
ξενοδοχεία των 20
δωματίων, ενώ οι
μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, με
τα
εκατοντάδες
δωμάτια, αναφέρονται στο 11,8% του
Υποψήφιου Περιφερειακού Συμβούλου
κλάδου.
Σε σύνολο 3.490
Αγαπητοί φίλοι
ΑΕ και ΕΠΕ στο
Γιαννιώτισες και Γιαννιώτες
χώρο των ξενοδοχείων και των υπηΠρόθεσή μου είναι να επικοινωνήσω Μαζί σας με σεβασμό και να σας
ρεσιών εστίασης
γνωρίσω ότι συμμετέχω στις εκλογικές διαδικασίες της Περιφέρειας μας με
διαπιστώνεται ότι
τον Συνδυασμό ΗΠΕΙΡΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ του κ. Ε. ΑΡΓΥΡΗ. Να ζητήσω
το 2008 από το
τη στήριξή σας γιατί Πιστεύω πως ο Νέος Θεσμός και οι αποφάσεις του Νέου
συνολικό ενεργητιΠεριφερειακού Συμβουλίου ΜΠΟΡ0ΥΝΕ να περιορίσουνε τη συγκεντρωτική
κό των 13,8 δις,
εξουσία του Κράτους που αναπτύσσεται με ανησυχητικούς, γρήγορους ρυθμούς εις βάρος μας και ιδίως στις παραευρώ στον κλάδο,
γωγικές τάξεις. Να γίνει η Περιφέρεια η Ελπίδα και ο Νέος δρόμος που ο Πολίτης θα πιστεύει ότι μπορεί να ακουτο 18,3% ανήκει
στεί η φωνή του. Πιστεύω στην Κοινωνία των Παραγωγικών Ανθρώπων αλλά και γενικότερα σε όλους Αυτούς που
στις 20 μεγαλύτεεργάζονται, στη Γη και τον Φυσικό πλούτο της περιοχής μας, ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τον αξιοποιήσουμε καλύτερα. Φίλοι
ρες επιχειρήσεις.
και συνάδελφοι Αγαπητοί Συμπολίτες
Βέβαια δεν είναι
Ζούμε σε μια πόλη και σε μια περιοχή που σχεδόν όλοι γνωριζόμαστε. Λάθη γίνονται από Αυτούς που δημιουρόλα ρόδινα, αφού ο
ανταγωνισμός είναι
γούνε, από τα λάθη αυτά, όμως, γεννιέται η Μάθηση και η γνώση. Ήμουνα και θα είμαι αντίθετος σε όλους Αυτούς
σκληρός και πολπου ασκούνε απλή διαχείριση. Πιστεύω στις Τομές και στις ουσιαστικές Παρεμβάσεις.
λές φορές επιβαλΜΕ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
λόμενος από το
Εγώ θέλω και νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω με Δουλειά και Προτάσεις στην Δίκαιη κατανομή των Περ. Προεξωτερικό.
Έτσι
γραμμάτων, στον Αναπτυξιακό Νόμο, στην Απορρόφηση του ΕΣΠΑ, στην Τουριστική Ανάπτυξη των ορεινών όγκων
από τα 500 ξενοτης Ηπείρου, στην καθημερινότητα της Αγοράς, στο φορολογικό και Τραπεζικό Σύστημα κτλ. Πιστεύω ακόμη στην
δοχεία με το μεγαελεύθερη έκφραση του πολίτη και μπορώ να μεταφέρω την δική σου άποψη για τα προβλήματα και την καθημεριλύτερο τζίρο, τα
νότητα της Ζωής.
μισά εμφανίζονται
ΖΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΔΙΠΛΑ – ΔΙΠΛΑ……
με κέρδη και τα
ΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ
άλλα μισά με
ζημιές.
Με τιμή και σεβασμό
Η μέση ετήσια
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Γ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ
πληρότητα
των
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ξενοδοχείων έφτα-

Aνοιχτή επιστολή Τηλέμαχου Γ. Κρικώνη

14 ÅIÄÇÓÅÉÓ

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Λήξαν το θέμα με τις εστίες στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μετά από συνάντηση Φοιτητών – Τρ. Αλμπάνη
Λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε προχθές
με τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έδωσε ο πρύτανης, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ύστερα από συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της
φοιτητικής παράταξης Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών
αλλά και γονέων τα παιδιά των οποίων έκαναν αίτηση
για δωρεάν στέγαση.
Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη όταν μέλη του Μ.Α.Σ.
κατέλαβαν τις εστίες, πήραν τα κλειδιά από την αρμόδια υπηρεσία του πανεπιστημίου και τα έδωσαν με
δικά τους κριτήρια σε φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι
τόσο για την καταβολή του ποσού των 135 ευρώ ανά
εστία, όσο και για το γεγονός πως οι μισοί φοιτητές
από όσους έκαναν αίτηση δεν χωράνε στις εστίες του
πανεπιστημίου.
Αίτημά τους ήταν να φιλοξενηθούν οι φοιτητές σε
ξενοδοχεία της πόλης με έξοδα του πανεπιστημίου
μέχρι να βρεθεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα,
κατηγορώντας τόσο την Κυβέρνηση πως με τα μέτρα
που έχει πάρει έχει ουσιαστικά εξουθενώσει οικονομικά πολλές οικογένειες, αλλά και την πρυτανεία για
αμέτοχη στάση στο πρόβλημά τους.

Ο κ. Αλμπάνης αφού άκουσε τα αιτήματα των φοιτητών και των γονέων, τόνισε πως η περικοπή των εσόδων του Πανεπιστημίου φτάνει φέτος στο 34%, γεγονός που από μόνο του δυσκολεύει πολύ τη λειτουργία
του και φυσικά επηρεάζει και τη φοιτητική μέριμνα.
Σημείωσε δε πως τα 135 ευρώ που πρέπει να καταβάλουν οι δικαιούχοι των εστιών θεσπίστηκαν από την
προηγούμενη πρυτανική αρχή και είναι μια απόφαση
που δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει με το έτσι
θέλω.
Ωστόσο υποσχέθηκε να παγώσει η καταβολή του
μέχρι την Τρίτη, όταν και θα συνεδριάσει η Σύγκλητος
προκειμένου να αποφασίσει πως πρόκειται να λυθεί
το ζήτημα.
Αν δηλαδή καταργηθεί η καταβολή του ποσού αυτού
ή αν μειωθεί.
Μετά την δέσμευση αυτή του κ. Αλμπάνη οι φοιτητές δέχτηκαν να παραδώσουν τα κλειδιά των εστιών
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος και να λύσουν
την κατάληψή τους, περιμένοντας τώρα την απόφαση
της Συγκλήτου.
Α.Θ.

Την Τρίτη θα παρθεί η οριστική απόφαση για την
καταβολή ή όχι των 135 ευρώ ανά εστία

Πέμπτη η Ήπειρος στην ανεργία
4 Στο 13% ανήλθε τον περασμένο Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
Με ποσοστό ανεργίας που έφθασε το 13%
τον μήνα Ιούλιο η Ήπειρος βρίσκεται
στην πέμπτη θέση μεταξύ των δέκα τριών
περιφερειών της χώρας, όταν ο μέσος
όρος πανελλαδικά ακούμπησε το 12%,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το ποσοστό
ανεργίας τον Ιούλιο 2010 στην χώρα μας
ανήλθε σε 12%, έναντι 11,6% τον
προηγούμενο μήνα και 9,6% τον
αντίστοιχο
μήνα
του
2009.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, το σύνολο των απασχολουμένων
κατά τον Ιούλιο 2010 εκτιμάται ότι
ανήλθε σε 4.439.296 άτομα. Οι άνεργοι
ανήλθαν σε 607.035 άτομα, ενώ ο
οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός
ανήλθε σε 4.261.458 άτομα.
Τα 607.035 άτομα είναι ο υψηλότερος
αριθμός ανέργων που έχει καταγραφεί
από τον Ιούνιο του 2004, τον πρώτο μήνα
για τον οποίο δημοσιεύθηκαν στοιχεία για
την ανεργία σε μηνιαία βάση.

Τα στοιχεία δεν είναι εποχικά
προσαρμοσμένα.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά
52.866 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του
2009 (μείωση 1,2%) και αυξήθηκαν κατά
9.473 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του
2010
(αύξηση
0,21%).
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 130.328
άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009
(αύξηση 27,3%) και κατά 24.671 άτομα
σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010 (αύξηση
4,2%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, κατά
περιφέρεια καταγράφεται στη Στερεά
Ελλάδα (14,3%), ακολουθεί η Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη (13,4%), η Αττική
(13,3%), η Δυτική Μακεδονία (13,3%)
και η Ήπειρος (13%).
Το ποσοστό ανεργίας κατά φύλο δείχνει
πως στις γυναίκες η ανεργία ανέρχεται
στο 15,7% και στους άνδρες στο 9,4%,
ενώ κατά ομάδες ηλικιών περισσότερο
από την ανεργία πλήττονται οι νέοι
ηλικίας 15-24 ετών (32,6%) και
ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 25-34
(15,8%) και 35-44 ετών (10,4%).
Υπενθυμίζεται ότι στο προσχέδιο του
προϋπολογισμού 2011 η κυβέρνηση
προβλέπει ότι το ποσοστό ανεργίας θα
ανέλθει στο 14% από 11,6% φέτος.
Τον Ιούλιο στην ευρωζώνη το ποσοστό
ανεργίας διαμορφώθηκε στο 10,1%.

Ïé­Ãéáôñïß­ôçò­ðüëçò­ìáò
ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ

ÐÁÈÏËÏÃÏÉ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ

ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò
2651027126

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΟΥ, D.D.S.
Χειρούργος Οδοντίατρος
Πτυχιούχος
Κarolinska Institutet
Στοκχόλμης, Σουηδίας
10ετή εμπειρία εργασίας στο Λονδίνο
l Ψηφιακή ακτινογραφία
l Λεύκανση με τη μέθοδο Zoom!2
l Αισθητική οδοντιατρική
Ώρες λειτουργίας
09:00-14:30 êáé 17:00 -21:00
Σάββατο 10:00-14:00
28çò Ïêôùâñßïõ 10, 2ος όροφος
Τηλ. 2651020040, 6985126526
e-mail: info@dentalsuite.gr
Webpage: www.dentalsuite.gr

ΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ - ΣΙΑΚΑ

ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651033960
Kéí.: 6937184653
Ïéêßá: 2651030602

ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ
×. Ôñéêïýðç 2
Ôçë. 2651024133
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 51
Ôçë. 2651032778
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
×. Ôñéêïýðç 16
Ôçë. 2651038960

Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
Δέχεται καθημερινά: 12:00 - 14:00
Απόγευμα με ραντεβού: 18:00 - 20:30
Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο κλειστό
Τηλ. 2651036039, 6945399755
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÏÕÆÁÍÁ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΡΓΙΑΣ
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος
Πρότυπο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
28ης Οκτωβρίου 32 - 2ος όροφος
Τηλ. fax 2651037444, 6948210510
email: geokourgias@yahoo.gr
Δευτέρα - Παρασκευή
Πρωί 08:00 - 14:00
Απόγευμα 18:00 - 20:30
Σάββατο 09:00 - 13:00
Τετάρτη απόγευμα κλειστό

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ

ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß
ìå ñáíôåâïý
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò
Ôçë. 2651032800, 6944301801

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ
Κοραή 10-12
Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
Οικία: 2651034002

Ιατρείο νεφρολογίας και υπέρτασης
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
Τηλ. 2651039339, 6947819083
Fax: 2651039335
e-mail: elkoli@otenet.gr

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ
ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ
×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24
(ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ)
Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267
Ïéêßáò: 2651072035
ÙñÜñéï Éáôñåßïõ:
Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30
ÊÜèå áðüãåõìá
êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå
ñáíôåâïý

ØÕ×ÏËÏÃÏÉ

ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
(üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ
ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ

Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,

ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ - ισόγειο
Ôçë. 2651072422

ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ
Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17
ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10
Ôçë. 6932251875, 6947722308

Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330

NEYÑÏËÏÃÏÉ

ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ

Ù.Ñ.Ë.

ÃÅÙÑÃÉÁ Ð. ÃÅÉÔÏÍÁ
Äùäþíçò 68
Ôçë. éáôñåßïõ 2651087521
2651087622
ÊáèçìåñéíÜ 08.30 - 13.30
êáé 17.30 - 20.30

ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò

ïéêßáò 2651048983
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá

ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò

Μιχ. Αγγέλου 53

ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ

êáé çëåêôñïìõïãñáößáò

Ôçë. 2651064640

Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797

Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221

Äùäþíçò 44

Ìüíï ìå ñáíôåâïý

ÊáëéÜöá 1á
ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,
ïéêßáò 2651046817

ÅIÄÇÓÅÉÓ - ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 15

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

«Με νότες και χρώματα»
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
«Με νότες και χρώματα» τιτλοφορείται η εκδήλωση που
διοργανώνει σήμερα στις 8.30 το βράδυ το Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Πρέβεζας στον πολυχώρο της Λαϊκής
αγοράς.
«Με νότες»…λόγω της μουσικής εκδήλωσης αφιέρωμα
στο Μάνο Χατζιδάκι με την Μυρτώ Φατούρου: Κιθάρα
- Λαούτο – Ούτι, την Φωφώ Πρέντζα: Κιθάρα - Λαούτο
– Ούτι και Γιώργο Αθανασίου: Κιθάρα - Λαούτο – Ούτι
«… και χρώματα» με την έκθεση ζωγραφικής από τη
Μαρία Χατζηθεοδώρου και την έκθεση με ξυλόγλυπτα
και πέτρες από τον Σπύρο Χατζηστεφάνου.
Οι εκθέσεις θα είναι ανοικτές για το κοινό μέχρι και την
σήμερα Παρασκευή στην αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Πρέβεζας.

Ταξίδι χρωμάτων με οδηγό τις αναμνήσεις

Εδώ και πολλά χρόνια η Μαρία Χατζηθεοδώρου δημιουργεί το δικό της εικαστικό οδοιπορικό, έγραψε η κριτικός τέχνης Αθηνά Σχινιά με αφορμή την έκθεση με
τίτλο «Κινητή γιορτή». Ουσιαστικά η ζωγράφος «μεταφράζει» τις μνήμες που έχει αποκομίσει μαζί με τα
διαρκώς ανανεωμένα βιώματά της.
Σύμφωνα με την κ. Χατζηθεοδώρου η πορεία της ζωής
του κάθε ανθρώπου διαγράφεται σαν ένα καρδιογράφημα ζωής, η ίδια το χαρακτηρίζει βιόγραμμα, με τελίτσες
διαφόρων χρωμάτων και εντάσεων ανάλογα με τα βιώματά του. Έχοντας ως αφετηρία τα πάτρια εδάφη, τον
τόπο καταγωγής του έτσι αυτό ο δρόμος είναι πιο οικείος ώστε να μην χάνεται.
Για τη ζωγράφο οι τελίτσες αυτές είναι έντονα χρωματιστές τόσο από τα βιώματα της παιδικής της ηλικίας στη
Ν. Σινώπη, όσο και στα μετέπειτα χρόνια που έζησε
στην Πρέβεζα. . Η ίδια λέει ότι «όλα αυτά τα χρώματα
με εντάσεις, συναισθηματικής φόρτισης αποτελούν
σήμερα την παλέτα μου στην ζωγραφική» Η καλλιτέχνης δε, δηλώνει ιδιαίτερα ευχαριστημένη που έκθεση
των έργων της στην Πρέβεζα θα συνοδευτεί με μουσικά
τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Ευχαριστεί τέλος το
Πνευματικό Κέντρο του δήμου Πρέβεζας για τη φιλοξενία.

Μαρία Χατζηθεοδώρου
Γεννήθηκε στη Ν. Σινώπη της Πρέβεζας το 1955.
Σπούδασε γραφικές τέχνες στην Σχολή Δοξιάδη
(1975—1977), ενώ παράλληλα παρακολούθησε
μαθήματα σχεδίου και ζωγραφικής, με δασκάλους
τους: Μαίρη Χατζηνικολή- Σαραφιανού, Τάσο Ρήγα
(1974-75), Αντώνη
Ανδρεάδη (1994-2003), Δημήτρη Μυταρά στα εργαστήρια της Α.Σ.Κ.Τ (1995) και Νικόλα Κληρονόμο
(2008). Το 2007 αποφοίτησε από το Τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης του Ι.Ε.Κ. Ηλιούπολης. Το
2008 παρακολούθησε μαθήματα ψηφιδωτού στη
SCULA ARTE DEL MOSAICO στη Ravenna της Ιταλίας.
Έργα της έχει παρουσιάσει σε ατομικές εκθέσεις σε
Πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Πρέβεζα), αλλά και του εξωτερικού (Βελιγράδι, Αδελαίδα Αυστραλίας, Ολλανδία). Πήρε
μέρος σε Πανελλήνιες ομαδικές εκθέσεις, όπου διακρίθηκε με βραβεία.
Το 2007 — 2008 εργάστηκε στο Τμήμα Συντήρησης
Έργων της Εθνικής Πινακοθήκης. Έργα της υπάρχουν στη συλλογή της Εμπορικής Τράπεζας, σε
Πινακοθήκες Δήμων καθώς και σε δημόσιες και
ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ­ΓΑΜΟΥ
Σύμφωνα­με­το­άρθρο­1369­του­Α.Κ.­όπως­τροποποιήθηκε­με­το­Ν.
1250/82

Νέα "Γαστρονομική Χρονιά"
Μια νέα "Γαστρονομική Χρονιά" ξεκινά για τη
Λέσχη μας, μετά την ραστώνη του καλοκαιριού, τη
φθινοπωρινή "αντράλα" και τις εκλογές που καθυστέρησαν την έναρξή της.
Όμως, "ουδέν κακόν αμιγές καλού" ή "κάθε εμπόδιο
για καλό" αφού έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να προετοιμάσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο εναρκτήριο Συμπόσιο το οποίο, ελπίζουμε, θα θυμόμαστε όλοι για
καιρό!
Όσοι από εσάς παρευρεθήκατε τον περσινό Δεκέμβριο στο Συμπόσιό μας στο Μπουραζάνι, θα θυμάστε ακόμη την αξέχαστη εκείνη βραδιά καθώς και
την υπέροχη, χιονισμένη ημέρα που ακολούθησε...
Έκτοτε, πολλά από τα μέλη μας αλλά και φίλοι της
Λέσχης μας ζητούσαν να ξανακάνουμε ένα τέτοιο
Συμπόσιο εκτός Ιωαννίνων. Έτσι λοιπόν... το εναρκτήριο Συμπόσιό μας θα διεξαχθεί στο "Δασικό
Χωριό ΚΕΔΡΟΣ", στον Καταρράκτη Τζουμέρκων, το
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου, στις 20.30.
Προς τιμήν της Λέσχης μας, στο χώρο του Δασικού
Χωριού θα στηθεί ρακοκάζανο ώστε να βγάλουμε το
τσίπουρο της χρονιάς και να γιορτάσουμε και την
απόσταξή του!
Σας προτείνουμε να ρυθμίσετε το χρόνο σας έτσι
ώστε να περάσετε ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο
με διανυκτέρευση στο Δασικό Χωριό, μέσα σε ένα
παραμυθένιο ξύλινο σπίτι, στην άγρια, υπέροχη
φύση των Τζουμέρκων.
Περισσότερες πληροφορίες για το Δασικό Χωριό
ΚΕΔΡΟΣ
μπορείτε
να
δείτε
στο
http://guesthousekedros.gr/ ενώ περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, το μενού και τις
λοιπές λεπτομέρειες θα σας σταλούν μέσα στις αμέσως προσεχείς ημέρες.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ­ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ­ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ­ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρ. πρωτ.: 7559

γνωστοποιείται­ότι:
ο Ιωάννης Εδεσσαίος του Χρήστου και της Μαρίας το γένος Κοκκινίδου
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Ιωάννινα και η Μαρία Πεπό-

Ιωάννινα 14/10/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληροφορούμε τους κατοίκους της πόλης μας ότι λόγω τεχνικών
εργασιών θα υπάρξει διακοπή ή πτώση πίεσης του δικτύου ύδρευσης
την Κυριακή­17/10/2010­από τις 09:00­έως­τις­16:00­στην περιοχή Κιά-

νη του Λάμπρου και της Βασιλικής το Γένος Γραμμενιάτη που γεννήθη-

φας, στις οδούς Δωδώνης (από Στρατολογία έως Βυζάντιο), Βελισσαρί-

κε και κατοικεί στα Ιωάννινα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα

ου, Κενάν Μεσσαρέ, τμήμα Χαόνων, Αγίου Κοσμά, Δελμούζου, Ριζάρη,

γίνει στα Ιωάννινα.

Παπανικολάου, Χολέβα, Μανωλιάσσης, περιοχή Κιάφας, και στις παρόδους αυτών.
Ζητούμε συγνώμη από τους καταναλωτές για την ταλαιπωρία και τους

ΕΜΠΕΙΡΗ­ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ­ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΕΙ:
ΑΡΧΑΙΑ­ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΕΑ­ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ­ΓΛΩΣΣΑ­-­ΕΚΘΕΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σε­παιδιά­Δημοτικού,­Γυμνασίου,­Λυκείου­
και­Φοιτητές
Τιμές­προσιτές
Τηλ.­2651076950­και­693640683

διαβεβαιώνουμε ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να μειωθεί στο
ελάχιστο η διακοπή ύδρευσης.
Ο­γενικός­δ/ντης
της­ΔΕΥΑΙ
Κων/νος­Γιωτάκης
Πολιτικός­Μηχανικός

ΑΜΕΣΩΣ
ΜΕΤΡΗΤΑ­ΧΡΗΜΑΤΑ­

Παίρνετε­ το­ 73%­ εντός­ 5­ λεπτών
από­όλες­τις­πιστωτικές­σας­κάρτες
με­ ή­ χωρίς­ υπόλοπο­ ακόμα­ και­ αν
έχετε­ υπέρβαση­ ή­ τετράμηνη­ καθυστέρηση­ από­ 12­ έως­ 48­ άτοκες
δόσεις­ με­ υπευθυνότηα­ &­ εμπιστοσύνη­καθημερινά­και­σαββατοκύριακα

Κος­Γεωργίου­
τηλ.­6988888850­-­6988888804
Ραντεβού­στο­χώρο­σας

×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ
ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882

16 ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Ðùëïýíôáé äýï äéáìåñßóìáôá
äõÜñéá,
êáéíïýñéá
óôçí
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2.
Ôçë. 6977815139.

Eνοικιάζεται γκαρσονιέρα
στα Καρδαμίτσια με αυτόνομη θέρμανση και ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Τηλ.
6936438261 (8/9)

Πωλείται οικία 64 τ.μ. με
οικόπεδο 500 τ.μ. στον
Νάρκισσο Φαναρίου (κοντά
στο
Καναλάκι).
Τηλ.:
6972820955

Πωλείται στην Καραβατιά
σε τριώροφη οικοδομή έξι
διαμερισμάτων κτισμένη σε
620 τ.μ., διαμέρισμα Α’
ορόφου κατασκευής 2001,
99 τ.μ., με αποθήκη, αυτονομία, πάρκινγκ, μεγάλες
βεράντες. Αποκλείονται
μεσίτες. Τιμή λογική συζητήσιμη.
Τηλ.
2 6 5 1 0 2 2 0 4 8 ,
6938438188. (7/9)
Πωλείται διαμέρισμα 4άρι
(80 τ.μ.) οκταετίας στο 2ο
όροφο με κλειστό γκαράζ
και δυνατότητα χρήσης
σοφίτας και βοηθητικούς
χώρους στην περιοχή Βοτανικός έναντι σχολείου, σε
πολύ καλή τιμή. Τηλ.
6972212035 (6/9)
Πωλείται στην Πρέβεζα
3οροφη οικοδομή με δύο
3άρια διαμερίσματα των 85
τ.μ., ένα δυάρι και μία
γκαρσονιέρα.
Τηλ.
6974118957, Χ. Τρικούπη
34-36. (2/9)

Eνοικιάζεται 2άρι διαμέρισμα στην Ανατολή, 50
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση.
Τηλ.
2651047141,
6955296285 (21/6)
Ενοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα απέναντι από Σχολές
ΟΑΕΔ, αυτ. θέρμανση. Τηλ.
2 6 5 1 0 4 5 5 8 0 ,
6987989623 (3/5)
Ενοικιάζοναι: 1) Σοφίτα,
2) Γκαρσονιέρα, 1ος όροφος στην Ανατολή, αυτ.
θέρμανση.
Τηλ.
2651047141, 6955296285
(3/5)
Ενοικιάζεται στο κέντρο
(Σταδίου 11Α), 3άρι, 85
τ.μ. στον 2ο όροφο, ήσυχο
με λίγα κοινόχρηστα. Τηλ.
6973221216 (22/4)
Ενοικιάζεται στα Ιωάννινα
αποθήκη 65 τ.μ. ιοόγεια,
καινούρια χωρίς υγρασία,
πλήρως εξασφαλισμένα
εμπορεύματα, ύψος 6
μέτρα, λογικό ενοίκιο
χωρίς κοινόχρηστα. Περιοχή είσοδος πόλης από
Αθήνα. τηλ. 6986004338
και 2610451071 κ. Παντελή. (16/2)

Πωλείται στα Ιωάννινα στο
κέντρο της πόλης ένα διαμέριμσας 128 τ.μ. στον 4ο
όροφο, ανακαινισμένο, δύο
θέσεις πάρκιγκ και δύο
αποθήκες.
Τηλ.
6974118957. (11/9)

Eνοικιάζεται χώρος για
επαγγελματική στέγη σε
κεντρικό σημείο στα Ιωάννινα (κοντά στα δικαστήρια). Πληρ. μόνο καθημερινές στο τηλ. 2651076900,
κα Χρυσαυγή. (19/12)

Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 116
ôì åðß ôçò ïäïý Ãåùñ. ÂáóéëÜêïõ 11 óôçí Çãïõìåíßôóá. Ôçë 6946318159

Στα Ιωάννινα στο κέντρο
απέναντι από την Μητρόπολη, στη γωνία των οδών Ιωαννίδη 1 και Μητροπόλεως,
ΕΝΟΙΚΙΑ-ΖΕΤΑΙ για ένα φοιτητή ή φοιτήτρια γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, 40 τ.μ.
καθαρά, με δύο χώρους
(κρεβατοκάμαρα - καθιστικό
και κουζινοτραπεζαρία, με
μπάνιο), ήσυχη, σε οικογενειακή οικοδομή, με θέα
όλων των χώρων (ακόμη και
του μπάνιου) στη λίμνη,
δίπλα σε στάση για το πανεπιστήμιο. Τηλ. 6932624885
κ. Γιάννη

Ðùëïýíôáé áíåîÜñôçôåò
ðïëõôåëåßò äéþñïöåò ìïíïêáôïéêßåò (ìáéæïíÝôåò), 100
ì2 êáé Üíù óôï Íõäñß Ëåõ êÜäáò, ìå ðáíïñáìéêÞ èÝá
óôï Óêïñðéü, ÌåãáíÞóåé
ê.ë.ð, êáé ç êáèåìßá äéáèÝôåé: éäéüêôçôï ïéêüðåäï
ðåñßðïõ äýï óôñåììÜôùí
êáé Üíù, ðéóßíá ãéá ìåãÜëïõò, ðáéäéêÞðéóßíá, ôæáêïýæé, ðÜñêéíãê êáé ôæÜêé.
Ôçë.
6945495293,
6 9 4 8 5 8 7 8 9 5 ,
2651085403 Þ 40315.
Ðùëïýíôáé ãêáñóïíéÝñåòäõÜñéá óôçí Çãïõìåíßôóá
áðü 30.000 åõñþ. Ôçë.
26650 24931, êéí.6932381842
Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 90 τ.μ. με αυτόνομη
θέρμανση, υπόγειο, πάρκινγ στο κέντρο Ανατολής.
Τηλ. 6956115698 (6/10)

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­
ÅíïéêéÜæïíôáé äõÜñéá êáé
åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò
óå öïéôçôÝò (êáôÜ ðñïôßìçóç
öïéôÞôñéåò) óå êáéíïýñéá
ïéêïäïìÞ, ìå åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, boiler êáé êÞðï, åðß ôçò
Ëåùöüñïõ Ó. ÍéÜñ÷ïõ (ðñþçí Ðáíåðéóôçìßïõ), 2ç
ÐÜñïäïò 19ã áðÝíáíôé áðü
ôá JUMBO, 50ì. áðü óôÜóç
áóôéêïý ðñïò ÐáíåðéóôÞìéï.
Ôçë. 6977-834581.
ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá 85m2 óôçí ïäü ×.
ÔÑÉÊÏÕÐÇ 41/4ïò üñïöïò.
Ôçë. 6932 398937 & 210
2134311.
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéï ôñéÜñé
84 ì2, óôçí ïäü Åöýñáò, 4ç
ðÜñοäïò, áñ. 5. Áõôüíïìç
èÝñìáíóç.
Ôçë.
6944816030.
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé êáéíïýñéï ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç,
÷ùñßò êïéíü÷ñçóôá óôï
êÝíôñï ÁíáôïëÞò. Ôçë.
26510-43774 6944371366
ΕíïéêéÜæåôáé óðßôé áíåîÜñôçôï óå êåíôñéêü äñüìï ôùí
Éùáííßíùí ãéá öïéôçôÝò. Ôçë.
6978175682.
ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80
ì2 ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáéíïýñéï, ãéá åðáããåëìáôéêÞ
óôÝãç, Ìðéæáíßïõ 29, ôçë.
2651033757 êáé 38335.
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 2 óôñ.
óôç ÍåïêáéóÜñåéá. Ôçë.
6938-377730.
Πωλείται εντός ζώνης και
υπό ένταξη σε σχέδιο
πόλης αγροτεμάχιο 3.400
τ.μ., περιοχή Σταυράκι.
Τηλ. 6972471250. (15/9)
Πωλείται οικόπεδο άρτιο
και οικοδομήσιμο στην
Πεδινή 1050 τ.μ., σ.κ. 0,5
(νερό - ρεύμα) τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947566354,
6947566355.
Ðùëåßôáé áãñüêôçìá Ýêôá óçò 7 óôñåììÜôùí óôçí áñé óôåñÞ ü÷èç ôïõ ðïôáìïý
ÂïúäïìÜôç.
Ôçë.
2657041508, âñáäõíÝò
þñåò.

ÆÇÔÏÕÍ
ÕÐÁËËÇËÏÕÓ

ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò
÷þñïò 73 m2 êáôÜëëçëïò
ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç Þ
ãñáöåßá ìå áõôüíïìç èÝñ ìáíóç óôçí ïäü Ë. ÁÊÑÉÔÁ
57, ðëçóßïí ÉÊÁ ÉùÜííéíá.
Ôçë. 26510-37149.

Ζητείται καθαρίστρια για
μόνιμη εργασία στο Suites
Hotel Apartments. Νόμιμες
αποδοχές - ασφάλεια. Τηλ.
2651044633-4,
βιογραφικά στο φαξ:
2651045437.

ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá
ôñéÜñé 70 ô.ì. ìïíïêáôïéêßá
(áõëÞ ðåñéöñáãìÝíç ãéá
ãêáñÜæ) ìå áôïìéêü êáëïñé öÝñ, çëéüëïõóôï, èÝóç
ÌÜôóéêá Éùáííßíùí, ïäüò
ÓôñáôÜñ÷ïõ ÐáðÜãïõ 14 Þ
Ðáìâþôéäïò
15.
Ôçë.
2651036066.

Áðü ðëõíôÞñéï áõôïêéíÞôùí æçôïýíôáé õðÜëëçëïé
êáèáñéóìïý ìüíéìçò, ïëéêÞò Þ ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò. ÐáñÝ÷ïíôáé ìçíéáßïò
ìéóèüò êáé áóöÜëéóç.
Ðëçñ. Ôçë. 6979203175
êáé 2651064949.

Æçôïýíôáé óõíåñãÜôåò
1) ÊÜíôå ÔÙÑÁ ôï êáëëßôåñï Deal óôï ÷þñï ôçò åñãá óßáò. Ãßíå áíåîÜñôçôïò
óõíåñãÜôçò ìáò ãéá ìåãÜëá
êÝñäç êáé ãñÞãïñç ðñïóùðéêÞ Ýêðëçîç óôï ÷þñï ôçò
õãéåéíÞò äéáôñïöÞò. ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç. Ôçë.
6931818549.
2) Çìéáðáó÷üëçóç
ÁÌÅÓÁ óáí äåýôåñç äïõëåéÜ ãéá Ýîôñá åéóüäçìá óå
áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá ìå
ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò åîÝëçîçò óôï ÷þñï ôùí ðñïúüíôùí õãéåéíÞò äéáôñïöÞò.
3) ÁÌÅÓÁ ùò Þ êáé Üíù
ôùí 30 åôþí ìå ðñïûðçñå óßá óôåëÝ÷ïõò åðé÷åéñÞóåùí ãéá áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá óå áíáðôõóóüìåíç åðé÷åßñçóç. Äõíáôüôçôåò áíÜôðõîçò óå ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü. Ôçë. 6931818549.
Æçôåßôáé óõíåñãÜôçò 2535 åôþí ãéá åñãáóßá ùò åîùôåñéêüò ðùëçôÞò. Ðñïûðü èåóç Üäåéá ïäÞãçóçò, áðüöïéôïò ëõêåßïõ ôïõëÜ÷éóôïí, åêðëçñùìÝíç óôñá ôéùôéêÞ èçôåßá. ÅðéèõìçôÞ
ðñïûðçñåóßá êáé ôå÷íéêÝò
ãíþóåéò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò
6947 944470. ÄåõôÝñáÐáñáóêåõÞ 10:00-15:00.
ZHTOYNTAI âïçèïß êïì ìþôñéáò ìå ìéóèü, áóöÜëéóç, ìðüíïõò êáé ðñïïðôéêÝò åêðáßäåõóçò ãéá åñãáóßá óå êïììùôÞñéï. Æçôåßôáé åðßóçò ìáíéêéïýñ-ðåíôéêéïýñ ìå åìðåéñßá. Ðëçñ.
óôï ôçë. 6974/917176.

ÆÇÔÏÕÍ
ÅÑÃÁÓÉÁ
Μητέρα δύο παιδιών, απόφοιτη Ελληνικού Λυκείου,
47 ετών αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών με φροντίδα και
υπευθυνότητα,
πρωινές
ώρες και εντός πόλεως
Ιωαννίνων άριστες συστάσεις από προηγούμενες
υπηρεσίες.
Tηλ.
697860852
Μάστορας (καλουπατζής)
ζητεί
εργασία.
Τηλ.
6974236341 (2/8)

ÄÉÁÖÏÑÁ
Ôï ãñáöåßï åñãáóßáò Ðáðá âñáìüðïõëïò Íßêïò óáò
ðáñÝ÷åé ðñïóùðéêü åðéëåãìÝíï ìå áõóôçñÜ êñéôÞñéá,
óõóôÜóåéò êáé ðñïûðçñåóßá
ãéá ïéêïâïçèïýò, baby sitters, öñïíôßäá çëéêéùìÝíùí
áôüìùí, íïóçëåýôñéåò, êáèáñßóôñéåò, õðÜëëçëïé îåíïäï÷åßùí - åóôéáôïñßùí, åñãÜôåò
êáé ëïéðþí åéäéêïôÞôùí. ÁôôéêÞ- åðáñ÷ßá ÅîõðçñÝôçóç
üëï ôï 24ùñï. Ergasia
center ôçë. êÝíôñï: 2105226000
Έμπειρη καθηγήτρια Φιλόλογος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Σε παιδιά Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου και Φοιτητές. Τιμές προσιτές.
Τηλ. 26510 76950 και 6936406803

Eνοικιάζεται περίπτερο στα
Καρδαμίτσια, έναντι Δημοτικού
Σχολείου.
Τηλ.
6942664736 (28/9)

ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ
ÌÁÈÇÌÁÔÁ
Έμπειρος καθηγητής παραδίδει μαθήματα Φυσικής –
Χημείας σε μαθητές Λυκείου. Τηλ. 6946466072 –
26510 - 78961

Φιλόλογος του Π.Ι., κάτοχος
Proficiency
(Cambridge), πεπεριαμένη
σε άτομα με μαθησιακές
δυσκολίες, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών και
Φιλολογικών σε μαθητές
Γυμνασίου - Λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Δημοτικού σε όλα τα μαθήματα. Με
υπευθυνότητα και πλήρη
συνεργασία με τους γονείς.
Τηλ. 6972897179.
(08/10)
Παραδίδονται ιδιαίτερα
μαθήματα από καθημήτρια
χημείας (φυσική - μαθηματικά) σε μαθητές δημοτικών γυμνασίου - λυκείου, τιμές
προσιτές. Τηλ. 6958450482
(13/9)
Kαθηγητής φυσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
φυσικής και μαθηματικών σε
μαθητές γυμνασίου και
λυκείου καθώς επίσης και
στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό
περιβάλλον. Τιμές προσιτές.
Τηλ. 6977936042. (2/9)
Καθηγήτρια απόφοιτη
Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας Πανεπιστημίου
Θες/νίκης με πείρα στο
φροντιστηριακό
χώρο
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον. Προσιτές
τιμές. Τηλ. 697348007
Åìðåéñç êáèçãÞôñéá öéëüëïãïò äéäÜóêåé: Áñ÷áßá
ÅëëçíéêÜ, ÍÝá ÅëëçíéêÜ,
ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá-¸êèå óç, Éóôïñßá, ËáôéíéêÜ óå ðáé äéÜ äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ,
ëõêåßïõ êáé öïéôçôÝò. ÔéìÝò
ðñïóéôÝò. Ôçë. 26510 76950
êáé 6936 406803.
Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò ìå åìðåéñßá ðáñáäßäåé
éäéáßôåñá ìáèÞìáôá. Ôçë.
69745505999.
Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá ðïëùíéêþí áðü
Ðïëùíßäá
êáèçãÞôñéá.
ÔéìÝò éäéáßôåñá ðñïóéôÝò.
ÔçëÝöùíï
åðéêïéíùíßáò:
6992861414
Ôåëåéüöïéôç öïéôÞôñéá ôïõ
ôìÞìáôïò Öéëïëïãßáò ôïõ
Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí
ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá åëëçíéêþí êáé áããëéêþí óå
ìáèçôÝò Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ- Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 6947518877

Ðôõ÷éïý÷ïò öéëïëïãßáò
ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò (ôçë. 6997119263
Áðüöïéôç öïéôÞôñéá ìáèç ìáôéêþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïõ-ãõìíáóßïõ êáé Á’
Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò.
Ôçë. 6946 352368 / 6943
112424
Ôåëåéüöïéôç ôïõ ôìÞìáôïò
Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ðáñáäßäåé
éäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáô’
ïßêïí óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý
(Ãëþó óá-É óôï ñß á-Ìå ëÝ ôç)
êáé Ãõìíáóßïõ (Áñ÷áßá-Éóôïñßá). Ôçë. 6955103676.
Παραδίδονται μαθήματα
Αραβικής γλώσσας, καθομιλουμένης και γραπτής.
Χορήγηση πτυχίου γλωσσομάθιας. Τηλ. 6937693960.

ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
Πωλείται Smart 600 cc,
μοντέλο 2002, ηλ. παράθυρα, ηλ. καθρέφτες, φιμέ τζάμια,
συναγερμό,
air
condition, 4 αερόσακοι,
40.0000 χλμ., κατάσταση
άριστη, δεκτός κάθε έλεγχος.
Τιμή 5.000 ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ. 6937682626
(3/3)
Πωλείται fiat seicento
sporting, 1100 cc, μοντέλο
2000, φιμέ τζάμια, ηλ. παράθυρα, ραδιοσιντί, περασμένο
ΚΤΕΟ, 94.000 χλμ., κατάσταση άριστη. Τιμή 2.800
ευρώ, συζητήσιμη. Τηλ.
6937682626 (3/3)
Πωλείται opel vectra μοντέλο 2000, λίγα χιλιόμετρα,
κλιματισμό, φουλ έξτρα,
κοτσαδόρο.
Τηλ.
6976889751
Ðùëåßôáé Peugeot 1400 cc
ìïíô. 2002, Ýëåã÷ïò äåêôüò.
Ôçë. 6932914791
Ðùëåßôáé áõôïêßíçôï ìÜñêáò Peugeot 206, 1400 cc ìå
52.000 ÷ëì. ìïíô. 2000,
÷ñþìáôïò ìðëå, 5èõñï ìå
óõíáãåñìü, áôñáêÜñéóôï,
äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. ÔéìÞ
7.500
åõñþ
Ôçë.
6944422551.
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
áðü
ôï
Îåíïäï÷åßï
ÁÊÑÏÐÏËÇ) Ìåôóüâïõ.
Ôçë. 6974553536
***
Ç åôáéñßá Åîïðëéóìïý
ÌïíÜäùí
Åóôßáóçò
ÍÁÓÔÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ
Ï.Å. æçôÜ:
1) ÓôÝëå÷ïò ðùëÞóåùí åíôüò
åêèÝóåùò
(áðáéôïýíôáé
ãíþóåéò Ç/Õ)
2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
ÁðïóôïëÞ
âéïãñáöéêïý
óôï
öáî
óçìåéþìáôïò
2651045909. Ðëçñïöïñßåò
óôï ôçë. 2651045933

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Σύμπραξη Ενόπλων Δυνάμεων και Τοπικής
κοινωνίας στην εκδήλωση Τετάρτης, 13ης
Οκτωβρίου, με την συνεργασία της 8ης
Μεραρχίας Πεζικού, του Πνευματικού
Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών και της Ηπειρωτικής Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών για να
τιμήσουνε έναν από τους κορυφαίους Έλληνες στιχουργούς, το Λευτέρη Παπαδόπουλο.
Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε το
1935 στην Αθήνα. Ο πατέρας του τσαγκάρης,
πρόσφυγας από την Προύσα και η μητέρα του
παραδουλεύτρα από το Νοβοροσίσκι της
Ρωσίας. Μεγάλωσε σε μια αυλή όπου ζούσαν
οκτώ οικογένειες μαζί, κοντά στην πλατεία
Βικτωρίας. Δημοτικό σχολείο στη Φιλιππίδου
και Αριστοτέλους, Γυμνασιακά χρόνια στην
οδό Χέϋδεν και μετά στη Νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου δεν αποφοίτησε
ποτέ, γιατί τον κέρδισε η δημοσιογραφία.
Ξεκίνησε από το 1959 στα «Νέα», ως ρεπόρτερ, υπεύθυνος ύλης και ελεύθερου ρεπορτάζ, βοηθός αρχισυντάκτη, αρχισυντάκτης
και τα τελευταία χρόνια χρονογράφος. Οι
δημοσιογραφικές του έρευνες για τις Επαρχίες της Αθήνας και το Βρώμικο ‘89, άφησαν
εποχή.
Στη δισκογραφία πρωτοεμφανίζεται το 1963,
με το Σταύρο Ξαρχάκο να γράφει μουσική
για την «Άπονη ζωή», τη «Φτωχολογιά» και
«Το παράπονο», που ακούστηκαν στα «Κόκκινα Φανάρια». Θα γράψει για τα βιώματά
του, τις χαμένες γειτονιές, τη φτώχεια, τον
έρωτα, τις ανθρώπινες σχέσεις.
Πάνω από 1.200 τραγούδια, βγαλμένα μέσα
απ’ τη ζωή, που
Ρεπορτάζ:
μιλούν για τη ζωή,
μελοποιήθηκαν
¢ííá ÄåñÝêá
απ’ την αφρόκρεμα
της
ελληνικής
μουσικής σκηνής.
Συνθέτες όπως Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Λοϊζος, Πλέσσας Λεοντής, Μαρκόπουλος, Καλδάρας, Ζαμπέτας, Χατζηνάσιος, Σπανός,
Μούτσης, Νικολόπουλος, Πολυκανδριώτης,
Κουγιουμτζής και ερμηνεύτηκαν μοναδικά
απ’ τις μεγάλες φωνές της Μαρινέλλας, των
Καζαντζίδη, Μπιθικώτση, Νταλάρα, της Αλεξίου, της Βίκης Μοσχολιού, του Μητροπάνου, του Στράτου Διονυσίου, της Πόλυς
Πάνου, του Μητσιά, της Γαλάνη, του Παττακωνσταντίνου, του Κόκοτα, του Γιάννη Πουλόττουλου και πολλών άλλων.
Σαν το παλιό καλό κρασί, σχεδόν μισό αιώνα
τώρα, τα τραγούδια του συνεχίζουν ν’ ακούγονται, ν’ αγαπιούνται και να συγκινούν.
Επί σκηνής, Αξιωματικοί της Στρατιωτικής
Μουσικής του Α’ Σώματος Στρατού και της
8ης Μεραρχίας Πεζικού, Οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους και πολίτες με φιλική
συμμετοχή, σ’ ένα ρόλο διαφορετικό απ’ ότι
τους έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Μας ταξίδεψε μελωδικά η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, καθηγήτρια μονωδίας και χορωδίας στο
Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, από το 1996, με
πολλές συναυλίες στο ενεργητικό της, καθώς
και ο Λοχαγός Κώστας Μαργώνης και ο
Ανθ/στής Ιάκωβος Καραμανλής.
Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, δεν μπόρεσε
να παραστεί λόγω της απεργίας των ελεγκτών
εναέριας κυκλοφορίας, αλλά έστειλε τον χαιρετισμό του:
«Με μεγάλη συγκίνηση απευθύνω θερμό
χαιρετισμό στους εκπροσώπους, στο λαό των
Ιωαννίνων, στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες της 8ης Μεραρχίας Πεζικού, που παρευρίσκονται για να τιμήσουν
την εκδήλωση και να χειροκροτήσουν τους
καλλιτέχνες που θα πάρουν μέρος σ’ αυτή.
Ανειλημμένες υποχρεώσεις δε μου επέτρεψαν να παρευρεθώ στην όμορφη εκδήλωσή
σας, όμως εγώ, επειδή πεισματικά θέλω να

Μουσική Βραδιά – Αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο
Με την ορχήστρα του Α΄ Σώματος Στρατού

είμαι εκεί, θα μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις μου.
Ασχολήθηκα με την ποίηση, γιατί με αυτή
μπόρεσα να εκφράσω την ομορφιά των απλών
πραγμάτων, των λαϊκών ανθρώπων και του
μόχθου τους, που από μικρό παιδί έβλεπα
και ζωγράφιζα μες στην ψυχή μου. Εικόνες
μιας απλής καθημερινότητας, πρόσωπα
σκαμμένα από τη βιοπάλη αλλά γελαστά,
ψυχές καθαρές σαν το ακριβότερο κρύσταλλο, τα χαμίνια στο σκονισμένο δρόμο να
χαλούν τον κόσμο από τις φωνές, ένα βασιλικό στο περβάζι και δυο μαύρα μάτια να σου
τρυπούν την καρδιά. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους μιλάνε οι στίχοι μου, που παλεύουν
αλλά δε σταματούν να κάνουν όνειρα, που
ερωτεύονται με την ψυχή τους, που χορεύουν
Τσιτσάνη και Μπαγιαντέρα, αλλά δακρύζουν
ακούγοντας το Μπιθικώτση να τραγουδά
Ελύτη, που παραμένουν αυθεντικοί και
αρνούνται να παρασυρθούν από κάθε είδους
ψευδοκουλτούρα και γκλαμουριά.
Δεν ξέρω αν οι στίχοι μου αξίζουν έναν
παρά, δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ποιητής,
ξέρω όμως τούτο, ότι γράφοντας γνώρισα τον
εαυτό μου, πολέμησα τους δικούς μου Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες, αντιστάθηκα σε ό,τι
απομάκρυνε τη ζωή μου από το πραγματικό
της νόημα. Σε αυτή τη μακρινή διαδρομή, με
συνοδοιπόρο την ποίηση, διδάχθηκα ότι
αυτή είναι το πιο γερό αντίδοτο στο δηλητήριο της απαξίας της εποχής μας.
Αισθάνομαι ξεχωριστή τιμή για το
γεγονός ότι συμπεριλάβατε το έργο μου στις
εκδηλώσεις της πόλης σας και ευχαριστώ με
όλη μου την ψυχή όσους είχαν την έμπνευση
γι’ αυτή τη γιορτή, τους μουσικούς,
τους στρατιώτες, το μαέστρο Μάρκο Ντόνα
και τη διακεκριμένη υψίφωνο Άννα Παπαδοπούλου κι εύχομαι να σας μείνει αλησμόνητη
αυτή η βραδιά, που μπαίνει σφήνα χαράς, σε
μια τόσο δύσκολη για όλους μας εποχή.»
Ο Επιτελάρχης της 8ης Μεραρχίας να απηύθυνε χαιρετισμό στον κόσμο που γέμιζε στην

κυριολεξία την αίθουσα και στην συνέχεια η
πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών,
συγγραφέας λαογράφος κα Ερμηνεία Φωτιάδου, παρουσίασε τον τιμώμενο ΛΕΥΤΕΡΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, με εύστοχα σχόλια:
«Δεν με φόβισαν κύματα ούτε κι ανεμοβρόχια/ Όσο με φόβισες εσύ καταραμένη φτώχεια/ Απ’ τα πολλά μου όνειρα, ένα σωστό
δεν βγαίνει/ Όλα τα σκόρπισες εσύ φτώχεια
καταραμένη. / Στον έρωτα και στη ζωή όπου
και να με νιώσεις/ Φτώχεια δεν πέρασε στιγμή χωρίς να με πληρώσεις.
Τα βιογραφικά στοιχεία του Λευτέρη Παπαδόπουλου: γνωστά
Γεννήθηκε το 1935. Την ταπεινή οικονομική
καταγωγή, την τελείως αστική προέλευση, τη
δύσκολη ζωή. γιατί μια γενιά ή τρεις ή πέντε
την είχαμε ίσως. ή οι πρόγονοι που γενιάγενιά άλλαξαν με την εργασία και τη μόρφωση.
Λοιπόν, ο Λευτέρης μεγάλωσε. μορφώθηκε
αφού είχε βέβαια μια φυσική ευφυΐα, μια
αίσθηση του χιούμορ, όρεξη για μάθηση.
Έγραψε καταπληκτικά ποιήματα-τραγούδια,
είχε την μεγάλη τύχη να εκτιμηθούν, να μελοποιηθούν, να τραγουδηθούν από ήδη καθιερωμένους και διάσημους καλλιτέχνες. Ακούσαμε το ΑΓΑΠΩ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ. Αγγίζει το
δημοτικό τραγούδι και τις ρίζες του. Εγώ,
πενήντα χρόνια λέω, πως το δημοτικό τραγούδι μοιάζει με τα δάση, τις κοιλάδες, τα
ποτάμια που κυλούν στα βράχια... το λαϊκό
σαν τα λιμάνια με τους ψαράδες ή τα καράβια
που ταξιδεύουν σέρνοντας τους καημούς της
ξενιτιάς γι’ αυτούς που φεύγουν με παράπονο στην ψυχή. γι’ αυτούς που μένουν με ντέρτι στην καρδιά καρτερώντας. Κι ύστερα αρχινάει το περίμενε που προσπαθεί να ανταμώσει το μισεμό. Κι όπου είναι πολλοί στο
σπίτι, άντε αντέχεται, αλλά ο μοναχός; Γι’
αυτό και λέει ο λαός μας: - Παιδί μου είμαστε
όλοι μοναχοί, αλλά πιο μόνος είναι όποιος
κλαίει σε άδειο σπίτι.
Δεν ξέρω αν έγραψε τα καλλίτερα τραγούδια

ο Λ. Παπαδόπουλος, αλλά ξέρω ότι έγραψε τα
τραγούδια που αγαπάω, λέει ο Καρούζος και
ο Νίκος Μωραΐτης είμαι νεότερος γι’ αυτό
έχασα μεν την επικουρικότητα αλλά κέρδισα
τη διαχρονικότητα. Τα τραγούδια του φαινόταν σαν να είχαν γραφτεί χτες. Λειτουργούσαν σαν μνημεία τέχνης. Λειτουργούν οι στίχοι του πέρα και έξω από το χρόνο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ένα σεβαστό πρόσωπο από τη νεότερη γενιά των στιχουργών.
Τραγούδησε τον ήδη υπάρχοντα κόσμο,
ύμνησε τον έρωτα. Έγραφε στίχους για τραγούδια και όχι ποιήματα που μελοποιήθηκαν
αργότερα. Και γράφει ο Γιάννης Ευσταθίου:
Βαθύτατα λυρικός, συχνά εύστοχα σκληρός
αλλά με χαμηλούς τόνους και πολιτικός. Γράφει με άνεση όλα τα είδη της μουσικής. Ασίκικα. ζεϊμπέκικο, αισθησιακά τσιφτετέλια,
θρηνούν παρέα με βελούδινες μπαλάντες και
νυχτερινά τραγούδια κάτω από το φως του
φεγγαριού. Όπως ΒΑΛΕ ΚΙ ΑΛΛΟ ΠΙΑΤΟ
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ή ΑΝΟΙΞΕ ΠΕΤΡΑ που μελοποίησε ο Μίμης Πλέσσας και τραγούδησε η
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ...
Μα μια απορία: Ο Παπαδόπουλος στα στιχοτραγουδά του υμνεί γυναίκες ναι, όμως σαν
δεύτερα πρόσωπα. συμπληρωματικά, λατρεμένα πολλές φορές, αλλά δεύτερα και, με τη
λογική της ηλικίας και της εμπειρίας μου.
διακρίνω πως κι εκείνος κρατάει, όπως εγώ
από την πλευρά του φύλου μου. το ρόλο. θα’
λεγα. του αφέντη και της οδαλίσκης του Όρσε
αγά μου στις προσκλήσεις του πρώτου. έτσι
δεν είναι Λευτέρη;
Τώρα πλέον έχουν εξισωθεί οι διαφορές των
φύλων. αλλά τα γράφουμε, τα συντάσσουμε
έτσι γιατί μ’ αυτά μεγαλώσαμε και, Φύσιν,
αλλιώτικα μεγαλωμένη και συνηθισμένη στον
καθημερινό της χώρο στην καθημερινή ζωή,
μεταβαλείν ου ράδιον.
Περιέγραψε τα πικρά χρόνια από κάθε μεριά
και ράγισε τις ανθρώπινες καρδιές, όμως κι
αυτός δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει. να περιγράψει χαρούμενες στιγμές κι όχι μόνο ηδονικές,
γι’ αυτή την πλευρά της ζωής αλλά ανθρώπινα. τη χαρά της γέννησης, του γάμου, μιας
γιορτής, ενός πανηγυριού: Γιατί: Η ζωή.
ποιος λίγο, ποιος πολύ, για όλους έχει
πίκρα, μόχθο, αγανάκτηση αβάσταχτη, κόπωση, πόνο. αλλά ας θυμηθούμε το μύθο του
Αισώπου; Είναι γλυκιά, δεν δίνεται. Ο «ορισμός της ξενιτιάς έχει αντάμωμα. Η αρρώστια
έχει γιατρειά. Η φτώχεια έχει ευπορία
κάποια στιγμή, ίσως στη δεύτερη γενιά, όπως
συνέβη στον ίδιο. Υπάρχουν λοιπόν οι μέρες
που οι καρδιές ανοίγουν και γεμίζουν χαρές
και τραγουδούν...
Είναι αναμφισβήτητα μεγάλος. Είναι ρωμαλέος. Συχνάζει σε καφενεία και σε σκυλάδικα
αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδειο και την Επίδαυρο. Δυνατός επιστήμων.
Γυμνάσιο, Πανεπιστήμιο. Νομική, Δημοσιογραφία και δουλευτής. Νικητής στη ζωή.
To πλαστό το πασαπόρτι σαν και την καρδιά
σου μόρτη
Σαν την κάλπικη καρδιά σου τη σκληρή.
Μην βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά
κάνει τους άντρες.
Το γιαπί, το πηλοφόρι, το μυστρί.
Ρημαδιό ζωή και σπίτι, απ’ τα χούγια σου
αλήτη, Που μετράς το αντριλίκι με βρισιές,
Μην βροντοχτυπάς τα ζάρια, όσοι είναι παλικάρια Την ζωή τους την περνούν στις σκαλωσιές.»

18
Εκδηλώσεις της ΧΕΝ

Την ετήσια έκθεση διοργανώνει το
Εικαστικό Εργαστήρι της ΧΕΝ Ιωαννίνων από 11 έως 16 Οκτωβρίου 2010 στο
«Θυμωμένο Πορτρέτο», Καποδιστρίου
20.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη
Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ., ενώ
την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου, στις 8 το
βράδυ, στον ίδιο χώρο, θα προβληθεί
ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πώς η τέχνη
έπλασε τον κόσμο» (διάρκεια : 1.30΄).
Την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου, 8 μ.μ., θα
προβληθεί η ταινία «Εργαστήρια : ψηφιδωτό. Ανάγλυφες ολόγλυφες συνθέσεις.
Χαρτογλυπτική (πορτρέτα).
Υπεύθυνη του Εικαστικού Εργαστηρίου
της ΧΕΝ Ιωαννίνων, το οποίο λειτουργεί
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στα γραφεία
της οργάνωσης, Κουγκίου 9, είναι η κ.
Χαρά Μπουντούρη.

Εργαστήρι αφιερωμένο στον
Καραγκιόζη από το Κ.Δ.Α.Π.
«ΡΟΔΑ»

Ένα πρωινό εργαστήρι αφιερωμένο
στον Καραγκιόζη διοργανώνει το
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιού «ΡΟΔΑ», του Πνευματικού
Κέντρου Ιωαννίνων, με εμψυχωτή τον
εικαστικό καλλιτέχνη Τίτο Πετράκη, το
Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ώρα 10 π.μ. Το
εργαστήρι περιλαμβάνει κατασκευή
φιγούρας και απευθύνεται σε παιδιά
Δημοτικού αλλά και τους γονείς τους.
Απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής στο τηλ: 26510 68565, ώρες
16.00-21.00.

Εγκαίνια έκθεσης
στην Ηγουμενίτσα

Ο Νομάρχης Θεσπρωτίας σας προσκαλεί να παραστείτε στα εγκαίνια της
«Λαογραφικής Συλλογής της Ν.Α.
Θεσπρωτίας» Δωρεά Δημητρίου και
Βικτωρίας Μήτση το Σάββατο στις 16
Οκτωβρίου 2010 και ώρα 18:00 στη
Γράμμου 125 (όπισθεν πρατηρίου Ντάσιου) Ηγουμενίτσα Τηλ. 26650214786977607851.

Εγγραφές για εκμάθηση
ποντιακών χορών

Σας ενημερώνουμε ότι στις 16 Οκτώβριου ημέρα Σάββατο θα γίνει η έναρξη
των χορευτικών τμημάτων στο πνευματικό κέντρο δήμου Ανατολής (Κερασούντος 13)
4.30 – 5.30 τμήμα αρχαρίων (νέες
εγγραφές)
5.30 – 6.30 τμήμα προχωρημένων
6.30 – 7.30 τμήμα ενηλίκων
7.30 – 8.30 τμήμα εκδηλώσεων
Χοροδιδάσκαλοι: Έλλη Ζάννη
6940820506
Δέσποινα Ευθυμιάδη 6947947331
Για το τμήμα ενηλίκων-γυναικών επικοινωνήστε στο 6948307729.
Μαθήματα εκμάθησης ποντιακής
λύρας κάθε Παρασκευή μετά τις 3 το
μεσημέρι.

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

«Στην κουζίνα με τον Σαίξπηρ»
4 Το Νοέμβριο στο Πολυθέαμα
προσφέρει στους μικρούς Γιαννιώτες αλλά
και στους μεγάλους καλό και αισθητικά
άρτιο θέατρο για παιδιά.
Η πρεμιέρα της παράστασης έχει
προγραμματιστεί για τα μέσα του
Οκτώβρη.
Το
θέατρο
ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ
έχει
προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων και
παραστάσεων για όλο το μήνα Οκτώβριο.
- Το Σάββατο 16, Κυριακή 17 και Δευτέρα
18 Οκτωβρίου στις 9,15΄παράσταση με το
έργο: «Στην Μοναξιά των Κάμπων με
Βαμβάκι» του Bernard-Marie Koltés σε
σκηνοθεσία Ανέστη Αζά με τους Άρη
Τσαμπαλίκα, Στάθη Κόκκορη.
-Το Σαβ. 23, Κυρ.24, Δευ.25 καθώς και το
Σαβ. 30, Κυρ.31 Οκτωβρίου και τη
Δευτέρα
1
Νοεμβρίου
στις
9,15΄παράσταση με το αριστούργημα του
Νικολάι Γκόγκολ: «Το ημερολόγιο ενός

τρελού» με τον Χρήστο Γαλάνη.
Τον ερχόμενο χειμώνα θα λειτουργήσει
Θεατρικό Εργαστήρι όπου θα διδάσκονται,
υποκριτική,
σκηνοθεσία
θεατρικός
αυτοσχεδιασμός, κινησιολογία, θεατρικό
παιχνίδι και στοιχεία παντομίμας.
Επίσης θα λειτουργήσει εργαστήρι
παιδαγωγικής θεάτρου για εφήβους,
σεμινάρια παιδαγωγικής θεάτρου για
ενήλικες με την Γιάννα Κούλα.
Η Κατερίνα Φώτου και η Αντιγόνη
Βουτσινά θα λειτουργήσουν εργαστήρι
φαντασίας για παιδιά θεατρικό παιχνίδι
και δημιουργική γραφή.
Οι εγγραφές για τα εργαστήρια και τα
σεμινάρια θα γίνονται κάθε απόγευμα στο
ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ Σικελιανού 3.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τα τηλ 2651003492 –
6955416236 e-mailpolitheatro@yahoo.gr

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής έκρηξη φωτός και χρωμάτων.
«Η αναπαράσταση είναι απλώς η αφορμή
του Δημήτρη Κούκου

τεθειμένος κάτι να αγοράσει. Έτσι αρχίζει
μια μονομαχία λόγου και επιχειρημάτων
για το δίκαιο του καθενός, ένα παζάρι για
το ποιος θα υποχωρήσει πρώτος και ένα
κωμικό παιχνίδι πάνω στην έννοια της
Αγοράς, που θα φτάσει μέχρι τα πρόθυρα
πολέμου.
Γραμμένο το 1987 το θρυλικό αυτό κείμενο αποτελεί ένα από τα διασημότερα και
πιο αγαπημένα στην Ελλάδα έργα του Γάλλου συγγραφέα. Στο Πολυθέατρο, μια
ομάδα νέων καλλιτεχνών αναλαμβάνει να
ανεβάσει το έργο ως μια τραγικωμωδία της
Αγοράς. Αντικείμενο προς πώληση δεν
υπάρχει αλλά δεν έχει και σημασία, αυτό
που μετράει είναι η συμμετοχή στο παιχνίδι, αυτό που δίνει νόημα στον κόσμο είναι
η συναλλαγή και η διαιώνισή της ως γενεσιουργός δύναμη της ανάπτυξης. Το έργο
σκηνοθετεί για δεύτερη φορά μετά το
2005 (Βερολίνο, Θέατρο ΒΑΤ) ο Ανέστης
Αζάς, αυτή τη φορά με δύο εξαιρετικούς
Έλληνες ηθοποιούς, τον Άρη Τσαμπαλίκα
και τον Στάθη Κόκκορη, που αναλαμβάνουν τους αρχετυπικούς για τον πολιτισμό
μας ρόλους του Πωλητή και του Πελάτη
αντίστοιχα.
Η παράσταση παίχτηκε με επιτυχία τον
Απρίλιο και Μάιο του 2010 στην Αθήνα,
στο θέατρο Χώρα σε πρόγραμμα μεταμεσονύκτιων παραστάσεων.
Παραγωγή:
Hippo
(Αστική
μη
Κερδοσκοπική Εταιρία)
Tηλ 2651003492 – 6955416236
e-mail : politheatro@yahoo.gr

Το Θέατρο Πολυθέαμα πάντα πιστό στο
καλό θεατρικό έργο θα παρουσιάσει από
τις αρχές Νοεμβρίου το έργο του Άλντο
Νικολάι «Στην κουζίνα με τον Σαίξπηρ».
Η πρεμιέρα της παράστασης είναι για το
πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου .
Το έργο είναι μια σύγχρονη σάτιρα, μια
σπαρταριστή κωμωδία, όπου με αφορμή
το μύθο του Άμλετ σατιρίζονται οι δομές
της εξουσίας, αλλά και οι άνθρωποι που
την ασκούν και ανήκουν σ’ αυτή.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο, κατανοητό
και πολύ ψυχαγωγικό έργο.
Στην παιδική σκηνή από τον Οκτώβριο το
θέατρο
Πολυθέαμα
ανεβάζει
το
αριστούργημα του Μπράιαν Γουέι: «Ο
Κλόουν που έχασε το γέλιο του».
Μετά από πολύ καιρό το θέατρο
Πολυθέαμα ξαναγυρίζει και στο θέατρο
για παιδιά, βλέποντας την ανάγκη να

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 στις 8.00
μ.μ., στο χώρο τέχνης «Τατιάνα
Δερδεμέζη» θα γίνουν τα εγκαίνια της
έκθεσης ζωγραφικής του Δημήτρη
Κούκου.
Ο καλλιτέχνης γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον
Νίκο Νικολάου και το Γιάννη Μόραλη. Με
τον Βασίλη Βασιλειάδη σπούδασε
σκηνογραφία. Τρία χρόνια στο Παρίσι
στην Ecole de Beaux Arts είχε δάσκαλο
τον Gustave Sengier.
Από το 1977 μέχρι το 2010 έχει
πραγματοποιήσει 28 ατομικές εκθέσεις
και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του
βρίσκονται σε συλλογές τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό (Εθνική
Πινακοθήκη Αθηνών, Μουσείο Πιερίδη,
Μουσείο Βορρέ, Υπουργείο Πολιτισμού
και Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου).
Στα έργα του καλλιτέχνη μοιάζει να είναι
αφορμή για έρευνα ο φυσικός χώρος, που
απεικονίζεται αφαιρετικά, μινιμαλιστικά
και γεωμετρικά. Ωστόσο πρόθεση δεν είναι
να εικονογραφηθεί η φύση. Το χρώμα
παίζει καθοριστικό ρόλο, είναι ο
πρωταγωνιστής στη ζωγραφική του Δ.
Κούκου, η οποία δεν είναι σχηματική,
αλλά φαίνεται ότι το χρώμα καθορίζει τη
σύνθεση με απίστευτη ισορροπία, σε μια

προς τη ζωγραφική ελευθερία».
Για τον καλλιτέχνη και το έργο του θα
μιλήσει στα εγκαίνια της έκθεσης ο
γλύπτης
Θεόδωρος
Παπαγιάννης,
ομότιμος καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ.

Στην Μοναξιά των Κάμπων με
Βαμβάκι του Bernard-Marie Koltés
Στο Πολυθέαμα (Σικελιανού 3, Ιωάννινα),
το Σάββατο 16, την Κυριακή 17 και την
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου στις 9:30 μμ θα
δοθούν τρεις μοναδικές παραστάσεις με
το έργο του Bernard-Marie Koltés «Στην
Μοναξιά των Κάμπων με Βαμβάκι».
Παίζουν: Άρης Τσαμπαλίκας, Στάθης
Κόκκορης
Μετάφραση: Δημήτρης Δημητριάδης
Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς
Σκηνογραφία/ Κοστούμια: Ελένη Στρούλια
Δραματουργική Συνεργασία: Παναγιώτα
Κωνσταντινάκου
Φωτισμοί: Ανέστης Αζάς- Ελένη Στρούλια
Βοηθός Σκηνογράφου: Ζαϊρα Φαληρέα
Φωτογραφίες: Χρήστος-Σταύρος Βλαχάκης
Στις παρυφές μιας πόλης, σε κάποια χώρα
της Δύσης, συναντιούνται ένας Ντήλερ ικανός να πραγματοποιήσει κάθε επιθυμία
και αποφασισμένος να πουλήσει οπωσδήποτε κάποιο πράγμα κι ένας υποψήφιος
Πελάτης που ισχυρίζεται ότι δεν επιθυμεί
απολύτως τίποτε κι ούτε βέβαια είναι δια-

19

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Εκδηλώσεις στο Κεφαλόβρυσο για το Ολοκαύτωμα
Ο Δήμος Άνω Πωγωνίου, στα πλαίσια της συνεργασίας με τη
Πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα που έχει ξεκινήσει με τις
εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος, συμφώνησαν στο πλαίσιο του
προγράμματος ΞΕΝΟΣ, από 5 Οκτωβρίου έως 19 Οκτωβρίου, τη
συμμετοχή του Εγγεγραμμένου Συλλόγου «Επίκαιρο Φόρουμ
(Μέρος Διακίνησης Ιδεών) Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας στο
Gelsenkirchen) (aktuelle forum nrw e.V.) και το RAG Εκπαίδευση
ΕΠΕ Πνευματικό Κέντρο του Bergkamen (RAG BILDUNG GmbH
Bildungszentrum Bergkamen), τα μέλη των οποίων
πραγματοποιούν εθελοντική εργασία στο Πνευματικό Κέντρο
Κεφαλοβρύσου.
Το Πρόγραμμα ΞΕΝΟΣ, είναι ένα Ομοσπονδιακό πρόγραμμα για
την ολοκλήρωση και την πολυμορφία από το 2009 έως το 2011 για
τα υποστηριζόμενα έργα «Να ζεις την Δημοκρατία στην Ευρώπη –
προώθηση και ανάπτυξη καινούριων κινήτρων εκμάθησης και
μελλοντικών επαγγελματικών προοπτικών για νεαρά άτομα που
έχουν ελλείψεις στην εκπαίδευση δια μέσου της δικής τους

χειροτεχνικής εργασίας στο εξωτερικό.
Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ανακαίνιση της
αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Κεφαλοβρύσου. Οι εργασίες
που υλοποιούνται από την ομάδα κατά τη διαμονή της για την
ανακαίνιση και τη διαμόρφωση της αίθουσας, είναι εργασία
κάλυψης (των παραθύρων και του πατώματος), η προετοιμασία του
εδάφους, διόρθωση του επιχρίσματος, η τοποθέτηση ηλεκτρικών
καλωδίων και το βάψιμο των τοίχων.
Το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προς
τιμήν της ομάδας, με τη συμμετοχή του Πολυφωνικού
Συγκροτήματος και του Χορευτικού του Συλλόγου Γυναικών
Κεφαλοβρύσου, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου, στις 7 το
απόγευμα. Στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται και η Επίτιμη
Πρόξενος Ηπείρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας, κυρία Κερστίν Λορ. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα
απονεμηθούν ευχαριστήρια αναμνηστικά διπλώματα στους
συμμετέχοντες.

Μεγάλο αφιέρωμα στο θέατρο σκιών
«Δεν πρέπει να ‘ναι πια πολλοί αυτοί που
θυμούνται ακόμη το καρφί. Εκείνο το
καρφί που βάζανε οι πιτσιρικάδες στη
γραμμή του τραμ, να περάσει το βαγόνι, να
το κάνει κοφτερό σαν κοπίδι, για να
σκαλίσουν τις φιγούρες τους, που θα
‘παιζαν το βράδυ καραγκιόζη. Ούτε κι απ’
αυτούς που τόσες φορές τις φάγανε απ’ τη
μάνα τους γιατί της είχαν κάψει τα
σεντόνια.Πρέπει να απομένουν πολλοί…
Δεν έχει να κάνει. Οι αναμνήσεις δεν
χάνονται. Πάνε και κατακαθίζουν στη
συλλογική μνήμη της φυλής, γίνονται
παραμύθι κι όνειρο, και μαγεύουν, για
πολλές γενιές μετά, ανθρώπους που ούτε
τις είδαν ούτε τις έζησαν κι ούτε που
ξέρουν καλά- καλά τι ‘πάθαν και τον
αγάπησαν τόσο πολύ τον Καραγκιόζη.
Θύμα αυτής της συλλογικής ανάμνησης,
κάποιων παλιών προσωπικών βιωμάτων,
θύμα ακόμη της έντονης γοητείας που
άσκησε για κάμποσα χρόνια επάνω του ο
Παναγιώτης Μιχόπουλος, - εκείνος ο
αδικοχαμένος ο Μιχόπουλος, ο έξοχος
καραγκιοζοπαίχτης – ο Άρης Αλεξάκης
προσπάθησε να στερεώσει το όνειρο
συλλέγοντας φιγούρες θεάτρου σκιών απ’
όλο τον κόσμο: Καμπότζη, Ινδία, Ιάβα,
Κίνα, Ταϋλάνδη, και φυσικά Τουρκία και
Ελλάδα… Κι όταν οι φιγούρες έγιναν
αρκετές και το όνειρο παραμεγάλωσε είπε
να το μοιραστεί μαζί σας».
Με αυτά τα λόγια παρουσίασε ο ίδιος ο

Εγκαίνια του
Ioannina Art Festival

Τα εγκαίνια του Ioannina
Art Festival πραγματοποιεί
ο Δήμος Ιωαννιτών, την
Τρίτη 19/10/2010, στις
19:00,
στη
Δημοτική
Πινακοθήκη (Κοραή 1).
Οι καλλιτέχνες του ΙoanninaArt
γνωρίστηκαν
στο
διαδικτυακό τόπο του Δήμου
Ιωαννιτών (www.ioanninaart.gr).
Συνεργάστηκαν
μεταξύ τους και υπό την
αιγίδα
του
Δήμου
οργανώνουν, από 18 έως 24
Οκτωβρίου 2010, το πρώτο
Ioannina art Festival το
οποίο
περιλαμβάνει
εκθέσεις
ζωγραφικής,
γλυπτικής,
αγιογραφίας,
χειροποίητου κοσμήματος,
φωτογραφίας,
θεατρικές
παραστάσεις, λογοτεχνικές
παρουσιάσεις,
μουσικέςχορευτικές παραστάσεις και
παιδικό πρόγραμμα.
Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί
στη Δημοτική πινακοθήκη,
σε γκαλερί της πόλης, στο
Ιτς Καλέ, στο Δημοτικό
Θέατρο στα Σφαγεία, στο
ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.
και
στην
ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. Στόχος
του Φεστιβάλ είναι να δώσει
βήμα στους γιαννιώτες
καλλιτέχνες να προβάλουν
τη δουλειά τους και να
επικοινωνήσουν άμεσα με το
κοινό, με την ελπίδα ότι θα
καθιερωθεί ως ετήσιος
θεσμός.
Το φεστιβάλ είναι ανοιχτό
στο κοινό όλων των ηλικιών
και η είσοδος είναι δωρεάν.

«Όταν η τέχνη θεραπεύει
η θεραπεία γίνεται τέχνη»

Η ΕΗΜ σε συνεργασία με τη ΧΕΝ Ιωαννίνων έστησε γύρω από το Θέατρο Σκιών έναν
κύκλο εκδηλώσεων, ο οποίος θα ανοίξει την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου
συλλέκτης την έκθεση «Μορφές του Θεάτρου Σκιών» που φιλοξενήθηκε πριν 19
χρόνια στο νεοκλασικό κτήριο του Γαλλικού Ινστιτούτου στον Πειραιά.
Ο Άρης Αλεξάκης δεν είναι πια μαζί μας.
Έφυγε στις 2 Ιανουαρίου του 2008, εδώ
στα Γιάννενα, που αγάπησε και τον
αγάπησαν. Η γυναίκα του Ελένη
Παγκρατίου- Αλεξάκη, αποφάσισε να
δωρίσει αυτή την
πλούσια συλλογή
Εταιρεία
στην
Ηπειρωτικών
Μελετών, που τόσα
έχει προσφέρει, και
συνεχίζει
να
προσφέρει,
στον
τόπο. Άλλωστε ήταν
και η μόνη που
διέθετε και τον
πλέον κατάλληλο
χώρο
για
να
στεγάσει
τον
διαρκώς
άστεγο
Καραγκιόζη.
Έτσι η ΕΗΜ σε
συνεργασία με τη
ΧΕΝ
Ιωαννίνων
έστησε γύρω από το
Θέατρο Σκιών έναν

κύκλο εκδηλώσεων, ο οποίος θα ανοίξει
την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 8 μ.μ., με
τα εγκαίνια της Έκθεσης «Ο Άνθρωπος και
η Σκιά του» στο Λαογραφικό Μουσείο «Κ.
Φρόντζος» της ΕΗΜ. Εκτός από τη συλλογή
του Άρη Αλεξάκη, θα εκτίθεται και η συλλογή του εικαστικού καλλιτέχνη Τίτου
Πετράκη, ο οποίος ταξίδεψε από τη μακρινή Κρήτη στα Γιάννενα, για να παρουσιάσει την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο χώρο,
το βιβλίο του «Ο Καραγκιόζης, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Κατηραμένος Λύκος». Ένα
εικονογραφημένο παραμύθι που γνωρίζει
μεγάλη επιτυχία σε μικρούς και μεγάλους.
Ο κύκλος θα συνεχιστεί με εργαστήρια
κατασκευής φιγούρας καραγκιόζη για
Κέντρο
γονείς
και
παιδιά,
στο
Δημιουργικής Απασχόλησης «Ρόδα», στην
Παιδική Βιβλιοθήκη της ΧΕΝ στην
Μπάφρα και σε σχολεία της πόλης.
Ο κύκλος θα κλείσει με 2 παραστάσεις
καραγκιόζη, μια για ενήλικες το Σάββατο
16 Οκτωβρίου, ώρα 8 το βράδυ, στην
αίθουσα « Βασίλειος Πυρσινέλλας» του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, και μια
για παιδιά, την Κυριακή 17 Οκτωβρίου,
ώρα 11.30, στον ίδιο πάντα χώρο.
Καραγκιοζοπαίχτης ο γνωστός και από
παλιότερες παραστάσεις στα Γιάννενα
Άθως Δανέλλης.

Η
TACT
HELLAS
δραστηριοποιείται στο χώρο
της ψυχικής υγείας από το
2005. Στις δραστηριότητες
της ανήκουν τόσο η ίδρυση
και λειτουργία Μονάδων
Ψ υ χ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
αποκατάστασης όσο και η
εκπαίδευση και επιμόρφωση
επαγγελματιών αλλά και
όσων ενδιαφέρονται για
θέματα ψυχικής υγείας.
Στα
πλαίσια
των
εκπαιδευτικών σεμιναρίων
2010-2011 η TACT HELLAS
διοργανώνει το Σάββατο 20
Οκτωβρίου 2010, βιωματικό
εργαστήριο
με
θέμα:
Εικαστική ψυχοθεραπεία
«Όταν η τέχνη θεραπεύει, η
θεραπεία γίνεται τέχνη».
Το
εργαστήριο
θα
το
πραγματοποιηθεί
Σάββατο 20 Νοεμβρίου
2010 στην αίθουσα 128 του
ΚΕΠΑΒΙ.
Για πληροφορίες σχετικά με
το κόστος συμμετοχής και
για
κρατήσεις
θέσεων
παρακαλώ επικοινωνήστε
μαζί μας στα τηλέφωνα
6972079308-6972079311
(ΔευτέραΠαρασκευή
09:00-17:00) ή μέσω email
tacthellas@gmail.com

20 ΕΚΔΗΛΩΣÅÉÓ

ÍÝïé Áãþ
19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
ÍÝïéíåò,
Áãþðåìðôç
íåò, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007
2010

Λιγότεροι νεκροί στους δρόμους... αλλά

αναγκαίες οι παρεμβάσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο
Η μεγαλύτερη αριθμητική μείωση των θανόντων καταγράφηκε στην Περιφέρεια της Δ. Ελλάδας (-37), της Αττικής (26), της Στερεάς (-23), της Α. Μακεδονίας-Θράκης (-20) και
της Πελοποννήσου (-16). Τα περισσότερα θανατηφόρα
υπήρξαν στο Λοιπό Οδικό Δίκτυο (41,8% των ατυχημάτων)
και ακολουθούν οι κατοικημένες περιοχές και το Λοιπό
Εθνικό Δίκτυο, ενώ τα λιγότερα στην Αττική Οδό, στην ε.ο.
Αντιρρίου-Ιωαννίνων και στην Εγνατία Οδό. Εντυπωσιακό
ήταν το στοιχείο για την αύξηση κατά 72% του συνόλου των
τροχαίων ατυχημάτων σε κατοικημένες περιοχές.

Επιθετική οδήγηση η κύρια αιτία

Η κατάσταση στο εθνικό δίκτυο της χώρας παραμένει
κακή με αποτέλεσμα να συμβαίνουν πολλά τροχαία
Μικρή αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά αισθητή
μείωση του αριθμού των νεκρών, καταγράφουν τα στοιχεία
της Τροχαίας για το 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010,
σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν
στη διάρκεια του 3ου Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, που είχε θέμα «Η Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Ιστό»
και συνέπεσε με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας,
ο αριθμός των νεκρών στο συγκεκριμένο διάστημα έφτασε
τους 959, έναντι 1.119 το 2009, παρουσιάζοντας σημαντική
μείωση της τάξης του 14,3%.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Νομάρχης Πρέβεζας
κ. Βασίλης Ιωάννου ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.

Ως πιο επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά για την πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος καταγράφεται η υπερβολική
ταχύτητα και η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, ενώ
υψηλό είναι και το ποσοστό εμπλοκής των δικύκλων (36%)
σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Στο σύνολο των ατυχημάτων προβάλλουν ως κύριες αιτίες η απόσπαση της προσοχής του οδηγού (κυρίως λόγω της χρήσης του κινητού και
της ύπαρξης άλλων στοιχείων/παραστάσεων κατά μήκος
των δρόμων), η μέθη και η παραβίαση της προτεραιότητας.

Με προβλήματα το Εθνικό οδικό δίκτυο

Ο Νομάρχης Πρέβεζας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος
από την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εθνικό
οδικό δίκτυο του Νομού αλλά και της περιοχής γενικότερα
φέρνοντας ως παραδείγματα την Γέφυρα της Δέσπως, την
παραλιακή εθνική οδό αλλά και σημεία όπως ο δρόμος
Αντιρίου –Ιωαννίνων και Ακτίου -Αμφιλοχίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο αίτημα όλων των Νομαρχών είναι να
παρθούν μόνιμα μέτρα για την οδική ασφάλεια. Ο κ. Ιωάννου είπε μάλιστα ότι παρόλο που κάνουμε ότι μπορούμε για
την συντήρηση του επαρχιακού δικτύου ωστόσο το εθνικό
δίκτυο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Ο Νομάρχης κατα-

λήγοντας υπογράμμισε για άλλη μια φορά ότι η οδική
ασφάλεια πρέπει να αποτελέσει μια από τις πρώτες προτεραιότητες της πολιτείας και τόνισε ότι δεν πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι μειώθηκαν αριθμητικά οι νεκροί από τα
τροχαία.

Στοχευμένες δράσεις

Να σημειώσουμε τέλος ότι στη διάρκεια της συνεδρίασης
του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, που συμπίπτει
και με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή που αναφέρεται στις πολιτικές της Κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Δημήτρης Ρέππας, ανέπτυξε τέσσερις στοχευμένους τομείς
πολιτικής που είναι:
- Διαχείριση αστικής κυκλοφορίας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και της σοβαρότητάς τους
- Ασφάλεια οδικού περιβάλλοντος
- Εκστρατείες ενημέρωσης κοινού και
- Δημιουργία Master Plan Αστικής Οδικής Ασφάλειας.
Κατά τη συνεδρίαση, ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Σπύρος
Βούγιας έκανε σχετική εισήγηση με τις πρωτοβουλίες και τις
δράσεις που αναλαμβάνει το υπουργείο για τη μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
- Διαχείριση αστικής κυκλοφορίας.
- Φωτεινοί σηματοδότες, τροχονόμοι, εκπαίδευση τροχονόμων.
- Κάμερες κυκλοφορίας και αστυνόμευσης, χρήση φορητών ραντάρ.
- Εντατικοποίηση των ελέγχων για ζώνες ασφαλείας,
ορίων ταχύτητας, χρήση κινητού και αλκοτέστ.
- Συντήρηση οδών και παρεμβάσεις σε επικίνδυνες
θέσεις.
- Εκστρατείες ενημέρωσης κοινού. Και
- Δημιουργία Master Plan Αστικής Οδικής Ασφάλειας.

Κυοφορούνται αλλαγές στη ναυτική εκπαίδευση

Ικανοποιητική η λειτουργία της Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού στην Πρέβεζα

Τους περίπου 130 πρωτοετείς σπουδαστές αναμένεται
να υποδεχθεί τον επόμενο μήνα η Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) Ηπείρου και επανέρχεται στην επικαιρότητα το αίτημα για την ανάγκη αλλαγής νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη ναυτική εκπαίδευση.
Στη σημασία και στο ρόλο της ναυτικής εκπαίδευσης
αναφέρθηκε εξάλλου και ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Διαμαντίδης σε απάντηση
ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ κ. Πρωτούλη.
Ο υπουργός είχε αναφερθεί στη σημασία του έμψυχου
δυναμικού και της εκπαίδευσης στην ομιλία του κατά τη
τελετή παραλαβής των καθηκόντων του, γεγονός που
σηματοδοτεί μια πολιτική, η οποία θα στοχεύει στην βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως αυτή είναι
πλέον απαιτητή εκ των συνθηκών στη διεθνή ναυτιλία.
Σύμφωνα με τον Υπουργό «η αναβάθμιση της ναυτικής
εκπαίδευσης, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των ναυτικών μας θα είναι από τις προτεραιότητες μου.
Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, πρωταρχική και εκ
των ων ουκ άνευ είναι η δυνατότητα διασφάλισης πρόσθετων πόρων, που θα χρηματοδοτήσουν τις υλικοτεχνικές
ανάγκες, τη βελτίωση των υποδομών και την πρόσληψη
μονίμου προσωπικού». Παράλληλα το υπουργείο σχεδιάζει την ανάληψη καινοτόμων δράσεων για την αποτελεσματικότερη προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα, πάντα σε συνεργασία και με τους κοινωνικούς εταίρους.
Έτσι λοιπόν δέσμευση του κ. Διαμαντίδη είναι ότι το
νέο υπουργείο θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα του
εκσυγχρονισμού των Σχολών, προκειμένου να αποφοιτή-

σερις υπουργικές Αποφάσεις για την πρόσληψη έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΑΕΝ Ηπείρου

Τους περίπου 130 πρωτοετείς σπουδαστές αναμένεται
να υποδεχθεί τον επόμενο μήνα η Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) Ηπείρου
σουν ικανοί Αξιωματικοί καριέρας, που μελλοντικά θα
μπορούν να στελεχώνουν τα πλοία της εμπορικής ναυτιλίας μας και όχι «τον στόλο των ταξί» της Αττικής.
Ο ίδιος τόνισε ότι για τις ελλείψεις εκπαιδευτών – ναυτοδιδασκάλων που αντιμετωπίζουν πολλές περιφερειακές ΑΕΝ, αυτό που έκανε άμεσα ήταν να υπογράψει τέσ-

Ικανοποιητική θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την
μέχρι σήμερα λειτουργία της ΑΕΝ Πρέβεζας, αφού σήμερα δεν αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα ως προς το
υπάρχον προσωπικό. Ήδη έχουν γίνει οι προσλήψεις του
έκτακτου προσωπικού ενώ οι ελλείψεις σε ναυτοδιδασκάλους εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη ενδιαφέροντος των
δασκάλων να διδάξουν σε Ακαδημίες της περιφέρειας. Οι
σπουδαστές της ΑΕΝ Ηπείρου πραγματοποιούν τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια, ενώ οι παρεμβάσεις που έγιναν στις
κτιριακές εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια έχουν λύσει
κάποια από τα προβλήματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Κοινή εκτίμηση όλων είναι ότι οριστική λύση σε όλα τα προβλήματα θα υπάρξει μόνο με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης και τα προβλήματα που έχουν προκύψει ήταν και από τα πρώτα που
απασχόλησαν τον υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας Γ. Διαμαντίδη. Τέθηκε μάλιστα και
στο τραπέζι των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
(ΠΝΟ) στους εκπροσώπους της οποίας ο κ. Διαμαντίδης
δήλωσε ότι τον Σεπτέμβριο του 2011 σε συνεννόηση με
την υπουργό Παιδείας θα κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο.

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­
Την παρέμβαση του υπουργείου
Μεταφορών ζητά με έγγραφό της η
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρεια Ηπείρου για την παραλιακή οδό
Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, χαρακτηρίζοντας την ως ένα από τα πιο επικίνδυνα
σημεία του οδικού δικτύου της Ηπείρου
Να θυμίσουμε ότι για το ίδιο θέμα
είχε καταθέσει μέσα στον Αύγουστο
υπόμνημα η Νομαρχιακή Επιτροπή
Πρέβεζας του ΤΕΕ στο οποίο επεσήμαινε ότι το τμήμα της Ε.Ο. Πρέβεζας
–Ηγουμενίτσας από την έξοδο της
σήραγγας του Ακτίου –Πρέβεζας μέχρι
τον οικισμό Κανάλι έχει εξελιχθεί στο
πιο επικίνδυνο δρόμο του οδικού δικτύου του Νομού Πρέβεζας αφού υπάρχει
αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
Έτσι το έγγραφο που υπογράφει ο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 21

Επικίνδυνη η παραλιακή Πρέβεζας - Hγουμενίτσας
Aντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων και συνδέσεων
προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοσίων
Έργων Γεώργιος Σταμουλάκης, είναι
ουσιαστικά απάντηση στις ανησυχίες
και στους προβληματισμούς που είχαν
τεθεί από την ΝΕ Πρέβεζας του ΤΕΕ.
Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της
Περιφέρειας ζητά από το υπουργείο
διευκρινίσεις για την μελέτη που βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης και
αφορά την βελτίωση της παραλιακής
οδού Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας μετά
τον κόμβο του Παντοκράτορα.
«Το εν λόγω τμήμα, ως γνωστόν είναι από τα πλέον επικίνδυνα του οδικού δικτύου της
Hπείρου, λόγω της εξαιρετικά
μεγάλης αύξησης της κυκλοφορίας από τοπικές κι υπερτοπικές μετακινήσεις που οφείλονται πέραν της αναμενόμενης,
στην κατασκευή και λειτουργία
της υποθαλάσσιας συνδεσης
του Aκτίου με την Πρέβεζα και
στην τουριστική αξιοποίηση
των ακτών του Iονίου» αναφέρει
το έγγραφο και συνεχίζει ότι το
εν λόγω τμήμα προβλέπεται ότι
θα αποτελέσει την κύρια σύνδεση της πόλης Πρέβεζας με την
Iονία Oδό, για την οποία εκπονείται μελέτη.
Στο ίδιο έγγραφο ζητούνται
λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό
των παρεμβάσεων όπως σε ποιο
στάδιο εκπόνησης βρίσκεται η
μελέτη του εν λόγω τμήματος
καθώς και το σχέδιο οριοζοντιογραφιών με τις προβλεπόμενες τυπικές διατομές του τμήματος.
Καταλήγοντας δε, ζητά να
προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης εγκυκλίου ή άλλου είδους
νομοθετικού
περιεχομένου
πράξης για την αναστολή των
αδειοδοτήσεων των κυκλοφοριακών συνδέσεων με τον άξονα
της υφιστάμενης οδού και τη
δυνατότητα σύνδεσης μόνο με
παράπλευρους δρόμους - όπου
υφίστανται - προκειμένου να
γίνει εφικτή η υλοποίηση των
έργων της παραπάνω μελέτης.
Να σημειώσουμε τέλος ότι
τόσο η αρμόδια διεύθυνση της
περιφέρειας Ηπείρου όσο και η
ΝΕ Πρέβεζας του ΤΕΕ κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου για
την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου και ζητούν
από το Υπουργείο να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για
την ολοκλήρωση της μελέτης
αλλά και την δρομολόγηση
εργασιών βελτίωσης.

Βιολογικό ψωμί

22 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του ντέρμπι
Σε κυκλοφορία τέθηκαν από χθες το πρωί τα εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΣ Γιάννινα με αντίπαλο τον
Παναιτωλικό το βράδυ της Δευτέρας. Η διάθεση των
εισιτηρίων θα γίνεται από τα γραφεία της ΠΑΕ
(ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ), και ώρες 10:00 π.μ -16:00 μ.μ
και 18:00 μ.μ -20:00 μ.μ, αλλά και από τα γραφεία του
Συνδέσμου φιλάθλων Blue Vayeros. Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής: Θύρα 1: 10 ευρώ, Θύρα 9,10: 15
ευρώ, Θύρα 3,4,6: 20 ευρώ. Θυμίζουμε ότι για να προμηθευτεί κάποιος εισιτήριο πρέπει να έχει μαζί του και
την αστυνομική του ταυτότητα.

Προπόνηση στο πλαστικό της ΕΠΣΗΠ

Σε ρυθμούς Παναιτωλικού μπήκαν από χθες το πρωί

οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννινα μετά το
ρεπό της Τετάρτης. Η προετοιμασία για το ντέρμπι της Δευτέρας ξεκίνησε με τους παίκτες να
προπονούνται στο πλαστικό γήπεδο της ΕΠΣΗΠ ελέω της ακατάπαυστης βροχής που πέφτει αυτές
τις μέρες- και το βάρος δόθηκε στην τακτική και
στις ασκήσεις στην κυκλοφορία της μπάλας. Για
αύριο έχει προγραμματιστεί διπλή προπόνηση.

Και τα ΙΚΕΑ στους χορηγούς της ομάδας
Ο κύκλος των χορηγών της ομάδας συνεχώς
διευρύνεται. Τα παγκοσμίου φήμης καταστήματα
«ΙΚΕΑ» τα οποία ανοίγουν μεγάλο κατάστημα

στην πόλη μας στις 12 Δεκεμβρίου 2010 προστέθηκαν στον κατάλογο των εκλεκτών επιχειρήσεων
που είναι χορηγοί της ομάδας μας. Τα «ΙΚΕΑ»
είναι από την προηγούμενη εβδομάδα χορηγός
της "Κερκίδας Αγάπης και Αλληλεγγύης". Συγκεκριμένα με χορηγία του "ΙΚΕΑ" σε κάθε εντός
έδρας παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννινα, θα φιλοξενούνται 50 παιδιά του οικοτροφείου της Μονής
«Ντουραχάνη». Η ΠΑΕ φιλοξενεί και τους προσφέρει όλες τις παροχές που απολαμβάνουν και
οι μαθητές της παιδικής κερκίδας.
Η ΠΑΕ καλεί και όσες ακόμα επιχειρήσεις
ενδιαφέρονται να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες και γι’ άλλα ιδρύματα.

Γ. Χριστοβασίλης:

«Ο κόσμος θα αποτιμήσει την προσπάθειά μας»
σε πάρα πολλές ομάδες. Είναι δύσκολο
να το φτιάξουμε και να το χρησιμοποιούν όλοι. Μακάρι να μας δώσουν την
έκταση στο παλιό αεροδρόμιο του
Κατσικά για να φτιάξουμε το δικό μας
γήπεδο και να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι.
Οι τοπικοί φορείς είναι μαζί μας σ’
αυτό το θέμα, αλλά αυτά που ζητάμε
είναι πέρα από τις δικές τους δυνατότητες. Είναι «ψηλότερα» το θέμα στο
Υπουργείο Οικονομικών. Μια με τις
εκλογές μια με τους ανασχηματισμούς
δεν έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε
περισσότερο το ζήτημα, θα δούμε τον
Ιανουάριο πλέον. Τα σχέδιά μας,
πάντως, για το νέο γήπεδο είναι έτοιμα.
Μέχρι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
τα έχει στα χέρια του. Πρέπει να μας
πουν αν επιθυμούν ή όχι να γίνει κάτι
σ’ αυτήν την έκταση, όπως προβλέπεται
και από το Ρυθμιστικό της πόλης για
αθλητικό κέντρο.
Ο ΠΑΣ είναι υπεράνω κομμάτων και
δεν ταυτιζόμαστε με κανένα.

Τη σιωπή του έσπασε μετά από πολλούς μήνες ο κ. Χριστοβασίλης, πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, που μίλησε χθες στον SUPER FM 104,3 για τα
όσα έγιναν πέρυσι και φέτος σε διοικητικό και όχι μόνο επίπεδο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το λάθος στην επιλογή προπονητή πέρυσι, αλλά και για
το μεγάλο ρόστερ που ήταν μη διαχειρίσιμο. Παραδέχτηκε δε ότι νιώθει «προδομένος» από την επιλογή Πατέρα στην
προεδρία της Σούπερ Λίγκας πέρυσι,
χαρακτήρισε ως ανθρώπους που δεν
έχουν σχέση ή δεν τους ενδιαφέρει το
ποδόσφαιρο όσους βρίσκονται στη διοίκηση των Εθνικών Σταδίων της πόλης
και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι
λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν
να δοθούν μετά τις εκλογές από τον
αρμόδιο Υφυπουργό.
Για το αν μετάνιωσε που η ομάδα
πήγε πέρυσι με το «σταυρό στο χέρι»
στη Σούπερ Λίγκα:
Είναι θέμα χαρακτήρα. Πολλά πράγματα δεν είναι σωστά στο ελληνικό
ποδόσφαιρο. Αν γύριζε ο χρόνος πίσω
και πάλι έτσι θα λειτουργούσα, αλλά θα
έφτιαχνα καλύτερη ομάδα.
Για το αν ένιωσε «προδομένος» από
παίκτες, προπονητές ή άλλους παράγοντες στην περσινή σεζόν:
Κάναμε λάθος ίσως στην πρόσληψη
προπονητή στην αρχή εκείνης της χρονιάς. Κατά δεύτερον πήραμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές φοβούμενοι τις

ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giannakis1@mail.gr

δυσκολίες του πρωταθλήματος. Ήταν
άστοχη κίνηση και δεν θα ξαναγίνει
αυτό το λάθος.
Προσωπικά πιστεύω ότι κάτι δεν
πήγαινε σωστά από την αρχή εκείνης
της περιόδου. Τον Ιανουάριο πήραμε 23 παίκτες, αλλά χάσαμε και 1-2 καλές
περιπτώσεις την τελευταία στιγμή.
Υπήρχαν 42 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Είναι δυνατόν να υπάρχει
ηρεμία στα αποδυτήρια; Υπήρξαν παρέες ανεξέλεγκτες, παλιοί-καινούργιοι
χωρίστηκαν. Οι προπονητές δεν τα
έβγαλαν πέρα.
Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβεις
κάποια πράγματα που γινόντουσαν
μέσα στην ομάδα, ακόμα κι αν έμενες
λίγες μέρες στα Γιάννενα. Εμείς, όμως,
μόνο προπονητή μπορούσαμε να αλλά-

ξουμε.
Για τους άμεσους συνεργάτες του και
αν έκαναν «κουμάντο» εκτός αρμοδιοτήτων τους:
Δεν έχω παράπονο από κανέναν
συνεργάτη. Ο καθένας έκανε τη δουλειά
του. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποια
πράγματα που λέγονταν.
Για το αν ένιωσε «προδομένος» από
την επιλογή προέδρου για τη Σούπερ
Λίγκα πέρυσι;
Πιστεύω ναι. Άλλα περιμέναμε κι
εμείς κι άλλες ομάδες.
Για τους λόγους που τον οδήγησαν
στην πρόσληψη του Στεφάν Ντεμόλ:
Ήθελα νέο άφθαρτο προπονητή, που
να μην ξέρει πολλά από την ελληνική
πραγματικότητα. Είχε τη διάθεση και τη
θέληση να δείξει ότι ήταν καλός προπονητής. Την πρώτη φορά που ήρθε δεν
τον άφησαν να κάνει τη δουλειά του.
Το θετικό για μας είναι ότι είναι γνώστης πολλών ξένων γλωσσών και μιλάει
με όλους τους ποδοσφαιριστές στη
γλώσσα τους.
Για το ρόστερ της ομάδας:
Κοιτάξαμε να κρατήσουμε, αλλά και
να φέρουμε ποδοσφαιριστές με χαρακτήρα που ήθελαν να βοηθήσουν να
επανέλθει η ομάδα στη Σούπερ Λίγκα.
Μάλλον τα καταφέραμε.
Για τις διαμαρτυρίες για τα ακριβά
εισιτήρια και τις κινήσεις για να επι-

στρέψει ο κόσμος στο γήπεδο:
Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι
ακριβά εισιτήρια των 10 ευρώ. Κάναμε
πέρυσι σκεπαστό σχεδόν όλο το γήπεδο. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή αυτά
τα ποσά. Να συνυπολογίσει ο κόσμος
ότι έχουμε μεγάλο μπάτζετ για Β’ Εθνική, καλούς και ακριβούς ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες στιγμές, αλλά…
Στο ντέρμπι, αλλά και στα επόμενα
ματς δεν θα αυξήσουμε τις τιμές. Πέρυσι στη Σούπερ Λίγκα στοίχιζαν 40 ευρώ
τα εισιτήρια στη σκεπαστή, φέτος 20
ευρώ.
Για τα γήπεδα, τα προπονητικά
κέντρα και τις σχέσεις με την επιτροπή
Σταδίων:
Κάναμε πολλά έργα για το γήπεδο,
ξοδέψαμε 750 χιλιάρικα, γιατί δεν τα
αναλάμβαναν όλα ΓΓΑ και ΟΠΑΠ. Δεν
πήραμε βοήθεια ούτε φέτος και ξοδέψαμε 180.000 ευρώ για την αλλαγή του
αγωνιστικού χώρου. Το γήπεδο έδειξε
ότι άντεξε με τόση βροχή που έπεσε την
περασμένη Δευτέρα.
Με την Επιτροπή Σταδίων δεν είναι
τόσο καλή η σχέση. Οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν σχέση με ποδόσφαιρο
ή δεν τους ενδιαφέρει. Έφτασα μέχρι
τον Υφυπουργό. Αν δεν μας δώσουν
ευχέρεια να το συντηρούμε θα έχουμε
δυσκολίες. Μου υποσχέθηκαν ότι ως το
τέλος του μήνα θα το διευθετήσουν το
θέμα.
Το προπονητικό κέντρο, όπως ξέρετε,
δεν μας ανήκει και επιπλέον διατίθεται

Για την εικόνα της ομάδας στις πρώτες
αγωνιστικές:
Είμαστε σε καλό δρόμο, η ομάδα λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Αν περάσουμε
το εμπόδιο της επόμενης αγωνιστικής
με τον Παναιτωλικό, θα είμαστε πιο
ελεύθεροι να δείξουμε ποιοι είμαστε.
Για το αν από τα «κέντρα αποφάσεων»
αναγνωρίζουν τα λάθη σε βάρος του
ΠΑΣ:
Όλοι λένε ότι αδικηθήκαμε, αλλά δεν
αλλάζει κάτι. Ο χρόνος είναι μάθηση
για μας. Όταν η ομάδα παίζει καλά και
δουλεύει σωστά δεν τη σταματάει η
διαιτησία. Πριν 2 χρόνια παίζαμε με 10
και 9 παίκτες, αλλά κερδίζαμε.
Σε ερώτηση για το αν μετάνιωσε που
ανέλαβε τον ΠΑΣ Γιάννινα, απάντησε:
Δεν έχω πρόβλημα. Ο κόσμος θα αποτιμήσει την προσπάθεια. Πολλοί μας
θεωρούν πετυχημένους.
Για την αν σκοπεύει να ακολουθήσει
πιο σκληρή πολιτική απέναντι στα
«κέντρα αποφάσεων» αν ανέβει η
ομάδα, σχολίασε:
Θα κάνουμε πιο δυνατή ομάδα για να
περάσουμε τα εμπόδια. Αν με το καλό
ανέβουμε, στόχος μας είναι να μην
ξαναπέσουμε.
Για το αν θεωρεί δύσκολη την κατηγορία της Β’ Εθνικής:
Είναι πιο δύσκολη η κατηγορία σε
σχέση με 2 χρόνια πριν. Τα οικονομικά
όμως είναι πολύ δύσκολα, πολλές ομάδες περνάνε δύσκολες ώρες.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

Γιαννιώτικο ντέρμπυ το Σάββατο, αλλά με νέα δεδομένα
Την τελευταία δεκαετία οι αναμετρήσεις
των δύο ισχυρών ομάδων της πόλης Κρόνου
και ΑΓΣΙ, έκρυβαν ανταγωνισμό και αντιπαλότητες, οι οποίες τελικά δεν οδηγούσαν
πουθενά. Το Σάββατο λοιπόν θα αναμετρηθούν στο ΕΑΝΚΙ τα ΓΙΑΝΝΕΝΑ B.C. με τον
ΑΓΣΙ σ' ένα παιχνίδι διαφορετικό απ' αυτά
των προηγούμενων ετών.
Από το περασμένο καλοκαίρι οι διοικήσεις και των τριών ομάδων μπάσκετ της
πόλης έβαλαν τις διαφορές τους στην άκρη
και πλέον προχωρούν μαζί με μοναδικό
στόχο και όραμα την πρόοδο του Γιαννιώτικου μπάσκετ. Δημιουργήθηκε μια ισχυρή
ανδρική ομάδα, τα ΓΙΑΝΝΕΝΑ B.C. με
στόχο τον πρωταθλητισμό στην Α1
ΕΣΚΑΒΔΕ ενώ η ομάδα του ΑΓΣΙ αποτελεί
το φυτώριο για τα νέα ταλαντούχα παιδιά
της πόλης.
Έτσι η Σαββατιάτικη αναμέτρηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένα παιχνίδι

μεταξύ δύο ομάδων που βρίσκεται κάτω
από την ίδια "ομπρέλα".
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι η αναμέτρηση θα έχει το χαρακτήρα φιλικού. Τα νέα και φιλόδοξα παιδιά
του ΑΓΣΙ σίγουρα θα μπουν στο γήπεδο με
φιλοδοξίες και όχι για να παίξουν το ρόλο

του... κομπάρσου. Αναμένεται λοιπόν μια
ενδιαφέρουσα αναμέτρηση όπου για να
φύγουν νικητές οι παίκτες του Γ.B.C θα πρέπει σίγουρα να ιδρώσουν αρκετά τη φανέλα.
Το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο στο
ΕΑΝΚΙ με ώρα έναρξης στις 17:00 το απόγευμα.

ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ:

Τεράστια επιτυχία από τον Ευκλέα στην Κορέα
Άξια εκπροσώπηση είχε η
Ελλάδα και η πόλη της Πρέβεζας
από τα μέλη του Α.Σ. Ευκλέας
που συμμετείχαν στην ελληνική
αποστολή στο 11ο παγκόσμιο
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ όπεν (WTF &
ITF) παράλληλα με τη διοργάνωση του επίσημου παγκόσμιου
πρωταθλήματος ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ
(ITF) τo οποίο διεξήχθη στην
χώρα της Κορέας και συγκεκριμένα στην πόλη CHEONGJU. Η
συγκομιδή των μεταλλίων για την
ελληνική αποστολή ήταν πλούσια. Συγκεκριμένα διακρίθηκαν:
1. Λώλης Θεόδωρος 2η θέση
αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία
βετεράνων στα 82 + κιλα.
2. Καββαδίας Ευστάθιος 2η
και 3η θέση. Αργυρό στα ομαδικά και χάλκινο μετάλλιο στα

ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giannakis1@mail.gr
ατομικά στην κατηγορία ανδρών
στα 76-82 κιλά και 6η θέση στο
αγώνισμα των tull.
3. Kατσαούνου Γρηγορία 2η
θέση αργυρό μετάλλιο στη κατηγορία των -72 κιλών στις γυναίκες.
4. Νιάφας Ευάγγελος 2η και
3η θέση. Αργυρό στα ομαδικά
και χάλκινο μετάλλιο στα ατομικά στην κατηγορία ανδρών στα
82+ κιλά.
5. Αυγέρης Ευάγγελος 2η
θέση αργυρό μετάλλιο στα ομαδικά και 8η θέση στα ατομικά

στην κατηγορία των -76 κιλών.
6. Βανούσης Δημήτριος 2η
θέση αργυρό μετάλλιο στα ομαδικά και 5η θέση στα ατομικά
στην κατηγορία των -76 κιλών.
7. Κασελούρης Παύλος δυο
3ες θέσεις και μια 2η. Ένα αργυρό στα ομαδικά και 2 χάλκινα
στην κατηγορία των -70 κιλών
στους εφήβους.
8. Αγγελέτος Αθανάσιος μια
2η και μια 3η θέση αργυρό
μετάλλιο στα ομαδικά και χάλκινο στα ατομικά στην κατηγορία
των -55 κιλών στους εφήβους.
9. Καραμανίδης Δημήτριος
μια 2η θέση ένα αργυρό μετάλλιο στα ατομικά στην κατηγορία
των 76-82 κιλών στους άνδρες.
10. Κριτσωτάκη Ευθαλία μια
3η θέση ένα χάλκινο μετάλλιο

στην κατηγορία των -60 κιλών
στις γυναίκες.
Επισημαίνουμε ότι η ελληνική
ομάδα συμμετείχε επιτυχώς και
στις δυο παγκόσμιες διοργανώσεις κατακτώντας τις ανωτέρω
διακρίσεις, ενώ παράλληλα
συμμετείχε και σε διήμερο
σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στην ίδια πόλη, στο πανεπιστήμιο αθλημάτων και ΤΑΕ
ΚΒΟ ΝΤΟ στο οποίο τους απονεμήθηκε
πανεπιστημιακό
δίπλωμα του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ.
Στο παγκόσμια πρωτάθλημα
συμμετείχαν και Έλληνες διεθνείς διαιτητές οι: Bουλιστιώτης
Ιωάννης, Κατσαούνου Γρηγορία,
Νιάφας Διονύσιος.
Η ομάδα ευχαριστεί τον
εκπαιδευτή Άγγελο Σολδάτο για

τη δυνατότητα που παρείχε
στους Έλληνες αθλητές να συμμετάσχουν σε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα που διεξήχθησαν
στην πατρίδα του ΤΑΕ ΚΒΟ
ΝΤΟ, καθώς και τα μέλη της
αποστολής που συνόδευσαν και
βοήθησαν την ομάδα στο
δύσκολο αυτό εγχείρημα, τους:
Λαχανά Γεώργιο, Αγγελέτο
Γεώργιο και Αραβάνη Ευστάθιο.
Τέλος ευχαριστεί τους χορηγούς της ομάδας που ενίσχυσαν
οικονομικά την αποστολή και
συγκεκριμένα τους: Καρτσακλά
Γρηγόριο, (café prevere), Κροπόκη Ευάγγελο
(fast food
elvis), επιμελητήριο Πρέβεζας,
(café aktia),(έπιπλα Κίτσος) &
(αγροτικός σύλλογος Νικόπολης).

ÐÅÑÉ-ÈÅÙÑÅÉÁ-ÊÁ
0 Θα τον τρελάνουν τον
μικρό Φετφατζίδη παράγοντες,
προπονητές,
πρωτοσέλιδα,
δημοσιογράφοι και διάφοροι
άσχετοι που βρίσκουν την
αφορμή να βγουν κι εκείνοι
στην επιφάνεια λέγοντας τη
γνώμη τους. Είναι αλήθεια ότι
το παιδί ξέρει καντάρια μπάλα
και είναι ίσως η πρώτη φορά
μετά τους «μύθους» Χατζηπαναγή, Δομάζο, Κούδα, αλλά και
τους πιο σύγχρονους Μαύρο,
Σαραβάκο, Αναστόπουλο, που
βλέπουμε παίκτη-ζογκλέρ στην
Ελλάδα, που δεν του παίρνουν
την μπάλα οι αντίπαλοι με τίποτα.
7 Καμία σχέση, βέβαια, τα
ονόματα εκείνα με τον σημερινό
Φετφατζίδη. Δεν μπορούν να
συγκριθούν καριέρες με 5 ματς
που έχει δώσει ο «μικρός»,
αλλά αν υπάρξει εξέλιξη και
συνέπεια στη δουλειά του, κατά
εκεί βαδίζει, όσο κι αν τώρα
φαίνεται ιεροσυλία μια τέτοια
σύγκριση.
+ Στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε ανερχόμενους παίκτες που απλώς ήξεραν
να μεταφέρουν τη μπάλα με τη
μία, παίζοντας τυφλά στα στερεότυπα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Μας είχε λείψει όμως
η ντρίμπλα, η καλή τεχνική και
η ταχύτητα σκέψης, πράγματα
που δίνει στο φίλαθλο αυτό το
παιδί και δεν μπορούμε παρά
να παραδεχτούμε ότι αξίζει τα
καλά λόγια.
0 Ωστόσο και οι φιλοφρονήσεις συμπαικτών και αντιπάλων
χρειάζονται μέτρο, γιατί όσο
δυνατός χαρακτήρας και να
είναι κάποιος, δεν μπορεί παρά
να παρασυρθεί και στην προσπάθεια να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει περισσότερα και
καλύτερα, θα καταντήσει τελικά
να γίνει φλύαρος με την μπάλα
και υπερφίαλος χαρακτήρας.
7 Ο «Φέτφα» θα κριθεί στη
διάρκεια. Θα συνεχίσει στους
ίδιους ρυθμούς σε όλο το φετινό πρωτάθλημα; Θα μπορεί να
επαναλάβει τις μεγάλες εμφανίσεις και τα επόμενα χρόνια; Θα
τον διεκδικήσουν ομάδες του
εξωτερικού;
+ Το τελευταίο, πάντως, μοιάζει πολύ πιθανό και θα είναι
τυχερός αν φύγει από την Ελλάδα και γλιτώσει από τη μιζέρια
του ποιος παίζει διαιτητής την
Κυριακή, ήταν δεν ήταν 5 εκατοστά οφσάιντ, θα βγουν δεν θα
βγουν μαϊμούδες στα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας.
0 Όπως μας πληροφορούν
καθημερινά οι εφημερίδες, ο
Φετφατζίδης ενδιαφέρεται μόνο
να παίζει μπάλα και όχι τα
καλά λόγια των εφημερίδων.
Παραμένει δηλαδή «προσγειωμένος». Μακάρι να είναι έτσι,
αλλά για πόσο ακόμα θα αντέξει
ένα παιδί 20 ετών χωρίς προστασία από τον προπονητή του
και τη διοίκηση;
7 Έτσι όπως μιλάνε σωρηδόν
γι’ αυτόν τα μέσα ενημέρωσης
και οι φιλοξενούμενοι τους
προπονητές και μη, μία λύση
υπάρχει για να τον κρατήσουν
με τα πόδια στη γη. Τον βάζουν
στην τρύπα των Χιλιανών μεταλλωρύχων και τον ανεβάζουν
μόνο για προπονήσεις και παιχνίδια. Ούτε να ακούει, ούτε να
μαθαίνει.
+ Πάντως ο πιτσιρικάς μας
έδωσε κίνητρο με τις εμφανίσεις του σε Ολυμπιακό και
Εθνική ομάδα να καθίσουμε να
ξαναδούμε ελληνικό πρωτάθλημα με πραγματικό λόγο και όχι
από συνήθεια.
ÃÉÁÍ - ÃÉÁÍ

ÍÝïé

­ÍÝïé­Áãþ­íåò,­ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15­ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ­2010­

áãùíåò

ÇÐÅÉÑÏÕ

ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ
Το ηπειρωτικό καλάθι

ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá

Απέκτησε τη γνώση, έχει την
εμπειρία να βρει τον μηχανισμό
εκείνον που μπορεί να προωθήσει

Η ΙΔΕΑ για την κοινή προώθηση
ποιοτικών επώνυμων προϊόντων
διατυπώθηκε για πρώτη φορά από
τον Βαγγέλη Αργύρη.
Έκτοτε ακούγεται από διάφορους
πολιτικούς ανά την Ήπειρο.
Προσωπικά θεωρώ ότι πρόκειται
για μια καταπληκτική σκέψη - πρόταση η οποία δυστυχώς μέχρι τώρα
μνημονεύεται μόνο σε προεκλογικές περιόδους.
Και στην συνέχεια ξεχνιέται.
s Για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

τα ηπειρωτικά προϊόντα.
Απέκτησε τη γνώση και ξέρει τον
τρόπο να φέρει σε ένα τραπέζι
όλους τους ενδιαφερόμενους και να
τους πείσει για την σημαντικότητα
του εγχειρήματος.

s Φυσικά σήμερα από τη θέση
του αιρετού περιφερειάρχη.

Αυτό το «αλλοίμονο»…
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ σε εκλογικές
αναμετρήσεις μια και συμμετείχε
σε πολλές από αυτές, φίλος υποψή-

Κάτι πρέπει να γίνει
ΕΚΤΙΜΩ ότι η πρόταση δεν υλοποιείται, γιατί απλά δεν υπάρχει
ένας φορέας, ο οποίος θα αναλάβει
την πρωτοβουλία να φέρει στο τραπέζι τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που παραγάγουν επώνυμα
ηπειρωτικά προϊόντα.
Έτσι ώστε να συζητηθούν οι όροι
του πλαισίου μέσα από το οποίο η
σκέψη θα γίνει πράξη.
Το ποιος θα είναι αυτός ο φορέας, είναι ένα θέμα προς συζήτηση.
Μια συζήτηση την οποία μπορεί
να προκαλέσει ο αιρετός Περιφερειάρχης.
s Αρκεί να υπάρξει η πραγματική πολιτική βούληση.

Είναι για το καλό

φιος μου μετέφερε μια ουσιαστική
λεπτομέρεια – συμβουλή προς τους
νεώτερους.

Μικρά και ενδιαφέροντα
4 Δεν κατάλαβα Γιώργο τι σημαίνει αυτό που
λες ότι δεν υπάρχουν σημεία επαφής;
4 Όπως δεν κατάλαβα αυτά τα περί… συμφωνίας.
4 Για ποια συμφωνία μιλάς;
4 Σε ό,τι αφορά τα σημεία επαφής και μη,
προφανώς δεν θα υπάρξουν δημοσιογραφικά
σημεία επαφής έτσι όπως εσύ τα θέλεις και τα
εννοείς.
4 Και δεν θα υπάρξουν γιατί τα ΜΜΕ μεταφέρουν και εξηγούν στον κόσμο την στρατηγική
σας.
4 Και όταν η στρατηγική σας είναι η πόλωση
αυτή την γνωστοποιούν στους αναγνώστες τους.
4 Απλά πράγματα. Εσείς επιδιώκετε την
πόλωση και όχι τα ΜΜΕ.
4 Να σας δώσω και μια συμβουλή.
4 Εσείς έχετε υποψήφιο τον Αλέξη Λέφα που

ον και σου απαντήσει με το «αλλοίμονο. Εγώ δε θα σε ψηφίσω», τότε
διέγραψέ τον.
Δεν πρόκειται να το κάνει με
τίποτε.
Το ακούτε οι νεώτεροι;

Κομφούζιο
ΘΕΛΩ να αγιάσω μα δεν με αφήνουν.
Τα τερτίπια της δημοτικής
αρχής.
Η οποία μέσα σε ένα απόγευμα
και χωρίς καμία σοβαρή προετοιμασία έδωσε στην κυκλοφορία την
Κενάν Μεσσαρέ.

ΣΕ μια εποχή με δεδομένη την
οικονομική κρίση θεωρώ ότι οι κοινές προσπάθειες προώθησης προϊόντων από μια περιοχή είναι πολύ
καλύτερη από την κατά μόνας προώθηση των προϊόντων.
Δεν λέω ότι το εγχείρημα είναι
εύκολο να υλοποιηθεί.
Ωστόσο κανείς δεν έχει να χάσει
από το να το παλέψει. Να το προσπαθήσει.
s Γιατί αν δεν το παλέψουμε δεν
θα μάθουμε ποτέ αν θα πετύχει ή
θα αποτύχει.

Τι και αν υπάρχουν δεκάδες
μικροπροβλήματα, τι και αν έχουν
κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα για να
μην δοθεί στην κυκλοφορία.
Η δημοτική αρχή μάλλον κρυφίως την έδωσε στην κυκλοφορία.

s Με αποτέλεσμα χθες να έχει
γίνει ένα πραγματικό κυκλοφοριακό κομφούζιο

Κατόπιν εορτής

Χριστίνα Θεμελή του Αχιλλέα
Δικηγόρος

Έχει την εμπειρία
Η ΘΗΤΕΙΑ του Βαγγέλη Αργύρη
στο υπουργείο Γεωργίας τότε,
Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
σήμερα, από τη θέση του υφυπουργού, θεωρώ ότι μπορεί να παίξει
καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη
αυτού του στόχου.

γνωρίζει από επικοινωνιακά τερτίπια.
4 Για δεν ρωτάτε αυτόν τον άνθρωπο να σας
πει πως πρέπει να επικοινωνεί η δημοτική αρχή
τις προτάσεις της;
4 Ο Αλέξης είναι μια πολύ καλή περίπτωση
και αξιοποιείστε την. Ήρεμα και σοβαρά.
4 Θυμάστε την ανοιχτή επιστολή υποψηφιότητας στο Μέτσοβο του κ. Βαδεβούλη;
4 Και τα όσα έλεγε σε βάρος του σημερινού
δημάρχου Μετσόβου και εκ νέου υποψηφίου,
Κώστα Τζαφέα;
4 Πως θα σας φαινόταν να τον δείτε τώρα
υποψήφιο μαζί του;
4 Γιατί, αν έχω πληροφορηθεί σωστά, μάλλον δεν κατεβάζει ψηφοδέλτιο στο Μέτσοβο.
4 Τελικά οι μόνοι σίγουροι υποψήφιοι θα
είναι αυτοί που θα ανέβουν την Κυριακή τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου.

Αν ζητήσεις βοήθεια από κάποι-

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δίκαιο της Ιατρικής Επιστήμης
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με την παράταξη
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»
l Γεννήθηκε το 1983 στα Ιωάννινα και κατάγεται από το Λίθινο του Δήμου Ζίτσας
l Σπούδασε Νομικά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
l Το 2007 εισήχθη στο τμήμα ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
l Το 2009 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο «UNIVERSITE
DESCARTES» των Παρισίων, με ειδίκευση στο Δίκαιο της Ιατρικής Επισήμης
l Μέλος Δ.Σ. του χορευτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΛΟΥΤΣΑ»
Βαγγέλης Αργύρης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δωδώνης 5, 45221, Ιωάννινα, τηλ. 2651024533 Κιν. 6937249144
Ε-mail: christinathemeli@gmail.com

ΑΚΟΜΗ και τα ΜΜΕ ενημερώθηκαν για την απόφαση να δοθεί ο
δρόμος στην κυκλοφορία, αφού
πρώτα άνοιξε ο κόμβος της Κενάν
στην Πλατεία Πολυτεχνείου.
Το άνοιγμα του δρόμου έγινε
στις τέσσερις το απόγευμα της
Τετάρτης και τα ΜΜΕ ενημερώθηκαν στις οχτώ το βράδυ.

s Προς τι αυτή η απόκρυψη;