P. 1
Μαθηματικά Α' Γυμνασίου

Μαθηματικά Α' Γυμνασίου

|Views: 17,058|Likes:
Το τελευταίο σχολικό βιβλίο για τα μαθηματικά της α' γυμνασίου, πριν την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στην κύπρο.
Το τελευταίο σχολικό βιβλίο για τα μαθηματικά της α' γυμνασίου, πριν την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στην κύπρο.

More info:

Published by: CleverMind Private Institute on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2015

pdf

text

original

Sections

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔIΕ'i'ΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΙ Γυμνασίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛIΤιΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ANAΠΤVΞHΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛIΤιΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΙ ΓΥΜΝΑΣlον

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

,1'1 Σωτήρης Σεργίδης,

Καθηγητής Μαθηματικών

" Kωνσταvτίνoς Δεληγιάννης,

Καθηγητής Μαθηματικών

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

-τι Μιχάλης Μακρυγιώργης,

Επιθεωρητής Μαθηματικών

" Κλαίλια Σουρμελή-Σκοτεινού,

Επιθεωρήτρια Μαθηματικών

"'jΊ Ανδρέας Σχοινής,

Επιθεωρητής Μαθηματικών

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2007

ΜΑΘΗΜΑΤιΚΑ Α'

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α' έκδοση 1999

Α'

Έκδοση 1999

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΕΞΩΦΥΜογ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛογ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΩΣΗ

Σωτήρης Σεργίδης

Kωνσrαvτίνoς Δεληγιάννης

Σοφία Παναγιωτίδου

Στέλιος Καραμαλλάκης

Γιώργος Θεοδωρίδης

Δημιουργία με συνεργάτες Λτδ

Ανατύπωση: 2001,2002,2003,2004,2005,2006

Β' Έκδοση 2007: Προσαρμοσμένη στην εισαγωγή του ευρώ

Επιμέλεια Β' Έκδοσης 2007: Υπηρεσία Ανάmυξης Προγραμμάτων

Ανατύπωση 2008, 2009

ISBN 978-9963-0-4488-7

Εκτύπωση: Τ. Βασιλείου & Υιοί Λτδ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Προλογίζω με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση την έκδοση του βιβλίου «Μαθηματικά Α' Γυμνασίου»,

που αποτελεί αξιόλογο βήμα στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των διδα

κτικών βιβλίων των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο.

Στο βιβλίο αυτό οι διάφορες έννοιες αναmύσσονται μέσα από προβλήματα που είναι οικεία στις

εμπειρίες και γνώσεις των μαθητών και παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο,

ώστε οι μαθητές να ευ

κολύνονται στην κατανόηση και να ενθαρρύνονται στη μελέτη τους.

Αναμένω από τους διδάσκοντες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν τις εισηγή

σεις τους όχι μόνο σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου και το επίπεδο των ασκήσεων αλλά και

σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της ύλης.

Τους καθηγητές των Μαθηματικών κυρίους Σωτήρη Σεργίδη και Κωνσταντίνο Δεληγιάννη που

ανέλαβαν τη συγγραφή, καθώς και τους επιθεωρητές των Μαθηματικών κυρίους Μιχάλη

Μακρυγιώργη,

Κλαίλια Σουρμελή-Σκοτεινού και Ανδρέα Σχοινή που είχαν την εποmεία, ευχαριστώ

θερμά και συγχαίρω.

Δρ Γεώργιος Χρ. Πουλλής

Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

ΕΙΣΑΓΩΠΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές της Α' Γυμνασίου να κατανοήσουν και εμπε

δώσουν τις διάφορες μαθηματικές έννοιες και να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες που πε

ριλαμβάνΟv:rαι στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης τους.

Για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού στηριχτήκαμε στα βιβλία «Μαθηματικά Α' και Β' Γυμνασίου»

που εκδόοθηκαν από την γπηρεσία Ανάmυξης Προγραμμάτων το 1995 και 1997 αντίστοιχα.

Η διάταξη της ύλης, ο τρόπος προσφοράς της και ο σχεδιασμός του βιβλίου,

αποβλέπουν στο

να δώσουν στο μαθητή ένα βιβλίο που να του προκαλεί το ενδιαφέρον και να διαβάζεται εύκολα.

Μετά από κάθε παράγραφο δίνουμε παραδείγματα για να βοηθήσουμε το μαθητή να κατανοή

σει καλύτερα τις διάφορες έννοιες και να του υποδείξουμε τρόπους εργασίας, ώστε να διει'κο

λυνθεί στην κατ' οίκον εργασία του.

Η ποικιλία και η διαβάθμιση των ασκήσεων που υπάρχει σε κάθε ενότητα είναι αρκετά μεγάλη

ώστε ο διδάσκων να κάνει επιλογή, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης του.

Επειδή πιστεύουμε ότι ένα διδακτικό βιβλίο πρέπει να γράφεται μέσα από τη διδακτική πράξη,

θα

αναμένουμε από τους συναδέλφους που θα το διδάξουν εισηγήσεις για βελτίωσή του.

Τελειώνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις συναδέλφους Μαρία Φραγκέσκου και Ρίτα

Αναστασιάδου που έγραψαν το προηγούμενο βιβλίο όσο και τους επιθεωρητές των Μαθηματικών

κυρίους Λουκά Φανή και Χάρη Χατζηθεοδοσίου που είχαν την εnomεία του.

Μιχάλης Μακρυγιώργης

Κλαίλια Σουρμελή-Σκοτεινού

Ανδρέας Σχοινής

Σωτήρης Σεργίδης

Κωνσταντίνος Δεληγιάννης

Επιθεωρητής

Επιθεωρήτρια

Επιθεωρητής

Καθηγητής

Καθηγητής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ......................................... 1

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Τα σύνολα ............................................................. 7

1. Η έννοια του συνόλου ........................................................... 7

2. Συμβολισμός του συνόλου ...................................................... 8

3. Τρόποι παράστασης συνόλου ................................................... 9

4. Ειδικά σύνολα .. " . " ............................................. " ........... 13

5. Τασύμβολα Ε και ~

.......................................................... 14

6. Σχέσεις συνόλων .............................................................. 14

7. Πράξεις με σύνολα ............................................................ 19

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Οι φυσικοί αριθμοί και το μηδέν ........................................ 29

1. Εισαγωγή ..................................................................... 30

2. Σύγκριση αριθμών στο σύνολο Να .. . ........... . ... . ..... . ..................... 31

3. Ιδιότητες ισοτήτων και ανισοτήτων .............................................. 31

4. Πρόσθεση αριθμών στο σύνολο Να ................. . ............ . ............... 36

5. Ιδιότητες της πρόσθεσης ..................................................... .40

6. Αφαίρεση στο σύνολο Να ....................................... . .............. .46

7. Ιδιότητες της αφαίρεσης ...................................................... .47

8. Η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι αντίστροφες πράξεις ........................... 51

9. Πολλαπλασιασμός στο σύνολο Να .. ... ... .. .............. ...... . ....... .. ...... 55

10. Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού ................................................ 56

11. Διαίρεση στο σύνολο Να .... . . .. .............. . .. .. . . .. . . . ... . ........ . . ... . .... 63

12. Ιδιότητες της διαίρεσης ....................................................... 66

13. Ειδικές περιmώσεις διαίρεσης ... ...... .. .... ... ........ ........ ....... ... ... .. 68

14. Προτεραιότητα των πράξεων .... ........ .. ... .... .. .... ................ .... ... .73

15. Εξισώσεις ... .. ... ...... ...... ...... ... .... .... .... ... .. ...... ....... .. .. .. .. .76

16. Επίλυση εξισώσεων ........ .. .... ...... .. .. .. .......... .. ............. ... .. .. . 79

17. Λύση προβλήματος με τη βοήθεια εξίσωσης ... ............ ... ... .. ...... ..... .. . 83

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Βασικές γεωμετρικές έννοιες .... ... ... .. .......... ........... .... ... .. 90

1. Σημείο, ευθεία, επίπεδο ...... ...... .. ... .... ... ....... ....... ... .. ..... .. ..... . 92

2. Επίπεδα σχήματα .... ... ..... .. .. .. ... ... ... .... ...... .. ....................... 94

3. Μέτρηση ευθυγράμμων τμημάτων ..... .... ... ...... .. ........ ....... " .... .. ... 97

4. Σύγκριση ευθυγράμμων τμημάτων ... .. .. .. ..... .... ... .... ... .. ....... ...... .. 101

5. Μέσο ευθυγράμμου τμήματος .... .... .. ...... ... .. ..... ... ........ .. .. ....... . 103

6. Απόσταση δύο σημείων .. .......... ..... .. ..... ... ........ ..... .. .... .... ... .. 104

7. Γωνία .. .. .... ........ ....... .... ... .. .... ...... .. .... ..... ... .. ..... ..... ... 108

8. Σχηματισμός μιας γωνίας με στροφή ημιευθείας .. ..... ... .... .... ... ..... .... .. 109

9. Μέτρηση γωνιών ... ..... ... .... ..... .. ......... ........ ......... ...... ... .... 11 Ο

1 Ο.

Κατασκευή γωνίας ίσης με δεδομένη ....... .. ............... ..... ........ .... . 113

11. Διχοτόμος γωνίας .. .. ........ ........ .. ..... .... .... ... .. .. ......... .... ... .. 113

12. Είδη γωνιών .................................... .... ... .. ............. .. .. ... 113

13. Κάθετες ευθείες .... .... .. .... ... .. ............... ......... .. .. ... ..... ...... 118

14. Μεσοκάθετη ευθυγράμμου τμήματος ... .... ... ... .. ........ ... ... .... ........ . 119

15. Απόσταση σημείου από ευθεία .. .... ... .... .. .. ...... .. .. ... .. .... .... ..... ... 120

16. Εφεξήςγωνίες .. ........ ....... ... .... .... .... ... ... .. ......... ..... .... ..... 122

17. Πρόσθεση εφεξής γωνιών ... ...... ........ ...... ... .. ... .... ....... ........ .. 123

18. Αφαίρεση εφεξής γωνιών ..... ..... .......... .. ...... ... ... ......... .. ........ 126

19. Συμπληρωματικέςγωνίες ........... ...... .. .. ... .... .................. .. .. ... 127

20. Παραπληρωματικές γωνίες ................................................... 129

21. Κατακορυφήν γωνίες ......................................................... 131

22. Κύκλος ...................................................................... 136

23. Στοιχεία του κύκλου .......................................................... 136

24. Κυκλικός δίσκος ...... , . " .................................................... 137

25. Σχέσεις τόξων και χορδών .................................................... 137

26. Επίκεντρη γωνία ............................................................. 138

27. Σχέσεις τόξων και επίκεντρων γωνιών .......................................... 138

28. Μέτρηση τόξου .............................................................. 139

29. Θέσεις ευθείας και κύκλου .................................................... 140

30. Κατασκευές με χάρακα και διαβήτη ............................................ 144

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Παράλληλες ευθείες, τρίγωνα, τετράπλευρα ........................... 150

1. Θέσεις ευθειών στο επίπεδο .................................................. 151

2. Χάραξη παράλληλων ευθειών ................................................. 151

3. Απόσταση παράλληλων ευθειών ............................................... 153

4. Γωνίες παράλληλων ευθειών που τέμνονται από άλλη ευθεία .................... 154

5. Πολύγωνα ................................................................... 160

6. Τρίγωνο -Κύρια στοιχεία τριγώνου ............................................ 161

7. Είδητριγώνων ............................................................... 161

8. Δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου ......................................... 163

9. Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου ........................................ 166

1 Ο.

Εξωτερική γωνία τριγώνου .................................................... 169

11. Άθροισμα των γωνιών τετραπλεύρου .......................................... 171

12. Είδητετραπλεύρων .......................................................... 175

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Δυνάμεις φυσικών αριθμών και του μηδέν.

Τετραγωνική ρίζα φυσικού αριθμού στο σύνολο Ν

ο

............. . .. .... 189

1. Δυνάμεις φυσικών αριθμών και του μηδέν ...................................... 189

2. ΕιδιΚέςπεριmώσεις .......................................................... 193

3. Προτεραιότητα των πράξεων .................................................. 194

4. Ιδιότητες των δυνάμεων ...................................................... 198

5. Δυνάμεις με εκθέτη 1 και εκθέτη Ο ............................................ .200

6. Τετραγωνική ρίζα στο σύνολο Να .... . . .. ... ....... ...... .... .. . .............. .206

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Περίμετρος και Εμβαδόν ............................................ .211

1. Περίμετρος ................................................................. .212

2. Έννοια του εμβαδού ......................................................... .215

3. Ισοδύναμες ή ισεμβαδικές επιφάνειες ......................................... .217

4. ~Λoνάδες μέτρησης εμβαδού ................................................. .218

5. Εμβαδόν και περίμετρος τετραγώνου .......................................... 218

6. Εμβαδόν και περίμετρος ορθογωνίου ......................................... .222

7. Εμβαδόν και περίμετρος παραλληλογράμμου ................................. .230

8. Εμβαδόντριγώνου .......................................................... .234

9. Ρόμβος ..................................................................... .238

10. Εμβαδόν και περίμετρος ρόμβου ........................ , .................... .238

11. Πυθαγόρειο Θεώρημα ....................................................... .241

12. Εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου ............................................... 247

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Διαιρετότητα στο σύνολο Ν

ο

.............. .... ........... .... ..... . .. 254

1. Διαιρέτες αριθμών ........................................................... 255

2. Πολλαπλάσια αριθμών ....................................................... .256

3. Ιδιότητες των διαιρετών ...................................................... .257

4. Κριτήρια διαιρετότητας ...................................................... .259

5. Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί ................................................. .266

6. Ανάλυση σύνθετου αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων .................. .266

7. Μ.Κ.

Δ.

δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών ................................. .267

8. Ε.

Κ.Π. δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών .............. , .................. .269

9. Προβλήματα Ε.

Κ.Π.

και Μ.

Κ.Δ ................................................. .272

ΕΝΟΤΗΤΑ 9. Τα κλάσματα ........ ... .... ......................................... 278

1. Έννοια του κλάσματος ....................................................... 279

2. Το κλάσμα ως πηλίκο δύο φυσικών αριθμών .................................... 283

3. Ειδικές περιmώσεις κλασμάτων .............................................. .284

4. Ισοδύναμα κλάσματα ........................................................ .287

5. Τροπή ετερωνύμων κλασμάτων σε ομώνυμα ................ , ................... 293

6. Σύγκριση Κλασμάτων ........................................................ .295

7. Πράξεις με κλάσματα ........................................................ .299

8. Σύνθετα κλάσματα ........................................................... 322

ΕΝΟΤΗΤΑ 10. Οι δεκαδικοί αριθμοί ............................................... 327

1. Δεκαδικά κλάσματα.

Δεκαδικοί αριθμοί ........................................ 330

2. Ιδιότητες των δεκαδικών αριθμών .............................................. 331

3. Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών ................................... 333

4. Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών ........................................ 334

5. Διαίρεση δεκαδικών αριθμών .................................................. 334

6. Τ ροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό ......................................... 337

Ασκήσεις για επανάληψη όλης της ύλης ............................................ 341

Δείγμα δοκιμίου γραmών προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου ......................... 349

Απαντήσεις των ασκήσεων ........................................................ 354

11 ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟTlΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Μας χρειάζονται τα Μαθηματικά;

Η χρησιμότητα των Μαθηματικών είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί

να χωρέσει στη σελίδα μας.

Τα Μαθηματικά μας βοηθούν στην ανάmυξη της σωστής σκέψης,

της δημιουργικής φαντασίας και της μνήμης.

Τ α Μαθηματικά δεν χρησιμοποιούνται μόνο σαν συγκεκριμένες γνώ-

σεις αλλά και σαν μέθοδος σκέψης, έρευνας και κριτικής σε όλα τα

προβλήματα της ζωής.

Η ακρίβεια, η σαφήνεια και η απλότητα της μαθηματικής γλώσσας,

μας βοηθούν στον προφορικό και γραmό μας λόγο και έτσι πετυ-

χαίνουν την καλλιέργεια της γλώσσας.

Τα ωραία σχήματα,

τα σωστά βιβλία, όχι μόνο στο περιεχόμενο αλ-

λά και στη μορφή συντελούν στην αισθητική καλλιέργεια.

Η τελειότητα, η ευκρίνεια και η διαύγεια των Μαθηματικών μας δεί-

ΥΥουν ότι η αλήθεια είναι αντικειμενική δηλαδή κοινή και παραδεκτή

για όλους.

Τούτο μας βοηθά να γίνουμε καλοί συζητητές, αντικειμε-

νικοί και περισσότερο προσεκτικοί.

Τα Μαθηματικά είναι ο πυρήνας των μεγάλων θεωριών και νόμων

κάθε επιστήμης και επομένως είναι βασικός παράγοντας του πο-

λιτισμού μας.

1 ΑΠΟ ΤΟ ΑΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Οι τέσσερις Πράξεις

ΜΕΛΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΣΥΜΒΟΜ/

ΠΡΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Πρόσθεση

Προσθετέοι

Άθροισμα

+ (Συν)

ήΌροι

(12 + 4) -7 Άθροισμα

Αφαίρεση

Μειωτέος

Διαφορά

-(Πλην)

Αφαιρετέος

(12-4) -7 Διαφορά

Πολλαπλα-

Παράγοντες

Γινόμενο

χή· (ΕπΟ

(12χ4) ή

σιασμός

(12.4) -7 Γινόμενο

Διαίρεση

Διαιρετέος

Πηλίκο

+ή: (Διά)

Διαιρέτης

(12+4) ή (12:4) ή

12μ

η'

12 -7 Πηλίκο

4

2

Μαθηματικά Α'

Γυμνασίου

Ο Πίνακας του Πολλαπλασιασμού

1

2

3

4

5

1 χ 1 = 1

1 χ 2 = 2

1 χ 3 = 3

1 χ 4 = 4

1 χ 5 = 5

1 = 2

2 = 4

2χ3 = 6

2χ4 = 8

2 χ 5 = 10

3 χ 1 = 3

3 χ2 = 6

3χ3 = 9

3 χ 4 = 12

3 χ 5 = 15

4χ1=

4

4χ2 = 8

4 χ 3 = 12

4 χ 4 = 16

4 χ 5 = 20

5 χ 1 = 5

5 χ 2 = 10

5 χ 3 = 15

5 χ4 = 20

5 χ 5 = 25

6χ1=

6

6 χ 2 = 12

6 χ 3 = 18

6 χ 4 = 24

6 χ5 = 30

7 χ 1 = 7

7 χ 2 = 14

7 χ 3 = 21

7 χ4 = 28

7 χ 5 = 35

8 χ 1 = 8

8 χ 2 = 16

8 χ 3 = 24

8 χ 4 = 32

8 χ 5 = 40

9 χ 1 = 9

9 χ 2 = 18

9 χ 3 = 27

9 χ 4 = 36

9 χ 5 = 45

10χ1=10

10 χ 2 = 20

10 χ 3 = 30

10 χ 4 = 40

10 χ 5 = 50

6

7

8

9

10

1 χ 6 = 6

1 χ7 = 7

1 χ 8 = 8

1 χ 9 = 9

1 χ 10 =-10

2 χ 6 = 12

2 χ 7 = 14

2 χ 8 = 16

2 χ 9 = 18

10 = 20

3 χ 6 = 18

3 χ 7 = 21

3 χ 8 = 24

3 χ 9 = 27

3 χ 10 = 30

4 χ 6 = 24

4 χ 7 = 28

4 χ 8 = 32

4 χ 9 = 36

4 χ 10 = 40

5 χ 6 = 30

5 χ 7 = 35

5 χ 8 = 40

5χ9=45

5 χ 10 = 50

6 χ 6 = 36

6 χ 7 = 42

6χ8=48

6 χ 9 = 54

6 χ 10 = 60

7 χ 6 = 42

7 χ 7 = 49

7χ8=56

7χ9=63

7 χ 10 = 70

8 χ 6 = 48

8χ7=56

8χ8=64

8 χ 9 = 72

8 χ 10 = 80

9χ6=54

9 χ 7 = 63

9 χ 8 = 72

9 χ 9 = 81

9 χ 10 = 90

10 χ 6 = 60

10 χ 7 = 70

10 χ 8 = 80

10 χ 9 = 90

10 χ 10 = 100

Η καλή γνώση και κατανόηση του πιο πάνω πίνακα βοηθά στην ανάmυξη της μνήμης και της ικα-

νότητας να εκτελούμε γρήγορα και ορθά διάφορες πράξεις.

3

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Από την ύλη του Δημοτικού

Να κάνετε τις προσθέσεις:

1. 38 + 12

2. 12 + 5 + 107

3.26

4. 56

43 +

65 +

5. 107

6. 3785

285 +

402 +

742

Να κάνετε τις αφαιρέσεις:

7.95

24 -

11. 78 -6

8. 308

245 -

12. 48 -29

Να κάνετε τους πολλαπλασιασμούς:

15. 15χ7

19. 24

3 χ

16.8χ14

20. 18

13 χ

Να κάνετε τις διαιρέσεις:

23. 12: 4

27.86 Γ

24. 72: 9

28. 1554 \ 37

Να κάνετε τις πράξεις:

31. 415-(14χ10)

4

9. 3775

1008 -

13.157-48

17. 39 χ 10

21. 157

52 χ

25. 36: 12

29.340 Γ

10. 4308

299 -

14. 1004 -98

18. 125 χ 100

22. 2030

308 χ

26. 250: 10

30. 38834 \ 125

32. (250: 50) + (125 -25)

Μαθηματικά Α'

Γυμνασίου

Να λύσετε τα προβλήματα:

33. Ο μισθός της Μαρίας που ήταν €974 το μήνα αυξήθηκε κατά €97. Πόσα παίρνει το μήνα τώ-

ραη Μαρία;

34. Να βρείτε πόσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός 458 από τον αριθμό 206.

35. Πόσο πρέπει να ελαπωθεί ο αριθμός 1099 για να γίνει 888;

36. Ο Μιχάλης είναι 14 χρονών.

Η μητέρα του έχει τριπλάσια ηλικία από αυτόν.

Ποια είναι η

ηλικία της μητέρας του;

37. Ένας έμπορος αγόρασε 45 τηλεοράσεις και πλήρωσε € 15.525. Πόσα αγόρασε την κάθε τη-

λεόραση;

38. Κάποιος αγόρασε ένα μεταχειρισμένο αUΤOKίνητo €3.440 και πλήρωσε για επιδιορθώσεις

€600. Το πούλησε €5.400. Πόσα κέρδισε;

39. Ο Κυριάκος έχει €98. Ο Μιχάλης έχει €33 λιγότερα από τα διπλάσια χρήματα του Κυριάκου.

Να βρείτε:

(α) Πόσα χρήματα έχει ο Μιχάλης

(β) Πόσα χρήματα έχουν και οι δύο μαζί.

40. Η κυρία Ελένη αγόρασε ένα μεταχειρισμένο σπίτι €80.000. Έδωσε για να το επιδιορθώσει

€18.000. Πόσα πρέπει να το πουλήσει,

αν θέλει να κερδίσει €12.000;

41. Παντοπώλης αγόρασε 120 κιλά πατάτες προς 72 σεντ το κιλό.

Πούλησε 78 κιλά προς 102

σεντ το κιλό.

Πόσα πρέπει να πουλήσει το κάθε κιλό των υπολοίπων,

ώστε να κερδίσει συ-

νολικά 3348 σεντ;

Να κάνετε τις πράξεις:

42. 24,5

43. 10,006

44. 4,42

45.36,45 Γ

0,18 +

8,43 -

8,5 χ

46. 4,08 + 12,3 47. 0,84 -0,08

48. 48 χ 1,2

49. 1,782: 0,03

50. 42,18 χ 1 Ο

51. 13,8 χ 100

52. 0,45: 1000

53. 83,24: 1 Ο

5

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Να κάνετε τις πράξεις:

217

54. 9" + § + 9"

3 1

58.54 + 4

5 1

62. 6Χ

13

5 2

55. 7 -7

3

59.9-25

63 5. 25
. 13' 26

66. Να υπολογίσετε την περίμετρο

του διπλανού σχήματος.

8 1

56. Π-2

2

60. 5 Χ

3

64. 1i: 130

1 2
57.66 -23

4 5

61. 7 χ 8

65. ~~ :12

67. Θέλουμε να χωρίσουμε μια κορδέλα μήκους 15 m σε ίσα κομμάτια που το καθένα να έχει

μήκος 130 m. Πόσα κομμάτια θα πάρουμε;

68. Να συμπληρώσετε το κάθε τετράγωνο με το κατάλληλο ψηφίο.

(α)

D 4

6

8

(β)

D ~

Ο

4

9

6

D +

8 χ

10 4

D 3

D 4

D 2

(γ)

D 7

8

D

(δ)

D 6

°F

9

D 9 -

6

1 D 4

D 7

6

D 8

6

ΙΙΤΑΣΥΝΟΛΑ

Σύνολο

Στα Μαθηματικά, με τον όρο σύνολο εννοούμε «κάθε συλλογή από

αντικείμενα καθορισμένα και τελείως διακεκριμένα μεταξύ τους

που τη θεωρούμε ως ένα όλο». Τούτο διατύπωσε ο δημιουργός της

θεωρίας των συνόλων Γκέοργκ Κάντορ.

Η θεωρία αυτή θεωρείται ως μια από τις πιο ψηλές δημιουργίες του

ανθρώπινου πνεύματος.

'ΝΙλαξε τη μορφή των Μαθηματικών. Έδωσε

σ'

αυτά τη σημερινή ομορφιά τους.

Έπαιξε σπουδαίο ρόλο για την

πρόοδό τους.

Στάθηκε πηγή για νέους κλάδους των Μαθηματικών.

Οι βασικές έννοιες για τα σύνολα εισάγοντα σήμερα ακόμη και στο

Δημοτικό σχολείο και δίνουν μια σύγχρονη μορφή στη στοιχειώδη δι-

δασκαλία. Η μορφή αυτή επιτρέπει στην στοιχειώδη διδασκαλία να

φθάνει σε πιο μακρινούς στόχους από ό,τι στο παρελθόν .

. α

. ε

Α = {α, η, ι,

υ,

ε, ω, ο}

. η

. υ

Α = {χ/χφωνήεντο}

. ι

.0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->